Markten

AUTHORITIES AND REGULATORS

AUTHORITIES AND REGULATORS

Veilige en duurzame maritieme operaties vereisen duidelijke afspraken en regelgeving. Als onafhankelijke partij werkt MARIN samen met overheden, classificatiemaatschappijen en andere marktpartijen aan beleidsadvies en de ontwikkeling en toetsing van praktische richtlijnen.

PRODUCTEN & DIENSTEN

RISK STUDIES

MARIN heeft veel ervaring met het maken van risicoanalyses voor het scheepvaartverkeer op binnen- en kustwateren. Ons SAMSON-model heeft de grootste verkeersdatabase ter wereld, die niet alleen gebruikt kan worden voor incidentenonderzoek, maar ook voor formele risicobeoordelingen en onderzoeken voor offshore windparken of -platforms. Zo heeft MARIN onderzoek gedaan naar het risico van de uitstroom van gevaarlijke en schadelijke stoffen in Canada. Onze softwaretool SAMSON levert hiervoor input voor veiligheids- en milieurisicobeoordelingen. De input van het model komt uit een verkeersdatabase van scheepvaartactiviteiten in dat specifieke gebied. SAMSON maakt voor het bepalen van de ongevallenfrequentie gebruik van ongevallenfrequentiemodellen voor aanvaringen, vastlopen, brand/explosies, contact enz. Hieronder vallen ook impactmodules voor het beoordelen van de gevolgen van de ongevallen.

RISK STUDIES

MARIN heeft veel ervaring met het maken van risicoanalyses voor het scheepvaartverkeer op binnen- en kustwateren. Ons SAMSON-model heeft de grootste verkeersdatabase ter wereld, die niet alleen gebruikt kan worden voor incidentenonderzoek, maar ook voor formele risicobeoordelingen en onderzoeken voor offshore windparken of -platforms. Zo heeft MARIN onderzoek gedaan naar het risico van de uitstroom van gevaarlijke en schadelijke stoffen in Canada. Onze softwaretool SAMSON levert hiervoor input voor veiligheids- en milieurisicobeoordelingen. De input van het model komt uit een verkeersdatabase van scheepvaartactiviteiten in dat specifieke gebied. SAMSON maakt voor het bepalen van de ongevallenfrequentie gebruik van ongevallenfrequentiemodellen voor aanvaringen, vastlopen, brand/explosies, contact enz. Hieronder vallen ook impactmodules voor het beoordelen van de gevolgen van de ongevallen.

TRAFFIC STUDIES

Het automatische identificatiesysteem AIS (Automatic Identification System) is ontwikkeld om aanvaringen tussen zeeschepen te voorkomen. Een AIS-transponder zendt zowel statische als dynamische gegevens over het schip en haar zeereis uit. De statische gegevens hebben bijvoorbeeld betrekking op de identiteit van het schip (MMSI-nummer), type en grootte. Tegenwoordig zijn niet alleen zeeschepen maar ook binnenvaartschepen uitgerust met een AIS-zender. Wij ontvangen en gebruiken AIS- gegevens voor verschillende verkeersanalyses. Dat doen we bijvoorbeeld om inzicht te geven in routes en de intensiteit van verkeersstromen in een bepaald gebied, voor de registratie van passerend verkeer op een bepaalde locatie en om de verkeersdichtheid op de Noordzee in kaart te brengen. Deze analyses worden regelmatig uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat, maar ook als input voor risicobeoordelingen en veiligheidsstudies.

TRAFFIC STUDIES

Het automatische identificatiesysteem AIS (Automatic Identification System) is ontwikkeld om aanvaringen tussen zeeschepen te voorkomen. Een AIS-transponder zendt zowel statische als dynamische gegevens over het schip en haar zeereis uit. De statische gegevens hebben bijvoorbeeld betrekking op de identiteit van het schip (MMSI-nummer), type en grootte. Tegenwoordig zijn niet alleen zeeschepen maar ook binnenvaartschepen uitgerust met een AIS-zender. Wij ontvangen en gebruiken AIS- gegevens voor verschillende verkeersanalyses. Dat doen we bijvoorbeeld om inzicht te geven in routes en de intensiteit van verkeersstromen in een bepaald gebied, voor de registratie van passerend verkeer op een bepaalde locatie en om de verkeersdichtheid op de Noordzee in kaart te brengen. Deze analyses worden regelmatig uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat, maar ook als input voor risicobeoordelingen en veiligheidsstudies.

ACCIDENT INVESTIGATION

Wij doen onderzoek naar ongevallen door het ongeval te reconstrueren met behulp van simulaties en/of modelproeven. Voorafgaand aan deze simulaties worden alle beschikbare gegevens bestudeerd en geverifieerd. Op basis van deze gegevens en de manoeuvreereigenschappen van het betreffende vaartuig, brengen wij een onafhankelijk advies uit over de oorzaak van een ongeval op zee. Zo hebben wij uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaak van het kapseizen van de Zuid-Koreaanse veerboot Sewol. Binnen de nautische onderzoeken gebruiken we voor de simulaties geavanceerde en wiskundige manoeuvreermodellen (bijvoorbeeld schepen, sleepboten of andere drijvende objecten) die uitermate geschikt zijn voor complexe hydrodynamische ongevallenonderzoeken. Indien nodig kunnen wij modelproeven uitvoeren om het ongeval te reconstrueren of de hydrodynamische gegevens te verzamelen die nodig zijn voor een nog betere nauwkeurigheid van de simulatiemodellen.

ACCIDENT INVESTIGATION

Wij doen onderzoek naar ongevallen door het ongeval te reconstrueren met behulp van simulaties en/of modelproeven. Voorafgaand aan deze simulaties worden alle beschikbare gegevens bestudeerd en geverifieerd. Op basis van deze gegevens en de manoeuvreereigenschappen van het betreffende vaartuig, brengen wij een onafhankelijk advies uit over de oorzaak van een ongeval op zee. Zo hebben wij uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaak van het kapseizen van de Zuid-Koreaanse veerboot Sewol. Binnen de nautische onderzoeken gebruiken we voor de simulaties geavanceerde en wiskundige manoeuvreermodellen (bijvoorbeeld schepen, sleepboten of andere drijvende objecten) die uitermate geschikt zijn voor complexe hydrodynamische ongevallenonderzoeken. Indien nodig kunnen wij modelproeven uitvoeren om het ongeval te reconstrueren of de hydrodynamische gegevens te verzamelen die nodig zijn voor een nog betere nauwkeurigheid van de simulatiemodellen.

VTS TRAINING

Op de Vessel Traffic Service simulator (VTS) geven wij trainingen aan VTS-operators (verkeersleiders) voor de binnenvaart en zeescheepvaart. De VTS-operator wordt getraind om met behulp van verschillende communicatiemiddelen en radar- en communicatieapparatuur de gesimuleerde verkeersstromen in juiste banen te leiden. . De simulator bestaat uit zes stations voor de instructeurs/operators, zes stations voor de cursisten, één debriefingstation en een voorbereidingsstation. De stations voor instructeurs/operators en deelnemers zijn uitgerust met radar- en communicatieapparatuur. Ook bieden wij trainingen voor het loodsen van schepen op afstand. Om de verkeerssituatie zo realistisch mogelijk te maken, gebruiken we geografische kaarten en omgevingsinformatie uit de trainingsdatabase. Een uitgebreide lijst van mogelijke schepen biedt instructeurs de mogelijkheid om schepen te gebruiken die vaak in het gesimuleerde gebied varen. De trainingen zijn gebaseerd op volledig interactieve scenario's. De radar- en communicatieapparatuur is te vergelijken met de apparatuur waarmee de cursisten in het echt te maken zullen krijgen.

VTS TRAINING

Op de Vessel Traffic Service simulator (VTS) geven wij trainingen aan VTS-operators (verkeersleiders) voor de binnenvaart en zeescheepvaart. De VTS-operator wordt getraind om met behulp van verschillende communicatiemiddelen en radar- en communicatieapparatuur de gesimuleerde verkeersstromen in juiste banen te leiden. . De simulator bestaat uit zes stations voor de instructeurs/operators, zes stations voor de cursisten, één debriefingstation en een voorbereidingsstation. De stations voor instructeurs/operators en deelnemers zijn uitgerust met radar- en communicatieapparatuur. Ook bieden wij trainingen voor het loodsen van schepen op afstand. Om de verkeerssituatie zo realistisch mogelijk te maken, gebruiken we geografische kaarten en omgevingsinformatie uit de trainingsdatabase. Een uitgebreide lijst van mogelijke schepen biedt instructeurs de mogelijkheid om schepen te gebruiken die vaak in het gesimuleerde gebied varen. De trainingen zijn gebaseerd op volledig interactieve scenario's. De radar- en communicatieapparatuur is te vergelijken met de apparatuur waarmee de cursisten in het echt te maken zullen krijgen.

SHIP DESIGN RULES AND REGULATIONS

Met onze faciliteiten en ruime ervaring kunnen wij verifiëren of schepen voldoen aan de manoeuvreereisen die worden gesteld door de eigenaren van de schepen, lokale overheden, classificatiebureaus, de IMO of de NAVO. Wij kunnen het manoeuvreervermogen van een schip voorspellen aan de hand van simulaties, modelproeven, onze simulatoren of metingen aan boord. Daarnaast biedt MARIN ondersteuning aan overheden, classificatiebureaus en andere marktpartijen voor het uitwerken van beleidsadvies, nieuwe ontwerpregels en -voorschriften.

SHIP DESIGN RULES AND REGULATIONS

Met onze faciliteiten en ruime ervaring kunnen wij verifiëren of schepen voldoen aan de manoeuvreereisen die worden gesteld door de eigenaren van de schepen, lokale overheden, classificatiebureaus, de IMO of de NAVO. Wij kunnen het manoeuvreervermogen van een schip voorspellen aan de hand van simulaties, modelproeven, onze simulatoren of metingen aan boord. Daarnaast biedt MARIN ondersteuning aan overheden, classificatiebureaus en andere marktpartijen voor het uitwerken van beleidsadvies, nieuwe ontwerpregels en -voorschriften.