JIPS

Joint Industry Project

save

Gesloten

Doel van dit project is om van bestaande schepen van (of namens) de deelnemers de prestaties te meten en de gegevens vast te leggen en te analyseren. Op basis van deze analyse worden aanbevelingen gedaan voor verbeteringen, het nuttig effect er van, de kosten en de terugverdientijd. Het onderzoek zal een doorlooptijd van twee jaar hebben.