Time-domain simulations

SLEUTELTECHNOLOGIE

Met time-domain simulations onderzoeken we de bewegingen van een schip of constructie op zee, waarbij de balans tussen kracht en momentum gedurende een lange periode de basis vormt. Deze simulaties gebruiken we voor toepassingen binnen engineering, experimenten, simulatoren en aan boord.

SIMULATIE VAN KRACHTEN EN BEWEGINGEN

Time-domain simulations zijn vaak minder nauwkeurig dan CFD, modeltests of monitoring op ware grootte. Maar met deze techniek kunnen we wel grote aantallen simulaties uitvoeren voor verschillende omgevingsfactoren en -omstandigheden. In dit ondersteunende onderzoeksprogramma richten we ons op het ontwikkelen van een framework voor alle time-domain simulations. De tools die we ontwikkelen worden gebruikt bij numerieke tests op schaalmodellen en monitoringprojecten op ware grootte. Daarmee kunnen we ontwerpen controleren, operationele trainingen uitvoeren en ondersteuning bieden bij operationele activiteiten of aan boord.

Contact

Contact person photo

Henk Prins

Manager

SUB-PROGRAMMa'S

INTEGRATION AND UNIFICATION

Dit subprogramma gaat over de integratie van bestaande tijddomeinsimulaties gereedschappen in het gestandaardiseerde XMF-framework, en over de samenbundeling van de modellen die op verschillende toepassingsgebieden worden gebruikt.

INTEGRATION AND UNIFICATION

Dit subprogramma gaat over de integratie van bestaande tijddomeinsimulaties gereedschappen in het gestandaardiseerde XMF-framework, en over de samenbundeling van de modellen die op verschillende toepassingsgebieden worden gebruikt.

FRAMEWORK DEVELOPMENTS

In dit subprogramma wordt ingegaan op onze frameworkontwikkelingen voor onze tijddomeinsimulaties.

FRAMEWORK DEVELOPMENTS

In dit subprogramma wordt ingegaan op onze frameworkontwikkelingen voor onze tijddomeinsimulaties.

DEVELOPMENT AND USER PROCESS

In dit subprogramma gaan we in op de standaardisering van een ontwikkelings- en gebruikersproces van het XMF-framework en de bijbehorende modellen. Met het ontwikkelingsproces streven we naar snelle prototypeontwikkeling en kwaliteitsborging. Het gebruikersproces is gericht op flexibiliteit, maar vooral op het minimaliseren van de kans op fouten.

DEVELOPMENT AND USER PROCESS

In dit subprogramma gaan we in op de standaardisering van een ontwikkelings- en gebruikersproces van het XMF-framework en de bijbehorende modellen. Met het ontwikkelingsproces streven we naar snelle prototypeontwikkeling en kwaliteitsborging. Het gebruikersproces is gericht op flexibiliteit, maar vooral op het minimaliseren van de kans op fouten.
FAST SMALL SHIP SIMULATOR
Deze FSSS wordt door MARIN en MKB-partners Cruden en Tree-C gebouwd in het kader van een CODEMO-project. In CODEMO-projecten ontwikkelen MKB-bedrijven en onderzoeksorganisaties demonstratiesystemen die relevant zijn voor Defensie. DMO link: https://youtu.be/5zjrblSPHlQ