WAVES, IMPACTS AND hydrostructural

Maritieme research programma

Golven hebben een groot effect op constructies op zee. Voor een veilig ontwerp en veilige toepassing ontwikkelen we specialistische tools en competenties waarmee we vermoeiings- en breukbelastingen evalueren.

sub programma's

waves

Dit subprogramma is bedoeld om onze kennis van numerieke en experimentele golfmodellering te vergroten. Wij willen klanten meer inzicht geven in realistische omgevingscondities om zo de prestaties van constructies onder deze omstandigheden te beoordelen en voor training in simulatoren met nauwkeurig gemodelleerde en gevisualiseerde omstandigheden op zee. Aan de hand van numerieke screening op basis van statistische golfgegevens kunnen kritieke gebeurtenissen worden vastgesteld en getest of gesimuleerd met CFD.

waves

Dit subprogramma is bedoeld om onze kennis van numerieke en experimentele golfmodellering te vergroten. Wij willen klanten meer inzicht geven in realistische omgevingscondities om zo de prestaties van constructies onder deze omstandigheden te beoordelen en voor training in simulatoren met nauwkeurig gemodelleerde en gevisualiseerde omstandigheden op zee. Aan de hand van numerieke screening op basis van statistische golfgegevens kunnen kritieke gebeurtenissen worden vastgesteld en getest of gesimuleerd met CFD.

IMPACT LOADS AND OCCURRENCES

Het doel van dit subprogramma is om methoden en instrumenten te leveren voor het vaststellen van schokbelastingen en de waarschijnlijkheid dat deze zullen optreden. De afgelopen jaren is er gekozen voor een meer risico gebaseerde aanpak om schokbelastingen mee te nemen in het ontwerp. In die aanpak moeten de variabiliteit van op zichzelf staande gebeurtenissen en de waarschijnlijkheid dat deze zullen optreden in aanmerking worden genomen. Er moeten parameters worden vastgesteld die tot extreme gebeurtenissen leiden voor een efficiëntere en betrouwbaardere beoordeling van de schokbelasting. Deze aanpak moet voor verschillende soorten belastingen systematisch worden toegepast.

IMPACT LOADS AND OCCURRENCES

Het doel van dit subprogramma is om methoden en instrumenten te leveren voor het vaststellen van schokbelastingen en de waarschijnlijkheid dat deze zullen optreden. De afgelopen jaren is er gekozen voor een meer risico gebaseerde aanpak om schokbelastingen mee te nemen in het ontwerp. In die aanpak moeten de variabiliteit van op zichzelf staande gebeurtenissen en de waarschijnlijkheid dat deze zullen optreden in aanmerking worden genomen. Er moeten parameters worden vastgesteld die tot extreme gebeurtenissen leiden voor een efficiëntere en betrouwbaardere beoordeling van de schokbelasting. Deze aanpak moet voor verschillende soorten belastingen systematisch worden toegepast.

HYDROSTRUCTURAL

Dit subprogramma is bedoeld om de veiligheid van het ontwerp en de operaties te waarborgen door een gedegen analyse van de hydrostructurele respons. Dit bestaat onder meer uit onderzoek naar vermoeiingsbelastingen, de ultieme sterkte en trillingen. Voor elk van deze onderwerpen wordt onderzoek gedaan naar ontwerpprocedures en worden operationele richtlijnen aangereikt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door middel van metingen op zee, modelproeven en simulaties. De onderzoeksresultaten helpen operators bij het nemen van korte- en langetermijnbeslissingen rond exploitatie en onderhoud.

HYDROSTRUCTURAL

Dit subprogramma is bedoeld om de veiligheid van het ontwerp en de operaties te waarborgen door een gedegen analyse van de hydrostructurele respons. Dit bestaat onder meer uit onderzoek naar vermoeiingsbelastingen, de ultieme sterkte en trillingen. Voor elk van deze onderwerpen wordt onderzoek gedaan naar ontwerpprocedures en worden operationele richtlijnen aangereikt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door middel van metingen op zee, modelproeven en simulaties. De onderzoeksresultaten helpen operators bij het nemen van korte- en langetermijnbeslissingen rond exploitatie en onderhoud.
COMFLOW GOLF IN ROLLEND ZWEMBAD
WAVE IMPACT RESEARCH - BREAKIN JIP