TO2-FEDERATIe

Running

De TO2-federatie is het samenwerkingsverband van vijf Nederlandse topinstituten voor toegepast onderzoek: Deltares, MARIN, NLR, TNO en WUR. Samen vormen deze TO2-instituten de schakel tussen kennis en innovatieve impact, in dienst van overheid, bedrijfsleven en maatschappij. Zij helpen bedrijven succesvol te innoveren en leveren oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. De federatie staat onder toezicht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Taken


De TO2-federatie heeft de volgende hoofdtaken:

  • Het ontwikkelen, toepassen en verspreiden van kennis ten behoeve van het oplossen van maatschappelijke vragen en ondersteuning van overheidstaken en -beleid. Een deel van dit onderzoek valt onder wettelijk verplichte taken.
  • Het ontwikkelen, toepassen en verspreiden van kennis voor het versterken van deinnovatiekracht en concurrentiepositie van Nederland, in het bijzonder voor de topsectoren
  • Het beheren van strategische onderzoeksfaciliteiten die soms uniek zijn in Nederland en deels ook internationaal.

IMPACTRaPpORTage


Het magazine TO2MORROW presenteert een keer per jaar bijzondere resultaten van de onderzoeken en samenwerking van de vijf TO2-instituten. Het is een toegankelijk geschreven ‘Impactrapportage’ waarin de instellingen concreet laten zien hoe zij samen het bedrijfsleven helpen innoveren en oplossingen vinden voor maatschappelijke uitdagingen.

Het magazine kan hieronder gedownload worden. Eerdere uitgaven vindt u op de TO2-website onder Downloads

Meer informatie:
to2-federatie.nl
TO2MORROW Impact on society