Markets

Transport and Shipping

Transport and Shipping

Ongeveer 90% van de wereldhandel gaat over zee. MARIN integreert haar maritieme expertise met kennis van voortstuwingssystemen en logistieke en operationele aspecten om transport over water zo schoon, slim en veilig mogelijk te maken.

SCHONERE, SLIMMERE EN VEILIGERE SCHEEPVAART

We voeren onderzoek uit naar bijvoorbeeld autonoom varen, adviessystemen aan boord en duurzame voorstuwingsconcepten zoals windaandrijving en hybride voortstuwingssystemen. Naast ontwerpondersteuning, berekeningen en proeven, meten en analyseren we operationele parameters en doen we onderzoek in onze simulatoren. Zo geven we inzicht in de interactie tussen het schip, haar bemanning en haar omgeving. Hierbij maken we verbinding met kennis en toepassingen in andere gebieden; denk aan slimme oplossingen uit de natuur, zoals luchtsmering en walvisstaartaandrijving.

Contact

Contact person photo

Patrick Hooijmans

Team Leader Transport & Shipping | Senior Project Manager

PRODUCTen & diensten

CONCEPT DEVELOPMENT

Met onze ervaring, databases en tools , kunnen wij u helpen de juiste keuzes te maken op basis van functionele eisen, taakomschrijvingen of operationeel profiel. Trends, haalbaarheid, risico's en mogelijkheden zijn noodzakelijk voor verdere ontwerpkeuzes. Onze ondersteuning bestaat onder andere uit de evaluatie van romptypen, aandrijfsystemen, controleapparatuur, de verwachte operabiliteit en het serviceprofiel. Bij de vernieuwing van een vloot maken wij gebruik van bestaande operationele gegevens (AIS of metingen aan boord) om de nieuwe concepten te benchmarken. Voor windaandrijving of windhulpvoortstuwing gebruiken wij gesimuleerde scenario's om het windpotentieel op een bepaalde route te bepalen en u te helpen de potentiële voordelen te beoordelen.

CONCEPT DEVELOPMENT

Met onze ervaring, databases en tools , kunnen wij u helpen de juiste keuzes te maken op basis van functionele eisen, taakomschrijvingen of operationeel profiel. Trends, haalbaarheid, risico's en mogelijkheden zijn noodzakelijk voor verdere ontwerpkeuzes. Onze ondersteuning bestaat onder andere uit de evaluatie van romptypen, aandrijfsystemen, controleapparatuur, de verwachte operabiliteit en het serviceprofiel. Bij de vernieuwing van een vloot maken wij gebruik van bestaande operationele gegevens (AIS of metingen aan boord) om de nieuwe concepten te benchmarken. Voor windaandrijving of windhulpvoortstuwing gebruiken wij gesimuleerde scenario's om het windpotentieel op een bepaalde route te bepalen en u te helpen de potentiële voordelen te beoordelen.

ADVICE, PERFORMANCE PREDICTION & OPTIMISATION

De potentiële en verwachte prestaties van geselecteerde concepten worden meestal puur op basis van onderzoek verkregen. In sommige gevallen worden in dat stadium ook concepten getest om een snelle controle van kritieke omstandigheden uit te voeren. Wij beoordelen niet alleen de prestaties van een bepaald ontwerp, maar optimaliseren ook graag uw concepten. Benodigd vermogen, haalbare snelheid, het effect van ondiep water, het gedrag in golven en operabiliteit, manoeuvreerbaarheid, schroefontwerp, het uitlijnen van aanhangsels, de kans op geluid of trillingen; allemaal gebieden waar wij ons mee bezighouden.

ADVICE, PERFORMANCE PREDICTION & OPTIMISATION

De potentiële en verwachte prestaties van geselecteerde concepten worden meestal puur op basis van onderzoek verkregen. In sommige gevallen worden in dat stadium ook concepten getest om een snelle controle van kritieke omstandigheden uit te voeren. Wij beoordelen niet alleen de prestaties van een bepaald ontwerp, maar optimaliseren ook graag uw concepten. Benodigd vermogen, haalbare snelheid, het effect van ondiep water, het gedrag in golven en operabiliteit, manoeuvreerbaarheid, schroefontwerp, het uitlijnen van aanhangsels, de kans op geluid of trillingen; allemaal gebieden waar wij ons mee bezighouden.

INDEPENDENT DESIGN VERIFICATION & RECOMMENDATIONS

Een eindbeoordeling van de ontwerpprestaties is belangrijk om de gemaakte keuzes te valideren en met detail engineering te beginnen. Het ontwerp wordt numeriek geverifieerd met high-fidelity methoden en door middel van modelproeven. MARIN voert een onafhankelijke controle van de toekomstige prestaties van uw vaartuig of systeem uit en doet indien nodig aanbevelingen voor verbetering.

INDEPENDENT DESIGN VERIFICATION & RECOMMENDATIONS

Een eindbeoordeling van de ontwerpprestaties is belangrijk om de gemaakte keuzes te valideren en met detail engineering te beginnen. Het ontwerp wordt numeriek geverifieerd met high-fidelity methoden en door middel van modelproeven. MARIN voert een onafhankelijke controle van de toekomstige prestaties van uw vaartuig of systeem uit en doet indien nodig aanbevelingen voor verbetering.

TROUBLE SHOOTING & REMEDIAL SOLUTIONS

Tijdens operaties op zee kunnen soms problemen ontstaan, die bijvoorbeeld te maken hebben met een tegenvallende snelheid, trillingen of cavitatie van de schroef of aanhangsels, een slechte manoeuvreerbaarheid of een gebrek aan stabiliteit. Ook na de bouw van een schip, als het ontwerp vaststaat, kunnen wij u helpen met het vaststellen van het probleem, het achterhalen van de oorzaak en het vinden van oplossingen. Het team van Operations at Sea werkt hierbij vaak samen met de andere afdelingen van MARIN.

TROUBLE SHOOTING & REMEDIAL SOLUTIONS

Tijdens operaties op zee kunnen soms problemen ontstaan, die bijvoorbeeld te maken hebben met een tegenvallende snelheid, trillingen of cavitatie van de schroef of aanhangsels, een slechte manoeuvreerbaarheid of een gebrek aan stabiliteit. Ook na de bouw van een schip, als het ontwerp vaststaat, kunnen wij u helpen met het vaststellen van het probleem, het achterhalen van de oorzaak en het vinden van oplossingen. Het team van Operations at Sea werkt hierbij vaak samen met de andere afdelingen van MARIN.

PERFORMANCE MONITORING AND OPERATIONAL ADVICES

De kennis die we in de loop van vele jaren hebben opgedaan met de optimalisatie van ontwerpengebruiken we bij het ondersteunen van uw dagelijkse operaties. Op basis van de verkregen data bieden we performance monitoring, op de korte en lange termijn, en geven we advies om uw operatie te verbeteren. Ook ontwikkelen we onboard oplossingen om schonere, veiligere en slimmere operaties te waarborgen.

PERFORMANCE MONITORING AND OPERATIONAL ADVICES

De kennis die we in de loop van vele jaren hebben opgedaan met de optimalisatie van ontwerpengebruiken we bij het ondersteunen van uw dagelijkse operaties. Op basis van de verkregen data bieden we performance monitoring, op de korte en lange termijn, en geven we advies om uw operatie te verbeteren. Ook ontwikkelen we onboard oplossingen om schonere, veiligere en slimmere operaties te waarborgen.
Jips & Networks
Joint Industry Project
VALID III

Closed

One of the core services of MARIN is to carry out measurement campaigns on board ships and to analyse the collected data. The main aim of the Valid ...
Network
SAFETRANS

Running

SafeTrans is an integrated tool to design and operate marine heavy lift transports and installations of major facilities in a safe and efficient ...
Joint Industry Project
Bollard Pull

Closed

Tugs, anchor handlers, suppliers but also other offshore vessels are designed to deliver a large pulling force at low speed. This key performance is ...

Markets

Markets

Life at Sea

De zee wordt steeds interessanter als locatie voor energiewinning, voedselproductie en mogelijk permanent verblijf. MARIN ondersteunt middels hoogwaardig numeriek en experimenteel hydrodynamisch onderzoek de ontwikkeling van onder andere drijvende vliegvelden of leefruimtes, drijvende havens, energie-eilanden, vis- en zeewierkweek op open zee en het duurzaam gebruik van de zee. Hierbij worden synergieën onderzocht zodat de ruimte optimaal kan worden benut.

Oil and Gas

In de transitie naar duurzame energie blijven olie en gas een essentieel onderdeel van onze energiemix. Met onze kennis en unieke faciliteiten dragen wij als MARIN bij aan de verbetering van concepten en het veiliger maken van operaties voor olie- en gaswinning op zee.

Transport And Shipping

Ongeveer 90% van de wereldhandel gaat over zee. MARIN integreert haar hydrodynamische en nautische expertise met kennis van voortstuwingssystemen en logistieke en operationele aspecten om transport over water zo schoon, slim en veilig mogelijk te maken.

Defence

Toenemende spanningen in de wereld maken bescherming op zee steeds belangrijker. Marines en kustwachten spelen ook een belangrijke rol bij zoek en reddingsacties. MARIN werkt als onafhankelijke partij op de internationale markt samen met partners zoals de Koninklijke Nederlandse Marine. We ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van complexe missies op zee in realistische condities.

Renewables

De zee wint aan belang als het gaat om duurzame energiewinning. MARIN heeft veel kennis in huis over het gedrag van schepen en constructies op zee. Hiermee dragen we bij aan efficiënte en duurzame oplossingen voor (drijvende) windenergie, drijvende zonnepanelen en het winnen van energie uit getijdenstroming, golven en temperatuurverschillen.

Passengers and Yachting

Jacht eigenaren, passagiers en bemanning van luxe cruiseschepen en ferries stellen steeds hogere eisen aan comfort, gebruiksgemak en luxe aan boord. MARIN streeft ernaar het verblijf op zee zo duurzaam, comfortabel en veilig mogelijk te maken.

Infrastructure

Infrastructuur, zoals havens en vaarwegen, is de basis voor economische ontwikkeling. Met adviesstudies dragen we bij aan het ontwerp en de aanleg van civiele constructies, zoals havens, tunnels, bruggen en vaarwegen. Scheepvaartveiligheid speelt daarbij een belangrijke rol.

Marine Systems

Schone, slimme en veilige maritieme operaties vragen om duurzame oplossingen. MARIN onderzoekt niet alleen complete schepen en constructies, maar draagt ook bij aan de verbetering van deelsystemen, zoals vernieuwende voortstuwings-, stuur- en stabilisatiesystemen.

Authorities and Regulators

Veilige en duurzame maritieme operaties vereisen duidelijke afspraken en regelgeving. Als onafhankelijke partij werkt MARIN samen met overheden, classificatiemaatschappijen en andere marktpartijen aan beleidsadvies en de ontwikkeling en toetsing van praktische richtlijnen.