Markets

Oil and Gas

Oil and Gas

In de transitie naar duurzame energie blijven olie en gas een essentieel onderdeel van onze energiemix. Met onze kennis en unieke faciliteiten dragen wij als MARIN bij aan de verbetering van concepten en het veiliger maken van operaties voor olie- en gaswinning op zee.

VEILIGE OPERATIES VAN OLIE EN GAS

We hebben wereldwijd ervaring met simulaties, modelonderzoek en service monitoring van offshore-platforms zoals FPSO’s, TLP’s, semi-submersibles en DP shuttletankers. Hiervoor verifiëren, valideren en evalueren we bewegingen en belastingen op offshore-constructies voor, tijdens en na de installatie. Naast waregroottemetingen voeren we modeltesten uit om de structurele respons van een schip of constructie te beoordelen. MARIN levert en installeert systemen aan boord die continue real-time metingen doen van alle bewegingen en omgevingscondities tijdens een reis of operatie. Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor drijvende productie, op- en overslag van LNG en het ontmantelen van afgeschreven constructies op zee. Ook helpen we bij het verder verbeteren van boorschepen, kabelleggers, anchor handling schepen, offshore support schepen, crew tenders en reddingsboten.

uw partner

We werken samen van concept tot het uiteindelijke ontwerp. Naast onze expertise en ervaring maken we gebruik van intern ontwikkelde tools en methoden die aansluiten op uw behoeften en tijdsplanning. Deze tools en methoden variëren van databases en simulaties tot modeltesten, simulatoren, virtual reality en waregroottemetingen.

Contact

Contact person photo

Jaap de Wilde

Senior Project Manager

producten en diensten

ANYSIM TIME-DOMAIN SIMULATIONS

Wij hebben specifieke instrumenten voor tijddomeinsimulaties ontwikkeld voor de meest uiteenlopende toepassingen, zoals afmeeranalyse, dynamische positionering, multi-body operaties en de dynamica van risers. MARIN maakt gebruik van het modulaire totaalpakket aNySIM/XMF, waarin de capaciteiten van de verschillende specifieke softwarepakketten zijn gebundeld. De verschillende modules kunnen in aNySIM/XMF worden gekoppeld aan de centrale N-body code voor tijddomeinsimulaties. Tijddomeinsimulaties worden vaak gecombineerd met modelproeven op basis van een ‘model-the-model’-aanpak. Het definitieve gekalibreerde en gevalideerde model kan na de modelproeven door klanten worden gebruikt voor het uitvoeren van een groot aantal simulaties voor het analyseren van de ultieme sterkte of de vermoeiingslevensduur.

ANYSIM TIME-DOMAIN SIMULATIONS

Wij hebben specifieke instrumenten voor tijddomeinsimulaties ontwikkeld voor de meest uiteenlopende toepassingen, zoals afmeeranalyse, dynamische positionering, multi-body operaties en de dynamica van risers. MARIN maakt gebruik van het modulaire totaalpakket aNySIM/XMF, waarin de capaciteiten van de verschillende specifieke softwarepakketten zijn gebundeld. De verschillende modules kunnen in aNySIM/XMF worden gekoppeld aan de centrale N-body code voor tijddomeinsimulaties. Tijddomeinsimulaties worden vaak gecombineerd met modelproeven op basis van een ‘model-the-model’-aanpak. Het definitieve gekalibreerde en gevalideerde model kan na de modelproeven door klanten worden gebruikt voor het uitvoeren van een groot aantal simulaties voor het analyseren van de ultieme sterkte of de vermoeiingslevensduur.

CFD CALCULATIONS

CFD omvat een breed scala van gecompliceerde stromingsproblemen. Nauwkeurig berekende krachten op offshore constructies in stroom en wind, en problemen met de wisselwerking tussen schroeven zijn voorbeelden van situaties waarin CFD vandaag de dag wordt gebruikt. Voor bewegende objecten is de koppeling tussen de code voor stromingen en het vrij bewegende object beschikbaar in CFD. Extreme golven kunnen een ernstige bedreiging vormen voor schepen, offshore platforms en hun bemanningen. Situaties met extreme golven worden doorgaans proefondervindelijk onderzocht, maar tegenwoordig kan de complexe fysica ook met CFD worden berekend.

CFD CALCULATIONS

CFD omvat een breed scala van gecompliceerde stromingsproblemen. Nauwkeurig berekende krachten op offshore constructies in stroom en wind, en problemen met de wisselwerking tussen schroeven zijn voorbeelden van situaties waarin CFD vandaag de dag wordt gebruikt. Voor bewegende objecten is de koppeling tussen de code voor stromingen en het vrij bewegende object beschikbaar in CFD. Extreme golven kunnen een ernstige bedreiging vormen voor schepen, offshore platforms en hun bemanningen. Situaties met extreme golven worden doorgaans proefondervindelijk onderzocht, maar tegenwoordig kan de complexe fysica ook met CFD worden berekend.

OFFSHORE BASIN MODEL TESTS

Modelproeven in ons offshore bassin vormen nog steeds de meest geavanceerde methode voor het testen van schepen en constructies in diep water onder zware omstandigheden. Extreem harde wind, golven en stromingen kunnen nauwkeurig worden nagebootst. Het gaat hierbij meestal om constructies die verbonden zijn met de zeebodem door middel van een afmeersysteem of een DP-verankeringssysteem. De gebruikelijke schaal ligt tussen 1:40 en 1:70. Het offshore diepwaterbassin van MARIN is 45 bij 36 m en heeft een diepe put van 30 m diep.

OFFSHORE BASIN MODEL TESTS

Modelproeven in ons offshore bassin vormen nog steeds de meest geavanceerde methode voor het testen van schepen en constructies in diep water onder zware omstandigheden. Extreem harde wind, golven en stromingen kunnen nauwkeurig worden nagebootst. Het gaat hierbij meestal om constructies die verbonden zijn met de zeebodem door middel van een afmeersysteem of een DP-verankeringssysteem. De gebruikelijke schaal ligt tussen 1:40 en 1:70. Het offshore diepwaterbassin van MARIN is 45 bij 36 m en heeft een diepe put van 30 m diep.

Real-time bridge simulations

MARIN voert simulatieprojecten uit op het gebied van nautische operaties en scheepvaartveiligheid, voor overheden en havenautoriteiten, scheepswerven, scheepsexploitanten, de offshore-industrie en eigenaren van terminals. We beschikken over verschillende real-time navigatiesimulatoren die worden gebruikt voor onderzoek, consultancy en training van scheepsbemanning.

De simulatoren zijn in eigen beheer ontwikkeld en kunnen onafhankelijk van elkaar of juist in combinatie worden ingezet. De afdeling Maritime Operations heeft ruime ervaring met studies voor offshore operaties. De simulatoren worden regelmatig ingezet voor het trainen van mooring masters en tug masters. Zo kunnen tandem en side-by-side operaties worden geoefend, maar ook complexere operaties zoals float-overs en het afmeren van installaties. Alles wordt op realistische wijze gesimuleerd. Op deze manier evalueren we nieuwe concepten en leiden we operators op voordat ze offshore gaan.

Real-time bridge simulations

MARIN voert simulatieprojecten uit op het gebied van nautische operaties en scheepvaartveiligheid, voor overheden en havenautoriteiten, scheepswerven, scheepsexploitanten, de offshore-industrie en eigenaren van terminals. We beschikken over verschillende real-time navigatiesimulatoren die worden gebruikt voor onderzoek, consultancy en training van scheepsbemanning.

De simulatoren zijn in eigen beheer ontwikkeld en kunnen onafhankelijk van elkaar of juist in combinatie worden ingezet. De afdeling Maritime Operations heeft ruime ervaring met studies voor offshore operaties. De simulatoren worden regelmatig ingezet voor het trainen van mooring masters en tug masters. Zo kunnen tandem en side-by-side operaties worden geoefend, maar ook complexere operaties zoals float-overs en het afmeren van installaties. Alles wordt op realistische wijze gesimuleerd. Op deze manier evalueren we nieuwe concepten en leiden we operators op voordat ze offshore gaan.
SEMI-SUBMERSIBLE IN stroom, WIND en golven
side-by-side offloading
Jips & Networks
Joint Industry Project
Cable 2

Running

In the Cable 1 JIP a fully operational simulation model was developed for assessing the ultimate life and fatigue life of a free hanging electrical ...
Joint Industry Project
breakin CFD

Running

BreaKin CFD is aiming at confirmation, further analysis and understanding of underlying physical processes of the BreaKin JIP model test data ...
Joint Industry Project
commotion

Closed

The offshore industry, MARIN and the Universities of Groningen and Delft have worked together successfully in the development of the Volume of Fluid ...