Markten

life at sea

life at sea

De zee wordt steeds interessanter als locatie voor energiewinning, voedselproductie en mogelijk permanent verblijf. MARIN ondersteunt middels hoogwaardig numeriek en experimenteel hydrodynamisch onderzoek de ontwikkeling van onder andere drijvende vliegvelden of leefruimtes en energie-eilanden. Hierbij worden synergieën onderzocht zodat de ruimte optimaal kan worden benut.

VEILIGE OPERATIES VAN OLIE EN GAS

We hebben wereldwijd ervaring met simulaties, modelonderzoek en service monitoring van offshore-platforms zoals FPSO’s, TLP’s, semi-submersibles en DP shuttletankers.
Hiervoor verifiëren, valideren en evalueren we bewegingen en belastingen op offshore-constructies voor, tijdens en na de installatie. Naast waregroottemetingen voeren we modeltesten uit om de structurele respons van een schip of constructie te beoordelen. MARIN levert en installeert systemen aan boord die continue real-time metingen doen van alle bewegingen en omgevingscondities tijdens een reis of operatie. Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor drijvende productie, op- en overslag van LNG en het ontmantelen van afgeschreven constructies op zee. Ook helpen we bij het verder verbeteren van boorschepen, kabelleggers, anchor handling schepen, offshore support schepen, crew tenders en reddingsboten.

producten & diensten

Open innovatie

Via open-innovatiesessies doen wij onderzoek naar bijvoorbeeld de multi-use concept development voor zeewierteelt en de toepassing van drijvende zonnepanelen rond windturbines.

Open innovatie

Via open-innovatiesessies doen wij onderzoek naar bijvoorbeeld de multi-use concept development voor zeewierteelt en de toepassing van drijvende zonnepanelen rond windturbines.

HYDRODYNAMIC SERVICES TO SUPPORT THE DEVELOPMENT OF YOUR FISH FARM

Huidige ontwikkelingen zijn erop gericht de viskweek verder uit de kust te verplaatsen naar minder beschutte plaatsen. Daardoor krijgen viskwekerijen met steeds extremere omstandigheden te maken. Om de integriteit van de constructie van de kwekerij én veilige operaties ter plaatse te garanderen, moet nauwkeurig rekening worden gehouden met het effect van deze extreme omstandigheden. MARIN heeft ruime ervaring met het beoordelen van de omgevingsbelasting op verschillende offshore constructies in de olie- en gassector en de offshore windindustrie. Daarom kunnen wij advies geven over het hydrodynamische ontwerp en de operaties van uw offshore viskwekerij in zware omgevingscondities. Aan de hand van geavanceerde berekeningen en modelproeven kunnen wij de belasting en respons van uw kwekerij testen en beoordelen. Hiermee krijgt u duidelijk inzicht in de hydrodynamische en structurele levensvatbaarheid van uw ontwerp.

HYDRODYNAMIC SERVICES TO SUPPORT THE DEVELOPMENT OF YOUR FISH FARM

Huidige ontwikkelingen zijn erop gericht de viskweek verder uit de kust te verplaatsen naar minder beschutte plaatsen. Daardoor krijgen viskwekerijen met steeds extremere omstandigheden te maken. Om de integriteit van de constructie van de kwekerij én veilige operaties ter plaatse te garanderen, moet nauwkeurig rekening worden gehouden met het effect van deze extreme omstandigheden. MARIN heeft ruime ervaring met het beoordelen van de omgevingsbelasting op verschillende offshore constructies in de olie- en gassector en de offshore windindustrie. Daarom kunnen wij advies geven over het hydrodynamische ontwerp en de operaties van uw offshore viskwekerij in zware omgevingscondities. Aan de hand van geavanceerde berekeningen en modelproeven kunnen wij de belasting en respons van uw kwekerij testen en beoordelen. Hiermee krijgt u duidelijk inzicht in de hydrodynamische en structurele levensvatbaarheid van uw ontwerp.

HYDRODYNAMIC SERVICES TO SUPPORT THE DEVELOPMENT OF YOUR SEAWEED FARM

Zeewierkwekerijen worden momenteel dichtbij de kust aangelegd op beschutte plaatsen. Met het oog op grootschalige zeewierkweek bestaat er een grote behoefte aan uitbreiding naar plaatsen verder uit de kust. Momenteel worden nieuwe innovatieve ontwerpen voor de zeewierkweek ontwikkeld die bestand zijn tegen offshore omstandigheden. MARIN heeft veel ervaring opgedaan met de (extreme) omgevingsbelasting op verschillende offshore constructies die gebruikt worden in de olie- en gassector, de offshore windindustrie en de aquacultuur. Daardoor kunnen wij advies geven over de belasting op uw offshore zeewierkwekerij in zware omgevingscondities. Aan de hand van geavanceerde berekeningen en modelproeven kunnen wij de belasting en respons van uw kwekerij testen en beoordelen. Hiermee krijgt u duidelijk inzicht in de hydrodynamische en structurele levensvatbaarheid van uw ontwerp.

HYDRODYNAMIC SERVICES TO SUPPORT THE DEVELOPMENT OF YOUR SEAWEED FARM

Zeewierkwekerijen worden momenteel dichtbij de kust aangelegd op beschutte plaatsen. Met het oog op grootschalige zeewierkweek bestaat er een grote behoefte aan uitbreiding naar plaatsen verder uit de kust. Momenteel worden nieuwe innovatieve ontwerpen voor de zeewierkweek ontwikkeld die bestand zijn tegen offshore omstandigheden. MARIN heeft veel ervaring opgedaan met de (extreme) omgevingsbelasting op verschillende offshore constructies die gebruikt worden in de olie- en gassector, de offshore windindustrie en de aquacultuur. Daardoor kunnen wij advies geven over de belasting op uw offshore zeewierkwekerij in zware omgevingscondities. Aan de hand van geavanceerde berekeningen en modelproeven kunnen wij de belasting en respons van uw kwekerij testen en beoordelen. Hiermee krijgt u duidelijk inzicht in de hydrodynamische en structurele levensvatbaarheid van uw ontwerp.

PERFORMANCE ANALYSIS FOR FISH FARM SUPPORT VESSELS

De operationele prestaties van support schepen voor viskwekerijen (bijvoorbeeld CTV’s of werkschepen) zijn afhankelijk van de zeegangeigenschappen van het vaartuig en het daaruit volgende welzijn van de bemanning aan boord. MARIN kan deze operationele prestaties voor uw specifieke vaartuig vaststellen middels geavanceerde, inhouse ontwikkelde, hydrodynamische software. De resultaten kunt u eenvoudig analyseren met behulp van onze visualisatie-instrumenten. Met OperabilityViewer of PerformancePlotViewer kunt u de operabiliteit van uw vaartuig bepalen aan de hand van duidelijke en interactieve grafische plots.

PERFORMANCE ANALYSIS FOR FISH FARM SUPPORT VESSELS

De operationele prestaties van support schepen voor viskwekerijen (bijvoorbeeld CTV’s of werkschepen) zijn afhankelijk van de zeegangeigenschappen van het vaartuig en het daaruit volgende welzijn van de bemanning aan boord. MARIN kan deze operationele prestaties voor uw specifieke vaartuig vaststellen middels geavanceerde, inhouse ontwikkelde, hydrodynamische software. De resultaten kunt u eenvoudig analyseren met behulp van onze visualisatie-instrumenten. Met OperabilityViewer of PerformancePlotViewer kunt u de operabiliteit van uw vaartuig bepalen aan de hand van duidelijke en interactieve grafische plots.
FUTURE OF OCEAN ENERGY AND SHIPPING