DE WERELD BEDIENEN VIA 9 MARKTEN

MARIN is actief op negen markten. Onze marktcoördinatoren kennen de vragen en ontwikkelingen in hun markt en verbinden experts, techniek, faciliteiten en onderzoek binnen MARIN voor de uitdagingen die in die specifieke markt spelen.

Life at Sea

De zee wordt een steeds belangrijkere plek voor energiewinning, voedselproductie en mogelijk permanent verblijf. MARIN ondersteunt de ontwikkeling van drijvende vliegvelden, havens, energie-eilanden en vis- en zeewierkweek met hoogwaardig hydrodynamisch onderzoek.

Life at Sea

De zee wordt een steeds belangrijkere plek voor energiewinning, voedselproductie en mogelijk permanent verblijf. MARIN ondersteunt de ontwikkeling van drijvende vliegvelden, havens, energie-eilanden en vis- en zeewierkweek met hoogwaardig hydrodynamisch onderzoek.

Oil and gas

In de transitie naar duurzame energie blijven olie en gas een essentieel onderdeel van onze energiemix. Met onze kennis en unieke faciliteiten dragen wij als MARIN bij aan de verbetering van concepten en het veiliger maken van operaties voor olie- en gaswinning op zee.

Oil and gas

In de transitie naar duurzame energie blijven olie en gas een essentieel onderdeel van onze energiemix. Met onze kennis en unieke faciliteiten dragen wij als MARIN bij aan de verbetering van concepten en het veiliger maken van operaties voor olie- en gaswinning op zee.

Transport and shipping

Ongeveer 90% van de wereldhandel gaat over zee. MARIN integreert haar hydrodynamische en nautische expertise met kennis van voortstuwingssystemen en logistieke en operationele aspecten om transport over water zo schoon, slim en veilig mogelijk te maken.

Transport and shipping

Ongeveer 90% van de wereldhandel gaat over zee. MARIN integreert haar hydrodynamische en nautische expertise met kennis van voortstuwingssystemen en logistieke en operationele aspecten om transport over water zo schoon, slim en veilig mogelijk te maken.

defence

Toenemende spanningen in de wereld maken bescherming op zee steeds belangrijker. Marines en kustwachten spelen ook een belangrijke rol bij zoek en reddingsacties. MARIN werkt als onafhankelijke partij op de internationale markt samen met partners zoals de Koninklijke Nederlandse Marine. We ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van complexe missies op zee in realistische condities.

defence

Toenemende spanningen in de wereld maken bescherming op zee steeds belangrijker. Marines en kustwachten spelen ook een belangrijke rol bij zoek en reddingsacties. MARIN werkt als onafhankelijke partij op de internationale markt samen met partners zoals de Koninklijke Nederlandse Marine. We ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van complexe missies op zee in realistische condities.

renewables

De zee wint aan belang als het gaat om duurzame energiewinning. MARIN heeft veel kennis in huis over het gedrag van schepen en constructies op zee. Hiermee dragen we bij aan efficiënte en duurzame oplossingen voor (drijvende) windenergie, drijvende zonnepanelen en het winnen van energie uit getijdenstroming, golven en temperatuurverschillen.

renewables

De zee wint aan belang als het gaat om duurzame energiewinning. MARIN heeft veel kennis in huis over het gedrag van schepen en constructies op zee. Hiermee dragen we bij aan efficiënte en duurzame oplossingen voor (drijvende) windenergie, drijvende zonnepanelen en het winnen van energie uit getijdenstroming, golven en temperatuurverschillen.

passengers and yachting

Jachteigenaren, passagiers en bemanning van luxe cruiseschepen en ferries stellen steeds hogere eisen aan comfort, gebruiksgemak en luxe aan boord. MARIN streeft ernaar het verblijf op zee zo duurzaam, comfortabel en veilig mogelijk te maken.

passengers and yachting

Jachteigenaren, passagiers en bemanning van luxe cruiseschepen en ferries stellen steeds hogere eisen aan comfort, gebruiksgemak en luxe aan boord. MARIN streeft ernaar het verblijf op zee zo duurzaam, comfortabel en veilig mogelijk te maken.

infrastructure

Infrastructuur, zoals havens en vaarwegen, is de basis voor economische ontwikkeling. Met adviesstudies dragen we bij aan het ontwerp en de aanleg van civiele constructies, zoals havens, tunnels, bruggen en vaarwegen. Scheepvaartveiligheid speelt daarbij een belangrijke rol.

infrastructure

Infrastructuur, zoals havens en vaarwegen, is de basis voor economische ontwikkeling. Met adviesstudies dragen we bij aan het ontwerp en de aanleg van civiele constructies, zoals havens, tunnels, bruggen en vaarwegen. Scheepvaartveiligheid speelt daarbij een belangrijke rol.

marine systems

Schone, slimme en veilige maritieme operaties vragen om duurzame oplossingen. MARIN onderzoekt niet alleen complete schepen en constructies, maar draagt ook bij aan de verbetering van deelsystemen, zoals vernieuwende voortstuwings-, stuur- en stabilisatiesystemen.

marine systems

Schone, slimme en veilige maritieme operaties vragen om duurzame oplossingen. MARIN onderzoekt niet alleen complete schepen en constructies, maar draagt ook bij aan de verbetering van deelsystemen, zoals vernieuwende voortstuwings-, stuur- en stabilisatiesystemen.

authorities and regulators

Scheepvaart is een relatief veilige manier van transport, toch gebeuren er nog steeds ongelukken. Als onafhankelijk instituut werkt MARIN samen met de overheid, klassebureaus, reders en andere bedrijven in de maritieme sector, om operaties op zee en binnenwateren veiliger te maken.

authorities and regulators

Scheepvaart is een relatief veilige manier van transport, toch gebeuren er nog steeds ongelukken. Als onafhankelijk instituut werkt MARIN samen met de overheid, klassebureaus, reders en andere bedrijven in de maritieme sector, om operaties op zee en binnenwateren veiliger te maken.