Markten

Authorities and Regulators

Authorities and Regulators

Scheepvaart is een relatief veilige manier van transport, toch gebeuren er nog steeds ongelukken. Als onafhankelijk instituut werkt MARIN samen met de overheid, klassebureaus, reders en andere bedrijven in de maritieme sector, om operaties op zee en binnenwateren veiliger te maken.

PRODUCTEN & DIENSTEN

verkeersstudies

Hoeveel schepen passeren ieder dag de Nederlandse kust? Hoe groot zijn ze en hoe hard varen ze? Hoeveel CO2 stoten ze uit? Typische vragen van de overheid wanneer zij bezig is met de inrichting van de Noordzee of andere aanpassingen aan de infrastructuur. Door het analyseren van AIS-data kan MARIN antwoord geven op dit soort vragen. Een voorbeeld van zo’n analyse is de Netwerkanalyse, een analyse van het verkeer op de Noordzee die iedere twee jaar namens de overheid wordt uitgevoerd. Dit soort verkeersanalyses zijn de basis voor risicobeoordelingen en veiligheidsstudies.

verkeersstudies

Hoeveel schepen passeren ieder dag de Nederlandse kust? Hoe groot zijn ze en hoe hard varen ze? Hoeveel CO2 stoten ze uit? Typische vragen van de overheid wanneer zij bezig is met de inrichting van de Noordzee of andere aanpassingen aan de infrastructuur. Door het analyseren van AIS-data kan MARIN antwoord geven op dit soort vragen. Een voorbeeld van zo’n analyse is de Netwerkanalyse, een analyse van het verkeer op de Noordzee die iedere twee jaar namens de overheid wordt uitgevoerd. Dit soort verkeersanalyses zijn de basis voor risicobeoordelingen en veiligheidsstudies.

risicostudies

De Nederlandse overheid richt zich op de aanleg van een groot aantal windparken op de Noordzee. Wat zijn de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de scheepvaartveiligheid? Om deze vraag te beantwoorden gebruiken we de methode ‘Formal Safety Assessment’ (FSA). Dit is een gestructureerde methode om risico’s te beoordelen en om veiligheidsmaatregelen te evalueren.

risicostudies

De Nederlandse overheid richt zich op de aanleg van een groot aantal windparken op de Noordzee. Wat zijn de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de scheepvaartveiligheid? Om deze vraag te beantwoorden gebruiken we de methode ‘Formal Safety Assessment’ (FSA). Dit is een gestructureerde methode om risico’s te beoordelen en om veiligheidsmaatregelen te evalueren.

Ongevalanalyse

Ongevallen op zee kunnen grote maatschappelijke gevolgen hebben. Een ongeval kan resulteren in slachtoffers of het kan ernstige schade toebrengen aan het milieu. Een voorbeeld van een ernstig ongeval is het omslaan van de Zuid-Koreaanse ferry Sewol. Bij dit ongeval kwamen 304 studenten om het leven. MARIN kan met behulp van simulaties en modelproeven dit soort ongevallen reconstrueren.

Ongevalanalyse

Ongevallen op zee kunnen grote maatschappelijke gevolgen hebben. Een ongeval kan resulteren in slachtoffers of het kan ernstige schade toebrengen aan het milieu. Een voorbeeld van een ernstig ongeval is het omslaan van de Zuid-Koreaanse ferry Sewol. Bij dit ongeval kwamen 304 studenten om het leven. MARIN kan met behulp van simulaties en modelproeven dit soort ongevallen reconstrueren.

Verkeersmanagement en shore control

In de logistiek en transportsector wordt data steeds belangrijker. Scheepvaart is een belangrijke schakel in de logistiek. Door verdere digitalisering van de binnenvaart zal de huidige VTS (Vessel Traffic Services) vervangen worden door Vessel Traffic Management (VTM). Autonoom varende schepen zullen automatisch hun route plannen andere schepen ontwijken als dat noodzakelijk is. Het schip wordt gevolgd vanuit een Shore Control Centre (SCC) aan wal waarbij de operator bij noodgevallen kan ingrijpen. Wat zal het gevolg zijn van deze ontwikkelingen voor VTS/VTM en voor de SCC? Met behulp van simulatoren doen we onderzoek naar deze ontwikkelingen en kunnen we de ‘situational awareness’ van de operators aan wal optimaliseren.

Verkeersmanagement en shore control

In de logistiek en transportsector wordt data steeds belangrijker. Scheepvaart is een belangrijke schakel in de logistiek. Door verdere digitalisering van de binnenvaart zal de huidige VTS (Vessel Traffic Services) vervangen worden door Vessel Traffic Management (VTM). Autonoom varende schepen zullen automatisch hun route plannen andere schepen ontwijken als dat noodzakelijk is. Het schip wordt gevolgd vanuit een Shore Control Centre (SCC) aan wal waarbij de operator bij noodgevallen kan ingrijpen. Wat zal het gevolg zijn van deze ontwikkelingen voor VTS/VTM en voor de SCC? Met behulp van simulatoren doen we onderzoek naar deze ontwikkelingen en kunnen we de ‘situational awareness’ van de operators aan wal optimaliseren.

Ontwerpeisen en beleidsadvies

Schepen moeten voldoen aan manoeuvreereisen die kunnen worden opgelegd door diverse partijen, zoals de eigenaar, de overheid, klassenbureau's, IMO of de NAVO. MARIN heeft de juiste faciliteiten om te onderzoeken of een schip voldoet aan deze eisen.

Ontwerpeisen en beleidsadvies

Schepen moeten voldoen aan manoeuvreereisen die kunnen worden opgelegd door diverse partijen, zoals de eigenaar, de overheid, klassenbureau's, IMO of de NAVO. MARIN heeft de juiste faciliteiten om te onderzoeken of een schip voldoet aan deze eisen.
Vervolgonderzoek containerverlies Wadden