Markets

Infrastructure

Infrastructure

Infrastructuur, zoals havens en vaarwegen, is de basis voor economische ontwikkeling. Met adviesstudies dragen we bij aan het ontwerp en de aanleg van civiele constructies, zoals havens, tunnels, bruggen en vaarwegen. Scheepvaartveiligheid speelt daarbij een belangrijke rol.

SCHONE, SLIMME EN DUURZAME INFRASTRUCTUUR

MARIN combineert hiervoor modelproeven en rekenstudies. Belangrijke activiteiten zijn bijvoorbeeld onze adviesstudies voor installatiewerk, operationele studies voor havens en de natte aannemerij (baggeren en berging). Dankzij de (gecombineerde) ontwikkeling van tijdsdomeinsimulaties, CFD en inzet van simulatoren kunnen we onze hydrodynamische en nautische kennis efficiënt inzetten voor de ontwikkeling, training en installatie. Hierbij maken we niet alleen gebruik van onze ervaring in de scheepvaart maar ook in de offshore-industrie.

Contact

Contact person photo

Hugo Ammerlaan

Manager

PORT AND CHANNEL DESIGN STUDIES

Het ontwerpen van bevaarbare en veilige havens en toegangsgeulen omvat meerdere disciplines, zoals de manoeuvreerbaarheid van het schip en maritieme engineering. Daarvoor moeten een aantal belangrijke elementen worden beoordeeld, zoals de grootte en het vaargedrag van het schip, het menselijk handelen (human factor) tijdens manoeuvreren en de effecten van de vaar omgeving. Binnen onze ontwerpstudies ligt de nadruk op complexe, realistische simulatieomgevingen. We maken gebruik van fast-time en real-time simulaties om de concept-designstudie te beoordelen en te valideren op basis van de gestelde veiligheidscriteria. Bovendien kunnen wij een risicobeoordeling van het ontwerp maken waarbij we kijken naar de volledige verkeersintensiteit.

PORT AND CHANNEL DESIGN STUDIES

Het ontwerpen van bevaarbare en veilige havens en toegangsgeulen omvat meerdere disciplines, zoals de manoeuvreerbaarheid van het schip en maritieme engineering. Daarvoor moeten een aantal belangrijke elementen worden beoordeeld, zoals de grootte en het vaargedrag van het schip, het menselijk handelen (human factor) tijdens manoeuvreren en de effecten van de vaar omgeving. Binnen onze ontwerpstudies ligt de nadruk op complexe, realistische simulatieomgevingen. We maken gebruik van fast-time en real-time simulaties om de concept-designstudie te beoordelen en te valideren op basis van de gestelde veiligheidscriteria. Bovendien kunnen wij een risicobeoordeling van het ontwerp maken waarbij we kijken naar de volledige verkeersintensiteit.

OPERATIONAL PROCEDURES AND WEATHER WINDOWS

Operationele procedures vormen een belangrijke leidraad voor de veiligheid en efficiëntie van een haven. Maar ook voor de aanleg van een (offshore) infrastructuur zijn duidelijke installatieprocedures onmisbaar voor de veiligheid van de operatie. Een perfecte manier om operationele procedures op basis van praktische haalbaarheid vast te stellen, is om de operaties via real-time simulaties uit te voeren, bijvoorbeeld in een extreme omgeving of met noodgevallen. Operators kunnen de procedures eindeloos valideren, aanscherpen en oefenen om de operatie nog veiliger te maken. Voorafgaand aan real-time simulaties voeren wij vaak fast-time simulaties uit om het aantal benodigde omgevingsfactoren te beperken, waarmee tijd en geld worden bespaard. Fast-time simulaties zijn goedkoper dan real-time simulaties maar de invloed van de mens wordt hier meestal niet in meegenomen.

OPERATIONAL PROCEDURES AND WEATHER WINDOWS

Operationele procedures vormen een belangrijke leidraad voor de veiligheid en efficiëntie van een haven. Maar ook voor de aanleg van een (offshore) infrastructuur zijn duidelijke installatieprocedures onmisbaar voor de veiligheid van de operatie. Een perfecte manier om operationele procedures op basis van praktische haalbaarheid vast te stellen, is om de operaties via real-time simulaties uit te voeren, bijvoorbeeld in een extreme omgeving of met noodgevallen. Operators kunnen de procedures eindeloos valideren, aanscherpen en oefenen om de operatie nog veiliger te maken. Voorafgaand aan real-time simulaties voeren wij vaak fast-time simulaties uit om het aantal benodigde omgevingsfactoren te beperken, waarmee tijd en geld worden bespaard. Fast-time simulaties zijn goedkoper dan real-time simulaties maar de invloed van de mens wordt hier meestal niet in meegenomen.

SAFETY ASSESSMENT

Wij ondersteunen havenautoriteiten en terminaloperators bij het beoordelen van de veiligheid van havens, terminals of offshore windparken. Zo kunnen wij het aantal aanvaringen tussen schepen berekenen dat in een bepaald gebied kan worden verwacht, of de omgevingsrisico's. Onze softwaretool SAMSON levert input voor veiligheids- en milieurisicobeoordelingen. De input van het model komt uit een verkeersdatabase van scheepvaartactiviteiten in dat specifieke gebied. SAMSON maakt voor het bepalen van de ongevallenfrequentie gebruik van ongevallenfrequentiemodellen voor aanvaringen, vastlopen, brand/explosies, contact enz. Hieronder vallen ook impactmodules voor het beoordelen van de gevolgen van de ongevallen.

SAFETY ASSESSMENT

Wij ondersteunen havenautoriteiten en terminaloperators bij het beoordelen van de veiligheid van havens, terminals of offshore windparken. Zo kunnen wij het aantal aanvaringen tussen schepen berekenen dat in een bepaald gebied kan worden verwacht, of de omgevingsrisico's. Onze softwaretool SAMSON levert input voor veiligheids- en milieurisicobeoordelingen. De input van het model komt uit een verkeersdatabase van scheepvaartactiviteiten in dat specifieke gebied. SAMSON maakt voor het bepalen van de ongevallenfrequentie gebruik van ongevallenfrequentiemodellen voor aanvaringen, vastlopen, brand/explosies, contact enz. Hieronder vallen ook impactmodules voor het beoordelen van de gevolgen van de ongevallen.

TRAINING | CAPTAINS, PILOTS AND TUG MASTERS

Wij geven simulatortrainingen aan professionals uit de maritieme wereld, zoals loodsen, scheepsofficieren, sleepbootkapiteins en offshore personeel. De trainingen zijn maatwerk en worden afgestemd op de specifieke wensen en eisen van de klant. Tijdens de trainingen bedienen instructeurs de simulator(s) en houden zij voor- en nabesprekingen met de cursisten. De instructeurs worden per project zorgvuldig geselecteerd op basis van hun ervaring en het type simulatie. Onze instructeurs hebben allemaal hun sporen op zee verdiend als Master Mariners.

TRAINING | CAPTAINS, PILOTS AND TUG MASTERS

Wij geven simulatortrainingen aan professionals uit de maritieme wereld, zoals loodsen, scheepsofficieren, sleepbootkapiteins en offshore personeel. De trainingen zijn maatwerk en worden afgestemd op de specifieke wensen en eisen van de klant. Tijdens de trainingen bedienen instructeurs de simulator(s) en houden zij voor- en nabesprekingen met de cursisten. De instructeurs worden per project zorgvuldig geselecteerd op basis van hun ervaring en het type simulatie. Onze instructeurs hebben allemaal hun sporen op zee verdiend als Master Mariners.

CAPACITY STUDIES

De capaciteit van vaarwegen en hydraulische constructies kan worden berekend met de programma's SIMDAS en SIVAK. SIMDAS is een programma waarmee de capaciteit van (binnenlandse) vaarwegen kan worden bepaald, met SIVAK berekenen we de capaciteit van sluizen en bruggen. MARIN kan capaciteitsonderzoek uitvoeren om de huidige capaciteit van bestaande waterwegen te beoordelen, maatregelen ter verbetering van de capaciteit te evalueren of de capaciteit van verschillende ontwerpvarianten te vergelijken.

CAPACITY STUDIES

De capaciteit van vaarwegen en hydraulische constructies kan worden berekend met de programma's SIMDAS en SIVAK. SIMDAS is een programma waarmee de capaciteit van (binnenlandse) vaarwegen kan worden bepaald, met SIVAK berekenen we de capaciteit van sluizen en bruggen. MARIN kan capaciteitsonderzoek uitvoeren om de huidige capaciteit van bestaande waterwegen te beoordelen, maatregelen ter verbetering van de capaciteit te evalueren of de capaciteit van verschillende ontwerpvarianten te vergelijken.

SHIPS CONCEPT, OPTIMISATION AND PERFORMANCE VERIFICATION

Schepen die ingezet worden op bij operaties voor de kust of verder offshore zijn complex omdat ze aan een breed scala van operationele en servicevoorwaarden moeten voldoen. Goede prestaties zijn een vereiste voor overtochten, maar ook voor zware operaties op zee. Voorbeelden van dit soort schepen zijn baggerschepen, sleepboten, haven- en ankerbehandelingsschepen, loodsschepen en steenstorters. Doordat deze vaartuigen in ondiep water moeten werken en veel verschillende soorten ladingen moet aankunnen, zijn ze heel lastig te ontwerpen en te exploiteren. Met onze ervaring, databases, tools, complexe numerieke simulaties en testfaciliteiten, kunnen wij u helpen de juiste keuze te maken op basis van functionele eisen, taakomschrijvingen of operationeel profiel. Onze ondersteuning bestaat onder andere uit de evaluatie van romptypen, aandrijfsystemen, voortstuwingssystemen en energievoorziening, controleapparatuur en operabiliteit, en de verificatie daarvan voorafgaand aan de bouw.

SHIPS CONCEPT, OPTIMISATION AND PERFORMANCE VERIFICATION

Schepen die ingezet worden op bij operaties voor de kust of verder offshore zijn complex omdat ze aan een breed scala van operationele en servicevoorwaarden moeten voldoen. Goede prestaties zijn een vereiste voor overtochten, maar ook voor zware operaties op zee. Voorbeelden van dit soort schepen zijn baggerschepen, sleepboten, haven- en ankerbehandelingsschepen, loodsschepen en steenstorters. Doordat deze vaartuigen in ondiep water moeten werken en veel verschillende soorten ladingen moet aankunnen, zijn ze heel lastig te ontwerpen en te exploiteren. Met onze ervaring, databases, tools, complexe numerieke simulaties en testfaciliteiten, kunnen wij u helpen de juiste keuze te maken op basis van functionele eisen, taakomschrijvingen of operationeel profiel. Onze ondersteuning bestaat onder andere uit de evaluatie van romptypen, aandrijfsystemen, voortstuwingssystemen en energievoorziening, controleapparatuur en operabiliteit, en de verificatie daarvan voorafgaand aan de bouw.
Jips & Networks
Joint Industry Project
Windlass

Closed

Aim of the WINDLASS JIP was to understand the 3-D wind field in exposed ports and waterways to develop a practical computer tool to predict wind ...
Joint Industry Project
Breakin

Closed

The objective of the BreaKin JIP is to get more insights on scale effects involved in wave-in-deck model tests and to take first steps towards ...
Joint Industry Project
VIM

Closed

The primary objective of the VIM JIP is to increase the physical insight into the VIM phenomenon such that the design of a floater can be improved ...

Markets

Markets

Life at Sea

De zee wordt steeds interessanter als locatie voor energiewinning, voedselproductie en mogelijk permanent verblijf. MARIN ondersteunt middels hoogwaardig numeriek en experimenteel hydrodynamisch onderzoek de ontwikkeling van onder andere drijvende vliegvelden of leefruimtes, drijvende havens, energie-eilanden, vis- en zeewierkweek op open zee en het duurzaam gebruik van de zee. Hierbij worden synergieën onderzocht zodat de ruimte optimaal kan worden benut.

Oil and Gas

In de transitie naar duurzame energie blijven olie en gas een essentieel onderdeel van onze energiemix. Met onze kennis en unieke faciliteiten dragen wij als MARIN bij aan de verbetering van concepten en het veiliger maken van operaties voor olie- en gaswinning op zee.

Transport And Shipping

Ongeveer 90% van de wereldhandel gaat over zee. MARIN integreert haar hydrodynamische en nautische expertise met kennis van voortstuwingssystemen en logistieke en operationele aspecten om transport over water zo schoon, slim en veilig mogelijk te maken.

Defence

Toenemende spanningen in de wereld maken bescherming op zee steeds belangrijker. Marines en kustwachten spelen ook een belangrijke rol bij zoek en reddingsacties. MARIN werkt als onafhankelijke partij op de internationale markt samen met partners zoals de Koninklijke Nederlandse Marine. We ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van complexe missies op zee in realistische condities.

Renewables

De zee wint aan belang als het gaat om duurzame energiewinning. MARIN heeft veel kennis in huis over het gedrag van schepen en constructies op zee. Hiermee dragen we bij aan efficiënte en duurzame oplossingen voor (drijvende) windenergie, drijvende zonnepanelen en het winnen van energie uit getijdenstroming, golven en temperatuurverschillen.

Passengers and Yachting

Jacht eigenaren, passagiers en bemanning van luxe cruiseschepen en ferries stellen steeds hogere eisen aan comfort, gebruiksgemak en luxe aan boord. MARIN streeft ernaar het verblijf op zee zo duurzaam, comfortabel en veilig mogelijk te maken.

Infrastructure

Infrastructuur, zoals havens en vaarwegen, is de basis voor economische ontwikkeling. Met adviesstudies dragen we bij aan het ontwerp en de aanleg van civiele constructies, zoals havens, tunnels, bruggen en vaarwegen. Scheepvaartveiligheid speelt daarbij een belangrijke rol.

Marine Systems

Schone, slimme en veilige maritieme operaties vragen om duurzame oplossingen. MARIN onderzoekt niet alleen complete schepen en constructies, maar draagt ook bij aan de verbetering van deelsystemen, zoals vernieuwende voortstuwings-, stuur- en stabilisatiesystemen.

Authorities and Regulators

Veilige en duurzame maritieme operaties vereisen duidelijke afspraken en regelgeving. Als onafhankelijke partij werkt MARIN samen met overheden, classificatiemaatschappijen en andere marktpartijen aan beleidsadvies en de ontwikkeling en toetsing van praktische richtlijnen.