Markets

Authorities and Regulators

Authorities and Regulators

Scheepvaart is een relatief veilige manier van transport, toch gebeuren er nog steeds ongelukken. Als onafhankelijk instituut werkt MARIN samen met de overheid, klassebureaus, reders en andere bedrijven in de maritieme sector, om operaties op zee en binnenwateren veiliger te maken.

BELEIDSADVIES EN RICHTLIJNEN

De scheepvaartroutes op het Nederlandse deel van de Noordzee zijn de drukste routes ter wereld. Dagelijks passeren de grootste schepen onze kust. Helaas gebeuren er nog steeds ongelukken, zoals bijvoorbeeld met de MSC Zoe die begin 2019 zeker 342 containers verloor. MARIN draagt bij aan de analyse van deze ongevallen en doet voorstellen om de veiligheid van de scheepvaart te verbeteren.

De Nederlandse overheid ontwikkelt een groot aantal windparken op de Noordzee, gecombineerd met activiteiten zoals drijvende zonnepanelen en de kweek van zeewier. Voor de overheid doen wij onderzoek naar de ruimtelijke ordening van deze activiteiten in relatie tot scheepvaartveiligheid.

Contact

Contact person photo

Hugo Ammerlaan

Manager

PRODUCTEN & DIENSTEN

verkeersstudies

Hoeveel schepen passeren ieder dag de Nederlandse kust? Hoe groot zijn ze en hoe hard varen ze? Hoeveel CO2 stoten ze uit? Typische vragen van de overheid wanneer zij bezig is met de inrichting van de Noordzee of andere aanpassingen aan de infrastructuur. Door het analyseren van AIS-data kan MARIN antwoord geven op dit soort vragen. Een voorbeeld van zo’n analyse is de Netwerkanalyse, een analyse van het verkeer op de Noordzee die iedere twee jaar namens de overheid wordt uitgevoerd. Dit soort verkeersanalyses zijn de basis voor risicobeoordelingen en veiligheidsstudies.

verkeersstudies

Hoeveel schepen passeren ieder dag de Nederlandse kust? Hoe groot zijn ze en hoe hard varen ze? Hoeveel CO2 stoten ze uit? Typische vragen van de overheid wanneer zij bezig is met de inrichting van de Noordzee of andere aanpassingen aan de infrastructuur. Door het analyseren van AIS-data kan MARIN antwoord geven op dit soort vragen. Een voorbeeld van zo’n analyse is de Netwerkanalyse, een analyse van het verkeer op de Noordzee die iedere twee jaar namens de overheid wordt uitgevoerd. Dit soort verkeersanalyses zijn de basis voor risicobeoordelingen en veiligheidsstudies.

risicostudies

De Nederlandse overheid richt zich op de aanleg van een groot aantal windparken op de Noordzee. Wat zijn de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de scheepvaartveiligheid? Om deze vraag te beantwoorden gebruiken we de methode ‘Formal Safety Assessment’ (FSA). Dit is een gestructureerde methode om risico’s te beoordelen en om veiligheidsmaatregelen te evalueren.

risicostudies

De Nederlandse overheid richt zich op de aanleg van een groot aantal windparken op de Noordzee. Wat zijn de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de scheepvaartveiligheid? Om deze vraag te beantwoorden gebruiken we de methode ‘Formal Safety Assessment’ (FSA). Dit is een gestructureerde methode om risico’s te beoordelen en om veiligheidsmaatregelen te evalueren.

Ongevalanalyse

Ongevallen op zee kunnen grote maatschappelijke gevolgen hebben. Een ongeval kan resulteren in slachtoffers of het kan ernstige schade toebrengen aan het milieu. Een voorbeeld van een ernstig ongeval is het omslaan van de Zuid-Koreaanse ferry Sewol. Bij dit ongeval kwamen 304 studenten om het leven. MARIN kan met behulp van simulaties en modelproeven dit soort ongevallen reconstrueren.

Ongevalanalyse

Ongevallen op zee kunnen grote maatschappelijke gevolgen hebben. Een ongeval kan resulteren in slachtoffers of het kan ernstige schade toebrengen aan het milieu. Een voorbeeld van een ernstig ongeval is het omslaan van de Zuid-Koreaanse ferry Sewol. Bij dit ongeval kwamen 304 studenten om het leven. MARIN kan met behulp van simulaties en modelproeven dit soort ongevallen reconstrueren.

Verkeersmanagement en shore control

In de logistiek en transportsector wordt data steeds belangrijker. Scheepvaart is een belangrijke schakel in de logistiek. Door verdere digitalisering van de binnenvaart zal de huidige VTS (Vessel Traffic Services) vervangen worden door Vessel Traffic Management (VTM). Autonoom varende schepen zullen automatisch hun route plannen andere schepen ontwijken als dat noodzakelijk is. Het schip wordt gevolgd vanuit een Shore Control Centre (SCC) aan wal waarbij de operator bij noodgevallen kan ingrijpen. Wat zal het gevolg zijn van deze ontwikkelingen voor VTS/VTM en voor de SCC? Met behulp van simulatoren doen we onderzoek naar deze ontwikkelingen en kunnen we de ‘situational awareness’ van de operators aan wal optimaliseren.

Verkeersmanagement en shore control

In de logistiek en transportsector wordt data steeds belangrijker. Scheepvaart is een belangrijke schakel in de logistiek. Door verdere digitalisering van de binnenvaart zal de huidige VTS (Vessel Traffic Services) vervangen worden door Vessel Traffic Management (VTM). Autonoom varende schepen zullen automatisch hun route plannen andere schepen ontwijken als dat noodzakelijk is. Het schip wordt gevolgd vanuit een Shore Control Centre (SCC) aan wal waarbij de operator bij noodgevallen kan ingrijpen. Wat zal het gevolg zijn van deze ontwikkelingen voor VTS/VTM en voor de SCC? Met behulp van simulatoren doen we onderzoek naar deze ontwikkelingen en kunnen we de ‘situational awareness’ van de operators aan wal optimaliseren.

Ontwerpeisen en beleidsadvies

Schepen moeten voldoen aan manoeuvreereisen die kunnen worden opgelegd door diverse partijen, zoals de eigenaar, de overheid, klassenbureau's, IMO of de NAVO. MARIN heeft de juiste faciliteiten om te onderzoeken of een schip voldoet aan deze eisen.

Ontwerpeisen en beleidsadvies

Schepen moeten voldoen aan manoeuvreereisen die kunnen worden opgelegd door diverse partijen, zoals de eigenaar, de overheid, klassenbureau's, IMO of de NAVO. MARIN heeft de juiste faciliteiten om te onderzoeken of een schip voldoet aan deze eisen.
Vervolgonderzoek containerverlies Wadden
Publications
Thesis
Sailing through fluid mud: Verification and Validation of a CFD modelfor simulations of ships sailing in muddy areas

23 feb. 2023

The increasing size of today's ships is a major concern for navigation in confined waters. In order to ensure safe manoeuvres, port authorities ...
Magazine
UKC Policy for the Port of Rotterdam

30 sep. 2021

On behalf of the Port of Rotterdam Authority MARIN conducted a study to substantiate guidelines for the minimum Under Keel Clearance (UKC) for ultra ...
Magazine
Balancing offshore wind farms and the safety of shipping

30 sep. 2021

The energy transition increases demand for alternative energy solutions and some of these include using space inthe North Sea for developing ...
Jips & Networks
Network
SAFETRANS

Running

SafeTrans is an integrated tool to design and operate marine heavy lift transports and installations of major facilities in a safe and efficient ...
Joint Industry Project
NWO Perspectief: SLING

Closed

Sloshing of LNG fuel in fuel tanks and portable tanks. For this project a new facility is being built at MARIN. In the coming years, various studies ...
Joint Industry Project
SPACE@SEA

Closed

The Space@Sea project aims to develop multi-use platforms with the objective to develop safe and cost efficient deck space at sea.

Markets

Markets

Life at Sea

De zee wordt steeds interessanter als locatie voor energiewinning, voedselproductie en mogelijk permanent verblijf. MARIN ondersteunt middels hoogwaardig numeriek en experimenteel hydrodynamisch onderzoek de ontwikkeling van onder andere drijvende vliegvelden of leefruimtes, drijvende havens, energie-eilanden, vis- en zeewierkweek op open zee en het duurzaam gebruik van de zee. Hierbij worden synergieën onderzocht zodat de ruimte optimaal kan worden benut.

Oil and Gas

In de transitie naar duurzame energie blijven olie en gas een essentieel onderdeel van onze energiemix. Met onze kennis en unieke faciliteiten dragen wij als MARIN bij aan de verbetering van concepten en het veiliger maken van operaties voor olie- en gaswinning op zee.

Transport And Shipping

Ongeveer 90% van de wereldhandel gaat over zee. MARIN integreert haar hydrodynamische en nautische expertise met kennis van voortstuwingssystemen en logistieke en operationele aspecten om transport over water zo schoon, slim en veilig mogelijk te maken.

Defence

Toenemende spanningen in de wereld maken bescherming op zee steeds belangrijker. Marines en kustwachten spelen ook een belangrijke rol bij zoek en reddingsacties. MARIN werkt als onafhankelijke partij op de internationale markt samen met partners zoals de Koninklijke Nederlandse Marine. We ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van complexe missies op zee in realistische condities.

Renewables

De zee wint aan belang als het gaat om duurzame energiewinning. MARIN heeft veel kennis in huis over het gedrag van schepen en constructies op zee. Hiermee dragen we bij aan efficiënte en duurzame oplossingen voor (drijvende) windenergie, drijvende zonnepanelen en het winnen van energie uit getijdenstroming, golven en temperatuurverschillen.

Passengers and Yachting

Jacht eigenaren, passagiers en bemanning van luxe cruiseschepen en ferries stellen steeds hogere eisen aan comfort, gebruiksgemak en luxe aan boord. MARIN streeft ernaar het verblijf op zee zo duurzaam, comfortabel en veilig mogelijk te maken.

Infrastructure

Infrastructuur, zoals havens en vaarwegen, is de basis voor economische ontwikkeling. Met adviesstudies dragen we bij aan het ontwerp en de aanleg van civiele constructies, zoals havens, tunnels, bruggen en vaarwegen. Scheepvaartveiligheid speelt daarbij een belangrijke rol.

Marine Systems

Schone, slimme en veilige maritieme operaties vragen om duurzame oplossingen. MARIN onderzoekt niet alleen complete schepen en constructies, maar draagt ook bij aan de verbetering van deelsystemen, zoals vernieuwende voortstuwings-, stuur- en stabilisatiesystemen.

Authorities and Regulators

Veilige en duurzame maritieme operaties vereisen duidelijke afspraken en regelgeving. Als onafhankelijke partij werkt MARIN samen met overheden, classificatiemaatschappijen en andere marktpartijen aan beleidsadvies en de ontwikkeling en toetsing van praktische richtlijnen.