marin kwaliteitsmanagementsysteem

MARIN heeft een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de ISO 9001:2015 norm. Een jaarlijkse audit door een geaccrediteerde ISO 9001 organisatie maakt deel uit van de jaarlijkse kwaliteitscyclus.

MARIN stelt zich ten doel om de klanttevredenheid en de efficiency te verhogen door een kwaliteitsmanagementsysteem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor continue verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoen aan verwachtingen en wensen van klanten en van toepassing zijnde wet- en regelgeving (milieu, arbeidsomstandigheden en productaansprakelijkheid).

De manager Quality, Environment, Safety & Health is aangewezen als directievertegenwoordiger door de directeur. Hij is verantwoordelijk voor het onderhouden en monitoren van het systeem op basis van terugkoppeling door de leiding van de organisatie en van ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. De manager QESH coördineert de uitvoering van het kwaliteitsplan en is verantwoordelijk voor de instandhouding van het Kwalititeitsmanagementsysteem conform de meest recent gepubliceerde NEN-ISO 9001 normering

MARIN stelt de middelen beschikbaar die nodig zijn om het Kwaliteitsmanagementsysteem uit te voeren en te onderhouden.

Het management van MARIN committeert zich aan de doelstelling dat alle medewerkers op de hoogte zijn van het Kwaliteitsmanagementsysteem en waar van toepassing in staat zijn om de daarin vastgelegde procedures overeenkomstig uit te voeren.

Een kopie van ons ISO 9001:2015 certificaat kan op aanvraag worden verzonden.

Contact

Contact person photo

Peter Bergervoet

Manager