Markten

TRANSPORT AND SHIPPING

TRANSPORT AND SHIPPING

Ongeveer 90% van de wereldhandel gaat over zee. MARIN integreert haar hydrodynamische en nautische expertise met kennis van voortstuwingssystemen en logistieke en operationele aspecten om transport over water zo schoon, slim en veilig mogelijk te maken.

PRODUCTen & diensten

CONCEPT DEVELOPMENT

Met onze ervaring, databases en tools , kunnen wij u helpen de juiste keuzes te maken op basis van functionele eisen, taakomschrijvingen of operationeel profiel. Trends, haalbaarheid, risico's en mogelijkheden zijn noodzakelijk voor verdere ontwerpkeuzes. Onze ondersteuning bestaat onder andere uit de evaluatie van romptypen, aandrijfsystemen, controleapparatuur, de verwachte operabiliteit en het serviceprofiel. Bij de vernieuwing van een vloot maken wij gebruik van bestaande operationele gegevens (AIS of metingen aan boord) om de nieuwe concepten te benchmarken. Voor windaandrijving of windhulpvoortstuwing gebruiken wij gesimuleerde scenario's om het windpotentieel op een bepaalde route te bepalen en u te helpen de potentiële voordelen te beoordelen.

CONCEPT DEVELOPMENT

Met onze ervaring, databases en tools , kunnen wij u helpen de juiste keuzes te maken op basis van functionele eisen, taakomschrijvingen of operationeel profiel. Trends, haalbaarheid, risico's en mogelijkheden zijn noodzakelijk voor verdere ontwerpkeuzes. Onze ondersteuning bestaat onder andere uit de evaluatie van romptypen, aandrijfsystemen, controleapparatuur, de verwachte operabiliteit en het serviceprofiel. Bij de vernieuwing van een vloot maken wij gebruik van bestaande operationele gegevens (AIS of metingen aan boord) om de nieuwe concepten te benchmarken. Voor windaandrijving of windhulpvoortstuwing gebruiken wij gesimuleerde scenario's om het windpotentieel op een bepaalde route te bepalen en u te helpen de potentiële voordelen te beoordelen.

ADVICE, PERFORMANCE PREDICTION & OPTIMISATION

De potentiële en verwachte prestaties van geselecteerde concepten worden meestal puur op basis van onderzoek verkregen. In sommige gevallen worden in dat stadium ook concepten getest om een snelle controle van kritieke omstandigheden uit te voeren. Wij beoordelen niet alleen de prestaties van een bepaald ontwerp, maar optimaliseren ook graag uw concepten. Benodigd vermogen, haalbare snelheid, het effect van ondiep water, het gedrag in golven en operabiliteit, manoeuvreerbaarheid, schroefontwerp, het uitlijnen van aanhangsels, de kans op geluid of trillingen; allemaal gebieden waar wij ons mee bezighouden.

ADVICE, PERFORMANCE PREDICTION & OPTIMISATION

De potentiële en verwachte prestaties van geselecteerde concepten worden meestal puur op basis van onderzoek verkregen. In sommige gevallen worden in dat stadium ook concepten getest om een snelle controle van kritieke omstandigheden uit te voeren. Wij beoordelen niet alleen de prestaties van een bepaald ontwerp, maar optimaliseren ook graag uw concepten. Benodigd vermogen, haalbare snelheid, het effect van ondiep water, het gedrag in golven en operabiliteit, manoeuvreerbaarheid, schroefontwerp, het uitlijnen van aanhangsels, de kans op geluid of trillingen; allemaal gebieden waar wij ons mee bezighouden.

INDEPENDENT DESIGN VERIFICATION & RECOMMENDATIONS

Een eindbeoordeling van de ontwerpprestaties is belangrijk om de gemaakte keuzes te valideren en met detail engineering te beginnen. Het ontwerp wordt numeriek geverifieerd met high-fidelity methoden en door middel van modelproeven. MARIN voert een onafhankelijke controle van de toekomstige prestaties van uw vaartuig of systeem uit en doet indien nodig aanbevelingen voor verbetering.

INDEPENDENT DESIGN VERIFICATION & RECOMMENDATIONS

Een eindbeoordeling van de ontwerpprestaties is belangrijk om de gemaakte keuzes te valideren en met detail engineering te beginnen. Het ontwerp wordt numeriek geverifieerd met high-fidelity methoden en door middel van modelproeven. MARIN voert een onafhankelijke controle van de toekomstige prestaties van uw vaartuig of systeem uit en doet indien nodig aanbevelingen voor verbetering.

TROUBLE SHOOTING & REMEDIAL SOLUTIONS

Tijdens operaties op zee kunnen soms problemen ontstaan, die bijvoorbeeld te maken hebben met een tegenvallende snelheid, trillingen of cavitatie van de schroef of aanhangsels, een slechte manoeuvreerbaarheid of een gebrek aan stabiliteit. Ook na de bouw van een schip, als het ontwerp vaststaat, kunnen wij u helpen met het vaststellen van het probleem, het achterhalen van de oorzaak en het vinden van oplossingen. Het team van Operations at Sea werkt hierbij vaak samen met de andere afdelingen van MARIN.

TROUBLE SHOOTING & REMEDIAL SOLUTIONS

Tijdens operaties op zee kunnen soms problemen ontstaan, die bijvoorbeeld te maken hebben met een tegenvallende snelheid, trillingen of cavitatie van de schroef of aanhangsels, een slechte manoeuvreerbaarheid of een gebrek aan stabiliteit. Ook na de bouw van een schip, als het ontwerp vaststaat, kunnen wij u helpen met het vaststellen van het probleem, het achterhalen van de oorzaak en het vinden van oplossingen. Het team van Operations at Sea werkt hierbij vaak samen met de andere afdelingen van MARIN.

PERFORMANCE MONITORING AND OPERATIONAL ADVICES

De kennis die we in de loop van vele jaren hebben opgedaan met de optimalisatie van ontwerpengebruiken we bij het ondersteunen van uw dagelijkse operaties. Op basis van de verkregen data bieden we performance monitoring, op de korte en lange termijn, en geven we advies om uw operatie te verbeteren. Ook ontwikkelen we onboard oplossingen om schonere, veiligere en slimmere operaties te waarborgen.

PERFORMANCE MONITORING AND OPERATIONAL ADVICES

De kennis die we in de loop van vele jaren hebben opgedaan met de optimalisatie van ontwerpengebruiken we bij het ondersteunen van uw dagelijkse operaties. Op basis van de verkregen data bieden we performance monitoring, op de korte en lange termijn, en geven we advies om uw operatie te verbeteren. Ook ontwikkelen we onboard oplossingen om schonere, veiligere en slimmere operaties te waarborgen.