TOEZICHT EN ADVIES

Om onze wereldwijde toppositie te handhaven, is een kundig bestuur een must. Ons bestuur staat garant voor het bieden van het beste onderzoek, maar ook voor het waarborgen van onpartijdig en betrouwbaar onderzoek. Het advies van onze afdelingen en het toezicht van onze externe adviseurs, zoals de Raad van Toezicht en de MARIN Stakeholders Association, zorgen ervoor dat we onze toppositie als betrouwbaar en onafhankelijk kennisinstituut kunnen behouden.

MANAGEMENT TEAM

MARIN's Management Team is verantwoordelijk voor ons beleid en strategieën, en bestaat uit de volgende personen:

BAS BUCHNER,Directeur
GUILHEM GAILLARDE, Manager Ships
OLAF WAALS, Manager Offshore
HANNES BOGAERT, Manager Performance at Sea
HUGO AMMERLAAN,Manager Maritime Operations
ARNO BONS,Manager Seven Oceans Simulator Centre
PEPIJN DE JONG, Manager Defence
HENK PRINS,Manager Research and Development
TIMO VERWOEST,Manager Digital Services
FRANK VAN DER WAL, Manager Production & Facilities
JOHAN DE JONG, Manager International Cooperation
ANDRE VAN DER LUGT, Manager Communicatie
KATHELIJNE VOORHAAR, Manager HRM
EYAL AZULAY, Manager Finance, Legal en Compliance

RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht van MARIN houdt toezicht op onze operaties, ontwikkelingsstrategieën, budget en jaarlijkse financiële overzichten en beheert de overeenkomsten met de externe accountant. De Raad van Toezicht verzekert dat het management van en toezicht op MARINs operaties en administratie toereikend zijn en uitgevoerd worden in overeenstemming met wetgevingen, overeenkomsten en besluiten.

De Raad bestaat uit zeven leden en een vertegenwoordiger van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, allen benoemd door de Minister van Economische Zaken en Klimaat voor een termijn van vijf jaar. De huidige Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

MR R. VERKERK, Voorzitter | Luitenant-Generaal der Mariniers (b.d.)
MRS J.N. BALJEU, College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
MRS J.M. VERKERK, Vertegenwoordiger Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
MR P.W. VERHEUL, Koninklijke Van Oord
MR J.H.N VAN AMEIJDEN, Damen Schelde Naval Shipbuilding
MRS TH. MENSSEN, Zelfstandig ondernemer
MRS K.B. VAN DE VEN, Shell Marine
MR F. VERMEULEN, Burgemeester van Wageningen
Verantwoording Wet Normering Topinkomens

Bezoldiging Algemeen Directeur en Raad van Toezicht 2022

MARIN Supervisory Board
Raad van Toezicht

MSA | MARIN STAKEHOLDERS ASSOCIATION

MARIN Stakeholders Association (MSA) is opgericht in 2003 om de band tussen MARIN en de maritieme sector te versterken. De betrokken bedrijven en de gemeente Wageningen hebben een garantiefonds voor MARIN gevormd. Daarnaast zijn ze actieve leden van de MARIN Adviesraad, waar ook wetenschappers en vertegenwoordigers van het Ministerie van Defensie, Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat bij betrokken zijn. De MSA bestaat uit de volgende deelnemers:

A.P. MØLLER-MAERSK A/S
BLUEWATER ENERGY SERVICES B.V.
DAMEN SCHELDE NAVAL SHIPBUILDING
FEADSHIP
HAVENBEDRIJF ROTTERDAM N.V.
HEEREMA MARINE CONTRACTORS NEDERLAND B.V.
HUISMAN SPECIAL LIFTING EQUIPMENT B.V.
KONINKLIJKE WAGENBORG
KONINKLIJK VAN OORD
RH MARINE NETHERLANDS B.V.
ROYAL BOSKALIS WESTMINSTER N.V.
ROYAL IHC
SBM OFFSHORE
SHELL DOWNSTREAM SERVICES INTERNATIONAL B.V.
WÄRTSILÄ NETHERLANDS B.V.