TO2-fEDERATIe

De samenwerkende organisaties in toegepast onderzoek

Running

De TO2-federatie is het samenwerkingsverband van vijf Nederlandse topinstituten voor toegepast onderzoek: Deltares, NLR, TNO, WUR en MARIN. Samen vormen deze TO2-instituten de schakel tussen kennis en innovatieve impact, in dienst van overheid, bedrijfsleven en maatschappij.

Samen helpen deze TO2-instituten bedrijven succesvol te innoveren en dragen bij aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. De TO2-federatie staat onder toezicht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van de overheid richt zich op een concrete vertaling van maatschappelijke uitdagingen naar missies en vervolgens in een gezamenlijke aanpak om die missies te realiseren. Het doel is om de sterk ontwikkelde topsectoren te koppelen aan deze missies en innovatievragen, zoals minder CO2-uitstoot, meer digitale veiligheid en meer gezonde levensjaren voor iedereen

De TO2-federatie heeft de volgende hoofdtaken:
  • Het ontwikkelen, toepassen en verspreiden van kennis ten behoeve van het oplossen van maatschappelijke vragen en ondersteuning van overheidstaken en -beleid. Een deel van dit onderzoek valt onder wettelijk verplichte taken.
  • Het ontwikkelen, toepassen en verspreiden van kennis voor het versterken van deinnovatiekracht en concurrentiepositie van Nederland, in het bijzonder voor de topsectoren
  • Het beheren van strategische onderzoeksfaciliteiten die soms uniek zijn in Nederland en deels ook internationaal.

IMPACTRaPpORTages

Jaarlijks presenteert TO2 een Impactrapportage. Het laat zien hoe hun onderzoek en oplossingen bijdragen aan een duurzame, schone, gezonde en veilige toekomst van Nederland. Een belangrijk deel van dat onderzoek wordt gefinancierd door de overheid en de betrokken TO2-instellingen laten in dit rapport met trots zien welke resultaten zijn bereikt.

De laatste editie is hieronder te downloaden. Kijk voor eerdere edities en voor meer informatie op www.to2-federatie.nl