ZERO-EMISSION shipping

Missie-gedreven research programma

Het ontwikkelen van oplossingen voor (vrijwel) emissieloze scheepvaart, die bijdragen aan een duurzaam gebruik van zee en grondstoffen, en tegelijkertijd een betrouwbare scheepsoperatie garanderen en voldoen aan de functionele eisen van het schip.
Om het uiteindelijke doel van een emissieloze scheepvaart (Zero Emission, ZE) te kunnen bereiken, moet het ontwerp en de exploitatie van schepen opnieuw bekeken worden. In de afgelopen jaren is er veel succes geboekt met de ontwikkeling van ontwerpen en herontwerpen om de efficiëntie van schepen te verbeteren soms in combinatie met alternatieve brandstoffen of andere hulpbronnen. Echter, de effecten van zulke refits worden vaak beperkt door de huidige infrastructuur en scheepsontwerpen. Om emissieloze scheepvaart te bereiken, moet daarom bij het gebruik van innovatieve technieken naar het volledige scheepsontwerp gekeken worden. Bij het overstappen op alternatieve (schone) brandstoffen bijvoorbeeld, daalt de energiedichtheid per volume. Dit betekent minder beschikbare ruimte voor lading en meer ruimtegebruik voor bunkeren van brandstof. Om dit te compenseren kan een andere, externe, krachtbron worden toegepast zoals windenergie (zeilen). Daarnaast blijft het verhogen van het algehele voorstuwingsrendement onverminderd van toepassing.

Binnen het programma van emissieloze scheepvaart kijken we naar het geïntegreerde scheepsontwerp en de operationele gevolgen (subprogramma 1). Het bestudeert specifieke hyrodynamische oplossingen om hun werkingsprincipes te doorgronden (subprogramma 2). Tenslotte draagt het bij aan de ontwikkeling van ‘ZE–validatiemethodieken’ met als doel een eerlijke en transparante vergelijking en rangschikking van bestaande en toekomstige ZE-oplossingen op basis van representatieve scheepsoperaties (subprogramma 3).

Contact

Contact person photo

Christian Veldhuis

Team Leader Ships - Simulation & Development | Senior Project Manager | Research coordinator Zero Emission Shipping

sub programma's

INTEGRATED DESIGN & EVALUATION

Het doel van dit sub-programma is om de impact van “ontwerpen voor emissieloos” op het schip, het vermogen&energie systeem en schip operatie te laten zien en de verschillende technologieën objectief te vergelijken.
Hoe de emissie reductie in operationele omstandigheden moet worden bepaald en hoe verschillende technieken vergeleken moeten worden is niet altijd eenduidig. Er zijn veel verschillende technieken en de effectiviteit van een techniek hangt o.a. af van operationele omstandigheden en het handelen van de mens. Het bepalen van de ‘echte’ emissie reductie in een vroege fase is essentieel om de juiste keuzes te maken tijdens het ontwerp, de bouw en aanschaf van schepen.

INTEGRATED DESIGN & EVALUATION

Het doel van dit sub-programma is om de impact van “ontwerpen voor emissieloos” op het schip, het vermogen&energie systeem en schip operatie te laten zien en de verschillende technologieën objectief te vergelijken.
Hoe de emissie reductie in operationele omstandigheden moet worden bepaald en hoe verschillende technieken vergeleken moeten worden is niet altijd eenduidig. Er zijn veel verschillende technieken en de effectiviteit van een techniek hangt o.a. af van operationele omstandigheden en het handelen van de mens. Het bepalen van de ‘echte’ emissie reductie in een vroege fase is essentieel om de juiste keuzes te maken tijdens het ontwerp, de bouw en aanschaf van schepen.

MARINE POWER & ENERGY SYSTEMS

Het doel van dit sub-programma is het ontwikkelen van de kennis en tools voor het ontwerpen, modeleren en verifieren van Propulsie, Power & Energie (PPE) systemen onder operationele dienstomstandigheden. De ontwikkelingen moeten bijdragen een het verlagen van de risico’s die de integratie van innovatieve, niet-conventionele, technieken met zich meebrengen. Het moet de maritieme setcor ondersteunen bij de keuzes die moeten worden gemaakt in de maritieme energie transitie. Hoe moeten nieuwe energie en vermogen technieken op een systematische wijze geintegreerd worden terwijl risoco’s beperkt blijven? Hoe presteren de resulterende PPE system onder dynamische belastingen en hoe betrouwbaar zijn ze?

MARINE POWER & ENERGY SYSTEMS

Het doel van dit sub-programma is het ontwikkelen van de kennis en tools voor het ontwerpen, modeleren en verifieren van Propulsie, Power & Energie (PPE) systemen onder operationele dienstomstandigheden. De ontwikkelingen moeten bijdragen een het verlagen van de risico’s die de integratie van innovatieve, niet-conventionele, technieken met zich meebrengen. Het moet de maritieme setcor ondersteunen bij de keuzes die moeten worden gemaakt in de maritieme energie transitie. Hoe moeten nieuwe energie en vermogen technieken op een systematische wijze geintegreerd worden terwijl risoco’s beperkt blijven? Hoe presteren de resulterende PPE system onder dynamische belastingen en hoe betrouwbaar zijn ze?
Zero Emission Marine Power and Energy Systems

INNOVATIVE HYDRODYNAMICS & AERODYNAMICS FOR WIND PROPELLED SHIPS

Het doel van dit sub-programma is het voorspellen, verbeteren en meten van de prestatie van wind aangedreven schepen en innovatieve hydrodynamische concepten, die de totale voortstuwing efficiëntie verhogen. Voor wind ondersteunende voortstuwing vallen de ontwikkeling en toepassing beide in het Zero Emission programma. Voor innovatieve hydrodynamische oplossingen ligt de fundamentele kennisontwikkeling binnen het Weerstand & Voortstuwing programma en de toepassing in het Zero Emission programma.

INNOVATIVE HYDRODYNAMICS & AERODYNAMICS FOR WIND PROPELLED SHIPS

Het doel van dit sub-programma is het voorspellen, verbeteren en meten van de prestatie van wind aangedreven schepen en innovatieve hydrodynamische concepten, die de totale voortstuwing efficiëntie verhogen. Voor wind ondersteunende voortstuwing vallen de ontwikkeling en toepassing beide in het Zero Emission programma. Voor innovatieve hydrodynamische oplossingen ligt de fundamentele kennisontwikkeling binnen het Weerstand & Voortstuwing programma en de toepassing in het Zero Emission programma.
INNOVATIVE HYDRODYNAMICS & AERODYNAMICS FOR WIND PROPELLED SHIPS
TOEKOMST VAN ENERGIE UIT ZEE EN TRANSPORT OVER ZEE
‘Better ships, Blue Oceans’ om schepen schoner, slimmer en veiliger te maken en bij te dragen aan een duurzaam gebruik van de zeeën. Combineren van hernieuwbare energie, emissieloze scheepvaart en drijvende eilanden.