Markets

defence

defence

Toenemende spanningen in de wereld maken bescherming op zee steeds belangrijker. Marines en kustwachten spelen ook een belangrijke rol bij zoek en reddingsacties. MARIN werkt als onafhankelijke partij op de internationale markt samen met partners zoals de Koninklijke Nederlandse Marine. We ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van complexe missies op zee in realistische condities.

BEVEILIGING EN VEILIGHEID OP ONZE OCEANEN

Op het vlak van Defence biedt MARIN niet alleen (conceptuele) ontwerpondersteuning en optimalisatie van marineschepen. We koppelen onze kennis van hydrodynamisch gedrag van marineschepen ook aan de ontwikkeling en uitvoering van complexe operaties. We ontwikkelen hiervoor bijvoorbeeld het ‘Seven Oceans Simulator’ centrum. Ook werken we aan ‘digital twins’. Daarin simuleren we een digitale kopie van een schip in verschillende situaties, tijdens elke fase van het ontwerpproces tot de uiteindelijke operatie. Zo creëren we een Virtual Reality die de brug slaat tussen conceptontwikkeling, ontwerp en operatie. Daarmee helpen we bij innovatieve en complexe operaties binnen de NAVO en in Europa.

Contact

Contact person photo

Pepijn de Jong

Manager Defence

Producten & Diensten

NAVAL SURFACE VESSEL HYDRODYNAMIC DESIGN SERVICES

Als onafhankelijk onderzoeksinstituut bieden wij oplossingen voor alle hydrodynamische problemen , in elk stadium van het ontwerpproces of de exploitatie van marineschepen. Doordat wij al in een vroeg ontwerpstadium de risico’s wat betreft hydrodynamische en nautische aspecten kunnen vaststellen, zorgen wij ervoor dat het ontwerp van marineschepen in overeenstemming is met de verschillende voorschriften.

NAVAL SURFACE VESSEL HYDRODYNAMIC DESIGN SERVICES

Als onafhankelijk onderzoeksinstituut bieden wij oplossingen voor alle hydrodynamische problemen , in elk stadium van het ontwerpproces of de exploitatie van marineschepen. Doordat wij al in een vroeg ontwerpstadium de risico’s wat betreft hydrodynamische en nautische aspecten kunnen vaststellen, zorgen wij ervoor dat het ontwerp van marineschepen in overeenstemming is met de verschillende voorschriften.

NAVAL SUBSURFACE VESSEL HYDRODYNAMIC DESIGN SERVICES

Ook wat betreft marine-onderzeeboten en –duikboten bieden wij oplossingen voor hydrodynamische problemen, in elk stadium van de ontwerpfase of de exploitatie. Al in een vroeg ontwerpstadium stellen we vast welke risico’s er zijn wat betreft hydrodynamische en nautische aspecten, en zorgen we ervoor dat het ontwerp van onderzeeboten en duikboten aan de eisen voldoet.

NAVAL SUBSURFACE VESSEL HYDRODYNAMIC DESIGN SERVICES

Ook wat betreft marine-onderzeeboten en –duikboten bieden wij oplossingen voor hydrodynamische problemen, in elk stadium van de ontwerpfase of de exploitatie. Al in een vroeg ontwerpstadium stellen we vast welke risico’s er zijn wat betreft hydrodynamische en nautische aspecten, en zorgen we ervoor dat het ontwerp van onderzeeboten en duikboten aan de eisen voldoet.

NAVAL SURFACE VESSEL TRIAL AND OPERATIONAL HYDRODYNAMIC SERVICES

Ook tijdens de ontwerpfase, oplevering, tests, ingebruikname en exploitatie van een marineschip gebruiken we onze hydrodynamische kennis en bieden we oplossingenvoor hydrodynamische problemen. Ook hiervoor geldt dat dit mogelijk is in elk stadium van de ontwerpfase of de exploitatie van een marineschip. Wij bieden maatwerk aan dus het onderzoek is altijd afgestemd op uw specifieke schip.

NAVAL SURFACE VESSEL TRIAL AND OPERATIONAL HYDRODYNAMIC SERVICES

Ook tijdens de ontwerpfase, oplevering, tests, ingebruikname en exploitatie van een marineschip gebruiken we onze hydrodynamische kennis en bieden we oplossingenvoor hydrodynamische problemen. Ook hiervoor geldt dat dit mogelijk is in elk stadium van de ontwerpfase of de exploitatie van een marineschip. Wij bieden maatwerk aan dus het onderzoek is altijd afgestemd op uw specifieke schip.
BEACHING TESTS FOR AMPHIBIOUS LANDING CRAFT
Jips & Networks
Joint Industry Project
Cable

Closed

This JIP aims to de-risk the power cable for a deep draft TLP floating wind system by understanding and validating the power cable behaviour in tank ...
Joint Industry Project
GBS

Closed

The aim of this JIP is to improve the engineering methods of transport and installation of gravity based wind turbine foundations.
Joint Industry Project
Offshore maintenance II

Closed

The main objective of the Maintenance Vessel JIP is to determine operational criteria for a range of maintenance vessels and apply these criteria to ...

Markets

Markets

Life at Sea

De zee wordt steeds interessanter als locatie voor energiewinning, voedselproductie en mogelijk permanent verblijf. MARIN ondersteunt middels hoogwaardig numeriek en experimenteel hydrodynamisch onderzoek de ontwikkeling van onder andere drijvende vliegvelden of leefruimtes, drijvende havens, energie-eilanden, vis- en zeewierkweek op open zee en het duurzaam gebruik van de zee. Hierbij worden synergieën onderzocht zodat de ruimte optimaal kan worden benut.

Oil and Gas

In de transitie naar duurzame energie blijven olie en gas een essentieel onderdeel van onze energiemix. Met onze kennis en unieke faciliteiten dragen wij als MARIN bij aan de verbetering van concepten en het veiliger maken van operaties voor olie- en gaswinning op zee.

Transport And Shipping

Ongeveer 90% van de wereldhandel gaat over zee. MARIN integreert haar hydrodynamische en nautische expertise met kennis van voortstuwingssystemen en logistieke en operationele aspecten om transport over water zo schoon, slim en veilig mogelijk te maken.

Defence

Toenemende spanningen in de wereld maken bescherming op zee steeds belangrijker. Marines en kustwachten spelen ook een belangrijke rol bij zoek en reddingsacties. MARIN werkt als onafhankelijke partij op de internationale markt samen met partners zoals de Koninklijke Nederlandse Marine. We ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van complexe missies op zee in realistische condities.

Renewables

De zee wint aan belang als het gaat om duurzame energiewinning. MARIN heeft veel kennis in huis over het gedrag van schepen en constructies op zee. Hiermee dragen we bij aan efficiënte en duurzame oplossingen voor (drijvende) windenergie, drijvende zonnepanelen en het winnen van energie uit getijdenstroming, golven en temperatuurverschillen.

Passengers and Yachting

Jacht eigenaren, passagiers en bemanning van luxe cruiseschepen en ferries stellen steeds hogere eisen aan comfort, gebruiksgemak en luxe aan boord. MARIN streeft ernaar het verblijf op zee zo duurzaam, comfortabel en veilig mogelijk te maken.

Infrastructure

Infrastructuur, zoals havens en vaarwegen, is de basis voor economische ontwikkeling. Met adviesstudies dragen we bij aan het ontwerp en de aanleg van civiele constructies, zoals havens, tunnels, bruggen en vaarwegen. Scheepvaartveiligheid speelt daarbij een belangrijke rol.

Marine Systems

Schone, slimme en veilige maritieme operaties vragen om duurzame oplossingen. MARIN onderzoekt niet alleen complete schepen en constructies, maar draagt ook bij aan de verbetering van deelsystemen, zoals vernieuwende voortstuwings-, stuur- en stabilisatiesystemen.

Authorities and Regulators

Veilige en duurzame maritieme operaties vereisen duidelijke afspraken en regelgeving. Als onafhankelijke partij werkt MARIN samen met overheden, classificatiemaatschappijen en andere marktpartijen aan beleidsadvies en de ontwikkeling en toetsing van praktische richtlijnen.