nwo: onderwatergeluid

Running

TUDelft – Prof. Dr. T. van Terwisga – Onderwatergeluid: dit project onderzoekt het onderwater uitgestraald geluid van caviterende scheepsschroeven.

NOISOURCE - EXPERIMENTAL AND COMPUTATIONAL TECHNIQUES TO QUANTIFY NOISE SOURCES FROM CAVITATING SHIP PROPELLERS

Binnen zes nieuwe onderzoeksprogramma’s gaan wetenschappers een samenwerking aan met bedrijven en maatschappelijke organisaties. Samen gaan ze de komende jaren technologieën ontwikkelen die moeten zorgen voor wetenschappelijke en industriële doorbraken. Aan de basis van het onderzoek staan grote maatschappelijke behoeften, zoals duurzamere voedselproductie, efficiëntere zorg en minder belasting voor het milieu.

De onderzoeksprogramma’s worden gefinancierd vanuit NWO’s financieringsinstrument ‘Perspectief voor de topsectoren’. NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) voert het financieringsprogramma Perspectief uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

programma & partners

Het geluidsniveau onder water neemt sterk toe en dit verstoort het onderwaterleven. Zo wordt onderwatergeluid gelinkt aan gedragsverandering en het stranden van walvissen en dolfijnen. Een belangrijke bron van onderwatergeluid is de scheepsschroef. Om stillere scheepsschroeven te ontwerpen is een rekenmethode nodig die het geluidsniveau voorspelt. In dit onderzoeksproject wordt zo'n rekenmethode ontwikkeld, geverifieerd en gevalideerd aan de hand van data uit nieuwe experimenten in de Delftse cavitatietunnel en beschikbare metingen aan een vrachtschip.

Partners
Wärtsilä, Damen Shipyards, MARIN

Contact

Contact person photo

Tom van Terwisga

Team leader Resistance and Propulsion

NWo

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap en bevordert de impact ervan op de maatschappij. De hoofdtaak is het financieren van wetenschappelijk onderzoek aan Nederlandse publieke onderzoeksinstellingen, in het bijzonder de universiteiten. NWO richt zich op alle wetenschappelijke disciplines en onderzoeksvelden. De middelen worden ingezet via nationale competitie op basis van kwaliteit en onafhankelijke beoordeling- en selectieprocedures.