better ships, blue oceans

SLIMMER, VEILIGER, SCHONER

Na ruim 85 jaar onderzoek blijven we onze faciliteiten, kennis en werkzaamheden verder ontwikkelen en de vraag naar ons gespecialiseerde onderzoek blijft toenemen en verbreden. Als internationaal topinstituut biedt MARIN gedegen kennis en onafhankelijk onderzoek. We combineren software, testfaciliteiten, simulatoren en waregroottemetingen om onze klanten te helpen schepen en operaties schoner, veiliger en slimmer te maken.

onze UITDAGINGen, vroeger en nu

Het is 1873. Dr. Bruno Johannes Tideman, Hoofdingenieur der Marine en adviseur voor de scheepsbouw, doet in Nederland de eerste proeven met een scheepsmodel. Zijn schaalmodel voor schroefstoomschip 1e klasse Hr.Ms. Atjeh gebruikt hij om de weerstand te bepalen en het benodigde machinevermogen vast te stellen. Het is een professionele uitdaging aan golven, wind en water om hun onbeheersbaarheid maximaal beheersbaar te maken. Met diezelfde drive start de ‘Stichting Nederlandsch Scheepsbouwkundig Proefstation’ in 1932 haar werk.

Inmiddels heten we MARIN, het Maritiem Research Instituut Nederland, en zijn we een wereldwijd opererend en erkend onafhankelijk topinstituut in Wageningen, met 450+ experts en een omzet van ongeveer €60 miljoen. Onze uitdaging van vandaag is niet wezenlijk anders, maar kijkt wel breder. Hoe kunnen we met ons hydrodynamisch en nautisch onderzoek schepen, platforms, havens, windmolens - elke constructie in het water - slimmer, schoner en veiliger maken?

BETTER SHIPS, BLUE OCEANS

Onze missie is om maritieme constructies en operaties schoner, slimmer en veiliger maken en bij te dragen aan een duurzaam gebruik van de zee. We willen daarin een onafhankelijke, betrouwbare en innovatieve kennispartner zijn voor de maritieme sector, overheid en de maatschappij. Daarnaast willen we oplossingen bieden voor conceptontwikkeling, ontwerp en operatie door de gecombineerde inzet van al onze methoden.

Daarom streven we naar een wereldwijde toppositie in het ontwikkelen, toepassen en overdragen van onze hydrodynamische en nautische kennis en de koppeling daarvan met aanverwante vakgebieden. Als onafhankelijke partner willen we samenwerking en innovatie in de maritieme sector en kenniswereld stimuleren.

DE TOEKOMST

Ook in de toekomst zullen we onze missie hoog houden en richten we ons op een versterkte kennisbasis, betrouwbare gereedschappen en moderne faciliteiten. Daarmee optimaliseren we de maritieme operatie als geheel, het schip als systeem en de rol van de mens daarin. Met onze kennis en ideeën stimuleren we open innovaties voor veilige en schone scheepvaart, duurzame energie-, voedsel- en grondstoffenwinning op zee, leven op het water en autonome systemen. Hierbij zullen we ook naar oplossingen kijken met de natuur als inspiratie.

We willen de transitie maken naar minder – maar complexere – proeven en een groei van simulatie en digitalisering. MARIN blijft immers een flexibele organisatie waarin goed opgeleide en gemotiveerde mensen als team samenwerken in een veilige en duurzame omgeving.
MARIN | Better ships, blue oceans
MARIN | De Keten
MARIN | Faciliteiten