save

Closed

Doel van dit project is om van bestaande schepen van (of namens) de deelnemers de prestaties te meten en de gegevens vast te leggen en te analyseren. Op basis van deze analyse worden aanbevelingen gedaan voor verbeteringen, het nuttig effect er van, de kosten en de terugverdientijd. Het onderzoek zal een doorlooptijd van twee jaar hebben.

JOINT INDUSTRY PROJECT SAVE

Het project SAVE, efficiënt varen op beperkt water, richt zich met name op bestaande schepen. Achterliggende reden is dat het sterke vermoeden bestaat dat er bij veel schepen te veel brandstof wordt verbruikt. Doel van het project is om van bestaande schepen van (of namens) de deelnemers de prestaties te meten en de gegevens vast te leggen en te analyseren. Op basis van deze analyse worden aanbevelingen gedaan voor verbeteringen, het nuttig effect er van, de kosten en de terugverdientijd. Het onderzoek zal een doorlooptijd van twee jaar hebben.Bij het vaststellen van de performance van de schepen spelen de weerstand en voortstuwingsaspecten natuurlijk een belangrijke rol. Echter, ook het manoeuvreren heeft invloed op de weerstand en wordt om die reden volledig in het project geïntegreerd. Daarnaast worden andere aspecten meegenomen zoals de optimale aflaaddiepte, trim bij afladen zodat tijdens de vaart de minste weerstand wordt ondervonden, reisplanning en optimaliseren van het brandstofverbruik als functie van de waterdiepte.

Bij de analyse van de performance van het schip zal ook een benchmark worden opgesteld waarin wordt aangegeven hoe het schip presteert in vergelijking met de overige schepen uit zijn klasse.

Contact

Contact person photo

Erik Rotteveel

Project Manager

For JIP members only

To view the content of this page, you need to be logged in and be a member of the JIP group.