Markten

defence

defence

Toenemende spanningen in de wereld maken bescherming op zee steeds belangrijker. Marines en kustwachten spelen ook een belangrijke rol bij zoek en reddingsacties. MARIN werkt als onafhankelijke partij op de internationale markt samen met partners zoals de Koninklijke Nederlandse Marine. We ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van complexe missies op zee in realistische condities.

Producten & Diensten

NAVAL SURFACE VESSEL HYDRODYNAMIC DESIGN SERVICES

Als onafhankelijk onderzoeksinstituut bieden wij oplossingen voor alle hydrodynamische problemen , in elk stadium van het ontwerpproces of de exploitatie van marineschepen. Doordat wij al in een vroeg ontwerpstadium de risico’s wat betreft hydrodynamische en nautische aspecten kunnen vaststellen, zorgen wij ervoor dat het ontwerp van marineschepen in overeenstemming is met de verschillende voorschriften.

NAVAL SURFACE VESSEL HYDRODYNAMIC DESIGN SERVICES

Als onafhankelijk onderzoeksinstituut bieden wij oplossingen voor alle hydrodynamische problemen , in elk stadium van het ontwerpproces of de exploitatie van marineschepen. Doordat wij al in een vroeg ontwerpstadium de risico’s wat betreft hydrodynamische en nautische aspecten kunnen vaststellen, zorgen wij ervoor dat het ontwerp van marineschepen in overeenstemming is met de verschillende voorschriften.

NAVAL SUBSURFACE VESSEL HYDRODYNAMIC DESIGN SERVICES

Ook wat betreft marine-onderzeeboten en –duikboten bieden wij oplossingen voor hydrodynamische problemen, in elk stadium van de ontwerpfase of de exploitatie. Al in een vroeg ontwerpstadium stellen we vast welke risico’s er zijn wat betreft hydrodynamische en nautische aspecten, en zorgen we ervoor dat het ontwerp van onderzeeboten en duikboten aan de eisen voldoet.

NAVAL SUBSURFACE VESSEL HYDRODYNAMIC DESIGN SERVICES

Ook wat betreft marine-onderzeeboten en –duikboten bieden wij oplossingen voor hydrodynamische problemen, in elk stadium van de ontwerpfase of de exploitatie. Al in een vroeg ontwerpstadium stellen we vast welke risico’s er zijn wat betreft hydrodynamische en nautische aspecten, en zorgen we ervoor dat het ontwerp van onderzeeboten en duikboten aan de eisen voldoet.

NAVAL SURFACE VESSEL TRIAL AND OPERATIONAL HYDRODYNAMIC SERVICES

Ook tijdens de ontwerpfase, oplevering, tests, ingebruikname en exploitatie van een marineschip gebruiken we onze hydrodynamische kennis en bieden we oplossingenvoor hydrodynamische problemen. Ook hiervoor geldt dat dit mogelijk is in elk stadium van de ontwerpfase of de exploitatie van een marineschip. Wij bieden maatwerk aan dus het onderzoek is altijd afgestemd op uw specifieke schip.

NAVAL SURFACE VESSEL TRIAL AND OPERATIONAL HYDRODYNAMIC SERVICES

Ook tijdens de ontwerpfase, oplevering, tests, ingebruikname en exploitatie van een marineschip gebruiken we onze hydrodynamische kennis en bieden we oplossingenvoor hydrodynamische problemen. Ook hiervoor geldt dat dit mogelijk is in elk stadium van de ontwerpfase of de exploitatie van een marineschip. Wij bieden maatwerk aan dus het onderzoek is altijd afgestemd op uw specifieke schip.