T2F

TLP to Fish

Closed

Met het onderzoeksproject T2F JIP is de haalbaarheid van het gebruik van een grote cirkelvormige viskooi onderzocht. Onderzoekspartners zijn MARIN, Bluewater Energy Services en Jumbo Offshore.

samenvatting en conclusies

Het doel van het RVO gesubsidieerde onderzoeksproject T2F JIP in 2019 was om de haalbaarheid van het gebruik van een grote cirkelvormige viskooi te onderzoeken voor open water aquacultuur voor dual‐use toepassing naast een drijvende offshore wind turbine. Drie grote viskooien met een diameter van 16.7 m elk worden verbonden met de drie diep gelegen horizontaal uitstekende onderwater poten van een tension leg platform (TLP), met behulp van één enkele lijn. Dual‐use op zee vraagt om verstrekkende innovaties voor aanvullend gebruik van de  infrastructuur van drijvende offshore wind turbines (FOWTs). In de meeste gevallen is traditionele visvangst met sleepnetten niet toegestaan in de nabijheid van een offshore windpark. Open water aquacultuur biedt een aantrekkelijk alternatief voor de visserij. De diep afgemeerde  horizontale poten van een TLP bieden een interessante optie om de grote cilindervormige viskooien aan af te meren, zonder de noodzaak van dure aanvullende ankerpunten.

partners

Het consortium bestond uit de volgende partijen:

MARIN | Onderzoeksinstituut | Modeltestonderzoek in het Offshore Bassin
De drijvende windturbine met de daaraan verbonden verbonden viskooi is getest in realistische wind, stroom en golfcondities op schaal 1:32 in het MARIN golfbassin. De viskooi met één enkele afmeerlijn is beproefd tot voor golfcondities van Hs 5.42 m en stroomsnelheden van 0.9 m/s.

Bluewater Energy Services | Ontwerpbureau | Ontwerp van cirkelvormige viskooi naast een TLP
Het ontwerp van de cirkelvormige viskooi voor bevestiging aan een drijvende wind turbine is gebaseerd op één van de grootste maten van  standaard beschikbare viskooien in de markt, met een diameter van 16 m en een hoogte van 10 m. De viskooi wordt in vorm gehouden door  middel van een drijvende bovenste ring en een verzwaarde onderste ring. De viskooi met enkele afmeerlijn is ontworpen voor golfcondities van Hs 5.42 m en stroomsnelheden van 0.9 m/s.

Jumbo Offshore | Offshore installatie | Ontwerp van installatieprocedure van de TLP en de viskooi
Binnen het T2F onderzoeksproject is gekeken naar een geschikte installatieprocedure voor zowel de TLP als de viskooi met behulp van een  dynamisch gepositioneerd (DP2) HLCV installatieschip. Het gekozen ontwerp van het afmeersysteem van de viskooi met één enkele lijn laat een snelle en relatief eenvoudige installatieprocedure toe (hook‐up) van de viskooi aan één van de drie diep gelegen horizontaal uitstekende onderwater poten van de TLP.

Alle drie de partijen zijn actief in de wind op zee industrie, waardoor snel en effectief aan het project gewerkt kon worden. De gepresenteerde resultaten zijn realistisch en door de drie partijen intern getoetst aan praktische haalbaarheid.

Het modeltestonderzoek, het ontwerp en de installatieprocedure worden uitgebreid toegelicht in het TKITOE‐WOZ‐1901 T2F JIP openbaar eindrapport.

Het T2F onderzoeksproject is uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, voor het TKI Wind op Zee programma, uitgevoerd door RVO.

Contact

Contact person photo

Jaap de Wilde

Senior Project Manager

De drijvende windturbine met de daaraan verbonden verbonden viskooi is getest in realistische wind, stroom en golfcondities op schaal 1:32 in het MARIN golfbassin.