Markets

life at sea

life at sea

De zee wordt een steeds belangrijkere plek voor energiewinning, voedselproductie en mogelijk permanent verblijf. MARIN ondersteunt de ontwikkeling van drijvende vliegvelden, havens, energie-eilanden en vis- en zeewierkweek met hoogwaardig hydrodynamisch onderzoek.

DUURZAAM GEBRUIK VAN ONZE OCEAAN

Het gaat hierbij om het ontwikkelen van duurzaam en gecultiveerd leven op zee. Daarnaast helpen we bij natuurbehoud, zoals het verwijderen van plastics uit de oceanen. We brengen partijen bij elkaar en starten innovatieve projecten op, vanuit samenwerking met de industrie en de overheid. Met kennisontwikkeling op het gebied van hydrodynamisch gedrag van bijvoorbeeld flexibele, drijvende lichamen kunnen we een waardevolle bijdrage leveren aan deze markt.

uw partner

We werken samen van concept tot het uiteindelijke ontwerp. Naast onze expertise en ervaring maken we gebruik van intern ontwikkelde tools en methoden die aansluiten op uw behoeften en tijdsplanning. Deze tools en methoden variëren van databases en simulaties tot modeltesten, simulatoren, virtual reality en waregroottemetingen.

Contact

Contact person photo

Floor Spaargaren

Project Manager

producten & diensten

Open innovation

Via open-innovatiesessies doen wij onderzoek naar bijvoorbeeld de multi-use concept development voor zeewierteelt en de toepassing van drijvende zonnepanelen rond windturbines.

Open innovation

Via open-innovatiesessies doen wij onderzoek naar bijvoorbeeld de multi-use concept development voor zeewierteelt en de toepassing van drijvende zonnepanelen rond windturbines.

HYDRODYNAMIC SERVICES TO SUPPORT THE DEVELOPMENT OF YOUR FISH FARM

Huidige ontwikkelingen zijn erop gericht de viskweek verder uit de kust te verplaatsen naar minder beschutte plaatsen. Daardoor krijgen viskwekerijen met steeds extremere omstandigheden te maken. Om de integriteit van de constructie van de kwekerij én veilige operaties ter plaatse te garanderen, moet nauwkeurig rekening worden gehouden met het effect van deze extreme omstandigheden. MARIN heeft ruime ervaring met het beoordelen van de omgevingsbelasting op verschillende offshore constructies in de olie- en gassector en de offshore windindustrie. Daarom kunnen wij advies geven over het hydrodynamische ontwerp en de operaties van uw offshore viskwekerij in zware omgevingscondities. Aan de hand van geavanceerde berekeningen en modelproeven kunnen wij de belasting en respons van uw kwekerij testen en beoordelen. Hiermee krijgt u duidelijk inzicht in de hydrodynamische en structurele levensvatbaarheid van uw ontwerp.

HYDRODYNAMIC SERVICES TO SUPPORT THE DEVELOPMENT OF YOUR FISH FARM

Huidige ontwikkelingen zijn erop gericht de viskweek verder uit de kust te verplaatsen naar minder beschutte plaatsen. Daardoor krijgen viskwekerijen met steeds extremere omstandigheden te maken. Om de integriteit van de constructie van de kwekerij én veilige operaties ter plaatse te garanderen, moet nauwkeurig rekening worden gehouden met het effect van deze extreme omstandigheden. MARIN heeft ruime ervaring met het beoordelen van de omgevingsbelasting op verschillende offshore constructies in de olie- en gassector en de offshore windindustrie. Daarom kunnen wij advies geven over het hydrodynamische ontwerp en de operaties van uw offshore viskwekerij in zware omgevingscondities. Aan de hand van geavanceerde berekeningen en modelproeven kunnen wij de belasting en respons van uw kwekerij testen en beoordelen. Hiermee krijgt u duidelijk inzicht in de hydrodynamische en structurele levensvatbaarheid van uw ontwerp.

HYDRODYNAMIC SERVICES TO SUPPORT THE DEVELOPMENT OF YOUR SEAWEED FARM

Zeewierkwekerijen worden momenteel dichtbij de kust aangelegd op beschutte plaatsen. Met het oog op grootschalige zeewierkweek bestaat er een grote behoefte aan uitbreiding naar plaatsen verder uit de kust. Momenteel worden nieuwe innovatieve ontwerpen voor de zeewierkweek ontwikkeld die bestand zijn tegen offshore omstandigheden. MARIN heeft veel ervaring opgedaan met de (extreme) omgevingsbelasting op verschillende offshore constructies die gebruikt worden in de olie- en gassector, de offshore windindustrie en de aquacultuur. Daardoor kunnen wij advies geven over de belasting op uw offshore zeewierkwekerij in zware omgevingscondities. Aan de hand van geavanceerde berekeningen en modelproeven kunnen wij de belasting en respons van uw kwekerij testen en beoordelen. Hiermee krijgt u duidelijk inzicht in de hydrodynamische en structurele levensvatbaarheid van uw ontwerp.

HYDRODYNAMIC SERVICES TO SUPPORT THE DEVELOPMENT OF YOUR SEAWEED FARM

Zeewierkwekerijen worden momenteel dichtbij de kust aangelegd op beschutte plaatsen. Met het oog op grootschalige zeewierkweek bestaat er een grote behoefte aan uitbreiding naar plaatsen verder uit de kust. Momenteel worden nieuwe innovatieve ontwerpen voor de zeewierkweek ontwikkeld die bestand zijn tegen offshore omstandigheden. MARIN heeft veel ervaring opgedaan met de (extreme) omgevingsbelasting op verschillende offshore constructies die gebruikt worden in de olie- en gassector, de offshore windindustrie en de aquacultuur. Daardoor kunnen wij advies geven over de belasting op uw offshore zeewierkwekerij in zware omgevingscondities. Aan de hand van geavanceerde berekeningen en modelproeven kunnen wij de belasting en respons van uw kwekerij testen en beoordelen. Hiermee krijgt u duidelijk inzicht in de hydrodynamische en structurele levensvatbaarheid van uw ontwerp.

PERFORMANCE ANALYSIS FOR FISH FARM SUPPORT VESSELS

De operationele prestaties van support schepen voor viskwekerijen (bijvoorbeeld CTV’s of werkschepen) zijn afhankelijk van de zeegangeigenschappen van het vaartuig en het daaruit volgende welzijn van de bemanning aan boord. MARIN kan deze operationele prestaties voor uw specifieke vaartuig vaststellen middels geavanceerde, inhouse ontwikkelde, hydrodynamische software. De resultaten kunt u eenvoudig analyseren met behulp van onze visualisatie-instrumenten. Met OperabilityViewer of PerformancePlotViewer kunt u de operabiliteit van uw vaartuig bepalen aan de hand van duidelijke en interactieve grafische plots.

PERFORMANCE ANALYSIS FOR FISH FARM SUPPORT VESSELS

De operationele prestaties van support schepen voor viskwekerijen (bijvoorbeeld CTV’s of werkschepen) zijn afhankelijk van de zeegangeigenschappen van het vaartuig en het daaruit volgende welzijn van de bemanning aan boord. MARIN kan deze operationele prestaties voor uw specifieke vaartuig vaststellen middels geavanceerde, inhouse ontwikkelde, hydrodynamische software. De resultaten kunt u eenvoudig analyseren met behulp van onze visualisatie-instrumenten. Met OperabilityViewer of PerformancePlotViewer kunt u de operabiliteit van uw vaartuig bepalen aan de hand van duidelijke en interactieve grafische plots.
CFD VS MODEL test viskooi
Model flexibel visnet
The future of ocean Energy & Shipping
Jips & Networks
Joint Industry Project
SPACE@SEA

Closed

The Space@Sea project aims to develop multi-use platforms with the objective to develop safe and cost efficient deck space at sea.
Network
BLUEFORUM

Running

The BlueForum is an initiative of MARIN to promote the smart and sustainable use of environment in the maritime sector, from energy to transport. ...
Joint Industry Project
Bubbles

Closed

The Bubbles JIP aims at achieving more efficient and effective use of bubble curtains for noise mitigation in offshore installation projects. ...