GEDRAGSCODE VOOR WETENSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT

DE PRINCIPLES

MARIN voert haar onderzoek uit volgens de normen van de ‘Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit’, waarbij de volgende principes leidend zijn:
  • Eerlijkheid
  • Zorgvuldigheid
  • Transparantie
  • Onafhankelijkheid
  • Verantwoordelijkheid
Deze gedragscode kunt u hieronder downloaden.

Voor het contractonderzoek en onderzoek voor de overheid gelden de contractafspraken over vertrouwelijkheid zoals deze met onze opdrachtgevers zijn gemaakt.

Contact

Heeft u een vraag of klacht rond de integriteit van ons onderzoek, neem dan contact op met Dr.ir. Henk Prins, Manager R&D.

Contact

Contact person photo

Henk Prins

Manager