Markten

MARINE SYSTEMS

MARINE SYSTEMS

Schone, slimme en veilige maritieme operaties vragen om duurzame oplossingen. MARIN onderzoekt niet alleen complete schepen en constructies, maar draagt ook bij aan de verbetering van deelsystemen, zoals vernieuwende voortstuwings-, stuur- en stabilisatiesystemen.

CONCEPT DEVELOPMENT

Met onze ervaring, databases en tools, kunnen wij u helpen de juiste keuzes te maken op basis van functionele eisen van scheepspropellers, tunnelboegschroeven, energiebesparende apparaten, DP- en verankeringapparaten, stabilisatie- en stuurinrichtingen, en voortstuwingsvinnen. We evalueren de verwachte prestaties, de integratievoorschriften binnen het schip, de verwachte ontwikkelingsstappen en engineering. De evaluatie van de benodigde investeringen (CAPEX) kan worden afgewogen tegen de verwachte besparingen (OPEX). Dit kan het geval zijn voor conceptstudies over bijvoorbeeld alternatieve emissieloze aandrijfsystemen of windaandrijfsystemen. Wat betreft windaandrijving moet binnen de energietransitie in de scheepvaartsector opnieuw worden nagedacht over de manier waarop we machinekamers ontwerpen en onze energieopslag en -voorziening aan boord regelen. De toepassing van elektromotoren en de daarbij horende energiebron (een brandstofcelcombinatie met waterstof, batterij, supercondensator of methanol in een verbrandingsmotor of hoge temperatuurbrandstofcel) gaat veel verder dan het kopen van nieuwe onderdelen en die met elkaar verbinden. De energie- en vermogensarchitectuur van een vaartuig is van essentieel belang voor het succes van deze transitie en om succesvolle vaartuigen te bouwen. Daarom moet dit vanaf de allereerste ontwerpfase in zijn geheel worden aangepakt.

CONCEPT DEVELOPMENT

Met onze ervaring, databases en tools, kunnen wij u helpen de juiste keuzes te maken op basis van functionele eisen van scheepspropellers, tunnelboegschroeven, energiebesparende apparaten, DP- en verankeringapparaten, stabilisatie- en stuurinrichtingen, en voortstuwingsvinnen. We evalueren de verwachte prestaties, de integratievoorschriften binnen het schip, de verwachte ontwikkelingsstappen en engineering. De evaluatie van de benodigde investeringen (CAPEX) kan worden afgewogen tegen de verwachte besparingen (OPEX). Dit kan het geval zijn voor conceptstudies over bijvoorbeeld alternatieve emissieloze aandrijfsystemen of windaandrijfsystemen. Wat betreft windaandrijving moet binnen de energietransitie in de scheepvaartsector opnieuw worden nagedacht over de manier waarop we machinekamers ontwerpen en onze energieopslag en -voorziening aan boord regelen. De toepassing van elektromotoren en de daarbij horende energiebron (een brandstofcelcombinatie met waterstof, batterij, supercondensator of methanol in een verbrandingsmotor of hoge temperatuurbrandstofcel) gaat veel verder dan het kopen van nieuwe onderdelen en die met elkaar verbinden. De energie- en vermogensarchitectuur van een vaartuig is van essentieel belang voor het succes van deze transitie en om succesvolle vaartuigen te bouwen. Daarom moet dit vanaf de allereerste ontwerpfase in zijn geheel worden aangepakt.

ADVICE, PERFORMANCE PREDICTION & OPTIMISATION

Onze experts gebruiken numerieke technieken om de prestaties van uw systemen en de bediening daarvan te ontwikkelen en te optimaliseren. Een ontwerp wordt doorgaans geoptimaliseerd met behulp van CFD-technieken en tijddomeintechnieken, waarbij we uw eigen bedieningssystemen kunnen toepassen. Ook helpen we bij het beoordelen van het ontwerp en de prestaties van bijvoorbeeld kraanoperaties, lanceer- en terugwinningsystemen, bewegingscompensatieplatforms, de geometrie van inwendige doeken/boorkokers in scheepsrompen/zwembaden en aanverwante risico's in verband met sloshing. Wij kunnen boordsystemen die direct invloed hebben op de prestaties van het schip, of onderdeel zijn van de operaties op zee, optimaliseren en controleren voordat ze worden geïntegreerd.

ADVICE, PERFORMANCE PREDICTION & OPTIMISATION

Onze experts gebruiken numerieke technieken om de prestaties van uw systemen en de bediening daarvan te ontwikkelen en te optimaliseren. Een ontwerp wordt doorgaans geoptimaliseerd met behulp van CFD-technieken en tijddomeintechnieken, waarbij we uw eigen bedieningssystemen kunnen toepassen. Ook helpen we bij het beoordelen van het ontwerp en de prestaties van bijvoorbeeld kraanoperaties, lanceer- en terugwinningsystemen, bewegingscompensatieplatforms, de geometrie van inwendige doeken/boorkokers in scheepsrompen/zwembaden en aanverwante risico's in verband met sloshing. Wij kunnen boordsystemen die direct invloed hebben op de prestaties van het schip, of onderdeel zijn van de operaties op zee, optimaliseren en controleren voordat ze worden geïntegreerd.

INDEPENDENT DESIGN VERIFICATION & RECOMMENDATIONS

Een eindbeoordeling van de ontwerpprestaties is belangrijk om de gemaakte keuzes te valideren en met detail engineering te beginnen. Het ontwerp wordt numeriek geverifieerd met high-fidelity methoden en door middel van modelproeven. MARIN voert een onafhankelijke controle van de toekomstige prestaties van uw systeem uit. Wanneer bedieningssystemen een belangrijk deel uitmaken van de systeemprestaties, adviseren wij om verificaties uit te voeren in de vorm van modelproeven, waarbij we de operatie onder realistische omstandigheden nabootsen en uw eigen controlesystemen toepassen.

INDEPENDENT DESIGN VERIFICATION & RECOMMENDATIONS

Een eindbeoordeling van de ontwerpprestaties is belangrijk om de gemaakte keuzes te valideren en met detail engineering te beginnen. Het ontwerp wordt numeriek geverifieerd met high-fidelity methoden en door middel van modelproeven. MARIN voert een onafhankelijke controle van de toekomstige prestaties van uw systeem uit. Wanneer bedieningssystemen een belangrijk deel uitmaken van de systeemprestaties, adviseren wij om verificaties uit te voeren in de vorm van modelproeven, waarbij we de operatie onder realistische omstandigheden nabootsen en uw eigen controlesystemen toepassen.

TROUBLE SHOOTING & REMEDIAL SOLUTIONS

Tijdens operaties op zee kunnen soms problemen ontstaan, die bijvoorbeeld te maken hebben met trillingen of cavitatie, een slechte manoeuvreerbaarheid of een gebrek aan stabiliteit. Ook na de bouw van een schip, als het ontwerp vaststaat, kunnen wij u helpen met het vaststellen van het probleem, het achterhalen van de oorzaak en het vinden van oplossingen. Het team van Operations at Sea werkt hierbij vaak samen met de andere afdelingen van MARIN.

TROUBLE SHOOTING & REMEDIAL SOLUTIONS

Tijdens operaties op zee kunnen soms problemen ontstaan, die bijvoorbeeld te maken hebben met trillingen of cavitatie, een slechte manoeuvreerbaarheid of een gebrek aan stabiliteit. Ook na de bouw van een schip, als het ontwerp vaststaat, kunnen wij u helpen met het vaststellen van het probleem, het achterhalen van de oorzaak en het vinden van oplossingen. Het team van Operations at Sea werkt hierbij vaak samen met de andere afdelingen van MARIN.

PERFORMANCE MONITORING & OPERATIONAL ADVICES

De kennis die we in de loop van vele jaren hebben opgedaan met de optimalisatie van ontwerpen, gebruiken we bij het ondersteunen van uw dagelijkse operaties. Op basis van de verkregen data bieden we performance monitoring, op de korte en lange termijn, en geven we advies om uw operatie te verbeteren. Ook ontwikkelen we onboard oplossingen om schonere, veiligere en slimmere operaties te waarborgen.

PERFORMANCE MONITORING & OPERATIONAL ADVICES

De kennis die we in de loop van vele jaren hebben opgedaan met de optimalisatie van ontwerpen, gebruiken we bij het ondersteunen van uw dagelijkse operaties. Op basis van de verkregen data bieden we performance monitoring, op de korte en lange termijn, en geven we advies om uw operatie te verbeteren. Ook ontwikkelen we onboard oplossingen om schonere, veiligere en slimmere operaties te waarborgen.