Markten

Infrastructure

Infrastructure

Infrastructuur, zoals havens en vaarwegen, is de basis voor economische ontwikkeling. Met adviesstudies dragen we bij aan het ontwerp en de aanleg van civiele constructies, zoals havens, tunnels, bruggen en vaarwegen. Scheepvaartveiligheid speelt daarbij een belangrijke rol.

PORT AND CHANNEL DESIGN STUDIES

Het ontwerpen van bevaarbare en veilige havens en toegangsgeulen omvat meerdere disciplines, zoals de manoeuvreerbaarheid van het schip en maritieme engineering. Daarvoor moeten een aantal belangrijke elementen worden beoordeeld, zoals de grootte en het vaargedrag van het schip, het menselijk handelen (human factor) tijdens manoeuvreren en de effecten van de vaar omgeving. Binnen onze ontwerpstudies ligt de nadruk op complexe, realistische simulatieomgevingen. We maken gebruik van fast-time en real-time simulaties om de concept-designstudie te beoordelen en te valideren op basis van de gestelde veiligheidscriteria. Bovendien kunnen wij een risicobeoordeling van het ontwerp maken waarbij we kijken naar de volledige verkeersintensiteit.

PORT AND CHANNEL DESIGN STUDIES

Het ontwerpen van bevaarbare en veilige havens en toegangsgeulen omvat meerdere disciplines, zoals de manoeuvreerbaarheid van het schip en maritieme engineering. Daarvoor moeten een aantal belangrijke elementen worden beoordeeld, zoals de grootte en het vaargedrag van het schip, het menselijk handelen (human factor) tijdens manoeuvreren en de effecten van de vaar omgeving. Binnen onze ontwerpstudies ligt de nadruk op complexe, realistische simulatieomgevingen. We maken gebruik van fast-time en real-time simulaties om de concept-designstudie te beoordelen en te valideren op basis van de gestelde veiligheidscriteria. Bovendien kunnen wij een risicobeoordeling van het ontwerp maken waarbij we kijken naar de volledige verkeersintensiteit.

OPERATIONAL PROCEDURES AND WEATHER WINDOWS

Operationele procedures vormen een belangrijke leidraad voor de veiligheid en efficiëntie van een haven. Maar ook voor de aanleg van een (offshore) infrastructuur zijn duidelijke installatieprocedures onmisbaar voor de veiligheid van de operatie. Een perfecte manier om operationele procedures op basis van praktische haalbaarheid vast te stellen, is om de operaties via real-time simulaties uit te voeren, bijvoorbeeld in een extreme omgeving of met noodgevallen. Operators kunnen de procedures eindeloos valideren, aanscherpen en oefenen om de operatie nog veiliger te maken. Voorafgaand aan real-time simulaties voeren wij vaak fast-time simulaties uit om het aantal benodigde omgevingsfactoren te beperken, waarmee tijd en geld worden bespaard. Fast-time simulaties zijn goedkoper dan real-time simulaties maar de invloed van de mens wordt hier meestal niet in meegenomen.

OPERATIONAL PROCEDURES AND WEATHER WINDOWS

Operationele procedures vormen een belangrijke leidraad voor de veiligheid en efficiëntie van een haven. Maar ook voor de aanleg van een (offshore) infrastructuur zijn duidelijke installatieprocedures onmisbaar voor de veiligheid van de operatie. Een perfecte manier om operationele procedures op basis van praktische haalbaarheid vast te stellen, is om de operaties via real-time simulaties uit te voeren, bijvoorbeeld in een extreme omgeving of met noodgevallen. Operators kunnen de procedures eindeloos valideren, aanscherpen en oefenen om de operatie nog veiliger te maken. Voorafgaand aan real-time simulaties voeren wij vaak fast-time simulaties uit om het aantal benodigde omgevingsfactoren te beperken, waarmee tijd en geld worden bespaard. Fast-time simulaties zijn goedkoper dan real-time simulaties maar de invloed van de mens wordt hier meestal niet in meegenomen.

SAFETY ASSESSMENT

Wij ondersteunen havenautoriteiten en terminaloperators bij het beoordelen van de veiligheid van havens, terminals of offshore windparken. Zo kunnen wij het aantal aanvaringen tussen schepen berekenen dat in een bepaald gebied kan worden verwacht, of de omgevingsrisico's. Onze softwaretool SAMSON levert input voor veiligheids- en milieurisicobeoordelingen. De input van het model komt uit een verkeersdatabase van scheepvaartactiviteiten in dat specifieke gebied. SAMSON maakt voor het bepalen van de ongevallenfrequentie gebruik van ongevallenfrequentiemodellen voor aanvaringen, vastlopen, brand/explosies, contact enz. Hieronder vallen ook impactmodules voor het beoordelen van de gevolgen van de ongevallen.

SAFETY ASSESSMENT

Wij ondersteunen havenautoriteiten en terminaloperators bij het beoordelen van de veiligheid van havens, terminals of offshore windparken. Zo kunnen wij het aantal aanvaringen tussen schepen berekenen dat in een bepaald gebied kan worden verwacht, of de omgevingsrisico's. Onze softwaretool SAMSON levert input voor veiligheids- en milieurisicobeoordelingen. De input van het model komt uit een verkeersdatabase van scheepvaartactiviteiten in dat specifieke gebied. SAMSON maakt voor het bepalen van de ongevallenfrequentie gebruik van ongevallenfrequentiemodellen voor aanvaringen, vastlopen, brand/explosies, contact enz. Hieronder vallen ook impactmodules voor het beoordelen van de gevolgen van de ongevallen.

TRAINING | CAPTAINS, PILOTS AND TUG MASTERS

Wij geven simulatortrainingen aan professionals uit de maritieme wereld, zoals loodsen, scheepsofficieren, sleepbootkapiteins en offshore personeel. De trainingen zijn maatwerk en worden afgestemd op de specifieke wensen en eisen van de klant. Tijdens de trainingen bedienen instructeurs de simulator(s) en houden zij voor- en nabesprekingen met de cursisten. De instructeurs worden per project zorgvuldig geselecteerd op basis van hun ervaring en het type simulatie. Onze instructeurs hebben allemaal hun sporen op zee verdiend als Master Mariners.

TRAINING | CAPTAINS, PILOTS AND TUG MASTERS

Wij geven simulatortrainingen aan professionals uit de maritieme wereld, zoals loodsen, scheepsofficieren, sleepbootkapiteins en offshore personeel. De trainingen zijn maatwerk en worden afgestemd op de specifieke wensen en eisen van de klant. Tijdens de trainingen bedienen instructeurs de simulator(s) en houden zij voor- en nabesprekingen met de cursisten. De instructeurs worden per project zorgvuldig geselecteerd op basis van hun ervaring en het type simulatie. Onze instructeurs hebben allemaal hun sporen op zee verdiend als Master Mariners.

CAPACITY STUDIES

De capaciteit van vaarwegen en hydraulische constructies kan worden berekend met de programma's SIMDAS en SIVAK. SIMDAS is een programma waarmee de capaciteit van (binnenlandse) vaarwegen kan worden bepaald, met SIVAK berekenen we de capaciteit van sluizen en bruggen. MARIN kan capaciteitsonderzoek uitvoeren om de huidige capaciteit van bestaande waterwegen te beoordelen, maatregelen ter verbetering van de capaciteit te evalueren of de capaciteit van verschillende ontwerpvarianten te vergelijken.

CAPACITY STUDIES

De capaciteit van vaarwegen en hydraulische constructies kan worden berekend met de programma's SIMDAS en SIVAK. SIMDAS is een programma waarmee de capaciteit van (binnenlandse) vaarwegen kan worden bepaald, met SIVAK berekenen we de capaciteit van sluizen en bruggen. MARIN kan capaciteitsonderzoek uitvoeren om de huidige capaciteit van bestaande waterwegen te beoordelen, maatregelen ter verbetering van de capaciteit te evalueren of de capaciteit van verschillende ontwerpvarianten te vergelijken.

SHIPS CONCEPT, OPTIMISATION AND PERFORMANCE VERIFICATION

Schepen die ingezet worden op bij operaties voor de kust of verder offshore zijn complex omdat ze aan een breed scala van operationele en servicevoorwaarden moeten voldoen. Goede prestaties zijn een vereiste voor overtochten, maar ook voor zware operaties op zee. Voorbeelden van dit soort schepen zijn baggerschepen, sleepboten, haven- en ankerbehandelingsschepen, loodsschepen en steenstorters. Doordat deze vaartuigen in ondiep water moeten werken en veel verschillende soorten ladingen moet aankunnen, zijn ze heel lastig te ontwerpen en te exploiteren. Met onze ervaring, databases, tools, complexe numerieke simulaties en testfaciliteiten, kunnen wij u helpen de juiste keuze te maken op basis van functionele eisen, taakomschrijvingen of operationeel profiel. Onze ondersteuning bestaat onder andere uit de evaluatie van romptypen, aandrijfsystemen, voortstuwingssystemen en energievoorziening, controleapparatuur en operabiliteit, en de verificatie daarvan voorafgaand aan de bouw.

SHIPS CONCEPT, OPTIMISATION AND PERFORMANCE VERIFICATION

Schepen die ingezet worden op bij operaties voor de kust of verder offshore zijn complex omdat ze aan een breed scala van operationele en servicevoorwaarden moeten voldoen. Goede prestaties zijn een vereiste voor overtochten, maar ook voor zware operaties op zee. Voorbeelden van dit soort schepen zijn baggerschepen, sleepboten, haven- en ankerbehandelingsschepen, loodsschepen en steenstorters. Doordat deze vaartuigen in ondiep water moeten werken en veel verschillende soorten ladingen moet aankunnen, zijn ze heel lastig te ontwerpen en te exploiteren. Met onze ervaring, databases, tools, complexe numerieke simulaties en testfaciliteiten, kunnen wij u helpen de juiste keuze te maken op basis van functionele eisen, taakomschrijvingen of operationeel profiel. Onze ondersteuning bestaat onder andere uit de evaluatie van romptypen, aandrijfsystemen, voortstuwingssystemen en energievoorziening, controleapparatuur en operabiliteit, en de verificatie daarvan voorafgaand aan de bouw.