Markets

Marine Systems

Marine Systems

Schone, slimme en veilige maritieme operaties vragen om duurzame oplossingen. MARIN onderzoekt niet alleen complete schepen en constructies, maar draagt ook bij aan de verbetering van deelsystemen, zoals vernieuwende voortstuwings-, stuur- en stabilisatiesystemen.

VERBETERING VAN DEELSYSTEMEN

Naast verbetering van de gebruikelijke basissystemen richten we ons op complexe controlesystemen voor bijvoorbeeld bewegingscompensatie, anti-slingeren en aanvaringsvermijding. Hiervoor combineren we simulaties met modelproeven. Samen met onze klanten, zoals equipmentleveranciers, werken we aan productontwikkeling op componentniveau, waarbij we het totale systeem en de operatie niet uit het oog verliezen. Daarnaast ontwikkelen we kennis, controle- en adviessystemen die we inzetten in onze simulaties, modelproeven en in de dagelijkse operatie aan boord.

Contact

Contact person photo

Guilhem Gaillarde

Manager Ships

CONCEPT DEVELOPMENT

Met onze ervaring, databases en tools, kunnen wij u helpen de juiste keuzes te maken op basis van functionele eisen van scheepspropellers, tunnelboegschroeven, energiebesparende apparaten, DP- en verankeringapparaten, stabilisatie- en stuurinrichtingen, en voortstuwingsvinnen. We evalueren de verwachte prestaties, de integratievoorschriften binnen het schip, de verwachte ontwikkelingsstappen en engineering. De evaluatie van de benodigde investeringen (CAPEX) kan worden afgewogen tegen de verwachte besparingen (OPEX). Dit kan het geval zijn voor conceptstudies over bijvoorbeeld alternatieve emissieloze aandrijfsystemen of windaandrijfsystemen. Wat betreft windaandrijving moet binnen de energietransitie in de scheepvaartsector opnieuw worden nagedacht over de manier waarop we machinekamers ontwerpen en onze energieopslag en -voorziening aan boord regelen. De toepassing van elektromotoren en de daarbij horende energiebron (een brandstofcelcombinatie met waterstof, batterij, supercondensator of methanol in een verbrandingsmotor of hoge temperatuurbrandstofcel) gaat veel verder dan het kopen van nieuwe onderdelen en die met elkaar verbinden. De energie- en vermogensarchitectuur van een vaartuig is van essentieel belang voor het succes van deze transitie en om succesvolle vaartuigen te bouwen. Daarom moet dit vanaf de allereerste ontwerpfase in zijn geheel worden aangepakt.

CONCEPT DEVELOPMENT

Met onze ervaring, databases en tools, kunnen wij u helpen de juiste keuzes te maken op basis van functionele eisen van scheepspropellers, tunnelboegschroeven, energiebesparende apparaten, DP- en verankeringapparaten, stabilisatie- en stuurinrichtingen, en voortstuwingsvinnen. We evalueren de verwachte prestaties, de integratievoorschriften binnen het schip, de verwachte ontwikkelingsstappen en engineering. De evaluatie van de benodigde investeringen (CAPEX) kan worden afgewogen tegen de verwachte besparingen (OPEX). Dit kan het geval zijn voor conceptstudies over bijvoorbeeld alternatieve emissieloze aandrijfsystemen of windaandrijfsystemen. Wat betreft windaandrijving moet binnen de energietransitie in de scheepvaartsector opnieuw worden nagedacht over de manier waarop we machinekamers ontwerpen en onze energieopslag en -voorziening aan boord regelen. De toepassing van elektromotoren en de daarbij horende energiebron (een brandstofcelcombinatie met waterstof, batterij, supercondensator of methanol in een verbrandingsmotor of hoge temperatuurbrandstofcel) gaat veel verder dan het kopen van nieuwe onderdelen en die met elkaar verbinden. De energie- en vermogensarchitectuur van een vaartuig is van essentieel belang voor het succes van deze transitie en om succesvolle vaartuigen te bouwen. Daarom moet dit vanaf de allereerste ontwerpfase in zijn geheel worden aangepakt.

ADVICE, PERFORMANCE PREDICTION & OPTIMISATION

Onze experts gebruiken numerieke technieken om de prestaties van uw systemen en de bediening daarvan te ontwikkelen en te optimaliseren. Een ontwerp wordt doorgaans geoptimaliseerd met behulp van CFD-technieken en tijddomeintechnieken, waarbij we uw eigen bedieningssystemen kunnen toepassen. Ook helpen we bij het beoordelen van het ontwerp en de prestaties van bijvoorbeeld kraanoperaties, lanceer- en terugwinningsystemen, bewegingscompensatieplatforms, de geometrie van inwendige doeken/boorkokers in scheepsrompen/zwembaden en aanverwante risico's in verband met sloshing. Wij kunnen boordsystemen die direct invloed hebben op de prestaties van het schip, of onderdeel zijn van de operaties op zee, optimaliseren en controleren voordat ze worden geïntegreerd.

ADVICE, PERFORMANCE PREDICTION & OPTIMISATION

Onze experts gebruiken numerieke technieken om de prestaties van uw systemen en de bediening daarvan te ontwikkelen en te optimaliseren. Een ontwerp wordt doorgaans geoptimaliseerd met behulp van CFD-technieken en tijddomeintechnieken, waarbij we uw eigen bedieningssystemen kunnen toepassen. Ook helpen we bij het beoordelen van het ontwerp en de prestaties van bijvoorbeeld kraanoperaties, lanceer- en terugwinningsystemen, bewegingscompensatieplatforms, de geometrie van inwendige doeken/boorkokers in scheepsrompen/zwembaden en aanverwante risico's in verband met sloshing. Wij kunnen boordsystemen die direct invloed hebben op de prestaties van het schip, of onderdeel zijn van de operaties op zee, optimaliseren en controleren voordat ze worden geïntegreerd.

INDEPENDENT DESIGN VERIFICATION & RECOMMENDATIONS

Een eindbeoordeling van de ontwerpprestaties is belangrijk om de gemaakte keuzes te valideren en met detail engineering te beginnen. Het ontwerp wordt numeriek geverifieerd met high-fidelity methoden en door middel van modelproeven. MARIN voert een onafhankelijke controle van de toekomstige prestaties van uw systeem uit. Wanneer bedieningssystemen een belangrijk deel uitmaken van de systeemprestaties, adviseren wij om verificaties uit te voeren in de vorm van modelproeven, waarbij we de operatie onder realistische omstandigheden nabootsen en uw eigen controlesystemen toepassen.

INDEPENDENT DESIGN VERIFICATION & RECOMMENDATIONS

Een eindbeoordeling van de ontwerpprestaties is belangrijk om de gemaakte keuzes te valideren en met detail engineering te beginnen. Het ontwerp wordt numeriek geverifieerd met high-fidelity methoden en door middel van modelproeven. MARIN voert een onafhankelijke controle van de toekomstige prestaties van uw systeem uit. Wanneer bedieningssystemen een belangrijk deel uitmaken van de systeemprestaties, adviseren wij om verificaties uit te voeren in de vorm van modelproeven, waarbij we de operatie onder realistische omstandigheden nabootsen en uw eigen controlesystemen toepassen.

TROUBLE SHOOTING & REMEDIAL SOLUTIONS

Tijdens operaties op zee kunnen soms problemen ontstaan, die bijvoorbeeld te maken hebben met trillingen of cavitatie, een slechte manoeuvreerbaarheid of een gebrek aan stabiliteit. Ook na de bouw van een schip, als het ontwerp vaststaat, kunnen wij u helpen met het vaststellen van het probleem, het achterhalen van de oorzaak en het vinden van oplossingen. Het team van Operations at Sea werkt hierbij vaak samen met de andere afdelingen van MARIN.

TROUBLE SHOOTING & REMEDIAL SOLUTIONS

Tijdens operaties op zee kunnen soms problemen ontstaan, die bijvoorbeeld te maken hebben met trillingen of cavitatie, een slechte manoeuvreerbaarheid of een gebrek aan stabiliteit. Ook na de bouw van een schip, als het ontwerp vaststaat, kunnen wij u helpen met het vaststellen van het probleem, het achterhalen van de oorzaak en het vinden van oplossingen. Het team van Operations at Sea werkt hierbij vaak samen met de andere afdelingen van MARIN.

PERFORMANCE MONITORING & OPERATIONAL ADVICES

De kennis die we in de loop van vele jaren hebben opgedaan met de optimalisatie van ontwerpen, gebruiken we bij het ondersteunen van uw dagelijkse operaties. Op basis van de verkregen data bieden we performance monitoring, op de korte en lange termijn, en geven we advies om uw operatie te verbeteren. Ook ontwikkelen we onboard oplossingen om schonere, veiligere en slimmere operaties te waarborgen.

PERFORMANCE MONITORING & OPERATIONAL ADVICES

De kennis die we in de loop van vele jaren hebben opgedaan met de optimalisatie van ontwerpen, gebruiken we bij het ondersteunen van uw dagelijkse operaties. Op basis van de verkregen data bieden we performance monitoring, op de korte en lange termijn, en geven we advies om uw operatie te verbeteren. Ook ontwikkelen we onboard oplossingen om schonere, veiligere en slimmere operaties te waarborgen.
Seaqualize compensation tool
De Delta600p, een zogenaamde active heave compensation tool, waarmee beweging van last uitgedempt kan worden, als deze in de haak van een deinend schip hangt. MARIN hielp bij deze ontwikkeling door de werkbaarheid te beoordelen en een strategie te bepalen voor de horizontale motion compensation. We hebben prototypetests uitgevoerd en een numeriek model ontwikkeld en gevalideerd om zo het bewegingsgedrag te berekenen.
Jips & Networks
Joint Industry Project
Laura 3

Closed

The aim of this JIP is the development of a design standard for a common system that can launch and recover a wide variety of small craft and which ...
Joint Industry Project
VALID III

Closed

One of the core services of MARIN is to carry out measurement campaigns on board ships and to analyse the collected data. The main aim of the Valid ...
Joint Industry Project
do-it radar

Closed

This JIP will combine Auto Ride Control and motion prediction based on remote wave sensing by radar and demonstrate this in a prototype system on a ...

Markets

Markets

Life at Sea

De zee wordt steeds interessanter als locatie voor energiewinning, voedselproductie en mogelijk permanent verblijf. MARIN ondersteunt middels hoogwaardig numeriek en experimenteel hydrodynamisch onderzoek de ontwikkeling van onder andere drijvende vliegvelden of leefruimtes, drijvende havens, energie-eilanden, vis- en zeewierkweek op open zee en het duurzaam gebruik van de zee. Hierbij worden synergieën onderzocht zodat de ruimte optimaal kan worden benut.

Oil and Gas

In de transitie naar duurzame energie blijven olie en gas een essentieel onderdeel van onze energiemix. Met onze kennis en unieke faciliteiten dragen wij als MARIN bij aan de verbetering van concepten en het veiliger maken van operaties voor olie- en gaswinning op zee.

Transport And Shipping

Ongeveer 90% van de wereldhandel gaat over zee. MARIN integreert haar hydrodynamische en nautische expertise met kennis van voortstuwingssystemen en logistieke en operationele aspecten om transport over water zo schoon, slim en veilig mogelijk te maken.

Defence

Toenemende spanningen in de wereld maken bescherming op zee steeds belangrijker. Marines en kustwachten spelen ook een belangrijke rol bij zoek en reddingsacties. MARIN werkt als onafhankelijke partij op de internationale markt samen met partners zoals de Koninklijke Nederlandse Marine. We ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van complexe missies op zee in realistische condities.

Renewables

De zee wint aan belang als het gaat om duurzame energiewinning. MARIN heeft veel kennis in huis over het gedrag van schepen en constructies op zee. Hiermee dragen we bij aan efficiënte en duurzame oplossingen voor (drijvende) windenergie, drijvende zonnepanelen en het winnen van energie uit getijdenstroming, golven en temperatuurverschillen.

Passengers and Yachting

Jacht eigenaren, passagiers en bemanning van luxe cruiseschepen en ferries stellen steeds hogere eisen aan comfort, gebruiksgemak en luxe aan boord. MARIN streeft ernaar het verblijf op zee zo duurzaam, comfortabel en veilig mogelijk te maken.

Infrastructure

Infrastructuur, zoals havens en vaarwegen, is de basis voor economische ontwikkeling. Met adviesstudies dragen we bij aan het ontwerp en de aanleg van civiele constructies, zoals havens, tunnels, bruggen en vaarwegen. Scheepvaartveiligheid speelt daarbij een belangrijke rol.

Marine Systems

Schone, slimme en veilige maritieme operaties vragen om duurzame oplossingen. MARIN onderzoekt niet alleen complete schepen en constructies, maar draagt ook bij aan de verbetering van deelsystemen, zoals vernieuwende voortstuwings-, stuur- en stabilisatiesystemen.

Authorities and Regulators

Veilige en duurzame maritieme operaties vereisen duidelijke afspraken en regelgeving. Als onafhankelijke partij werkt MARIN samen met overheden, classificatiemaatschappijen en andere marktpartijen aan beleidsadvies en de ontwikkeling en toetsing van praktische richtlijnen.