PLATFORM SCHONE SCHEEPVAART

Running

Het doel van het Platform Schone Scheepvaart is het reduceren van emissies van schepen op een wijze die de concurrentiepostitie en bedrijfsvoering van de Nederlandse maritieme sector ten goede komt of niet schaadt. Dat gebeurt door het bevorderen van samenwerking en kennisdeling ten behoeve van de toepassing van emissiereducerende technieken. De toegevoegde waarde van het platform is dat het de emissies aanpakt vanuit de sector zelf, in samenwerking met milieuorganisaties, en door bedrijfsbelang en milieubelang te verenigen. Het platform is op 6 november 2007 officieel gelanceerd op Europort Maritime.

For more information

SCHONESCHEEPVAART.NL