safe OPERATIONS & HUMAN FACTORS

missie-gedreven onderzoeksprogramma's

Tegenwoordig worden op zee steeds complexere operaties uitgevoerd. Wereldwijd worden duizenden windmolens geïnstalleerd en platformen voor de productie van olie en gas en schepen nemen nog steeds in omvang toe. Maritieme operaties worden dus complexer, en om ze op een veilige en efficiënte manier uit te voeren, zijn speciale tools en decision support-systemen vereist. Maar bovenal de juiste vaardigheden.

DE MENS staat centraal

Het doel van ons onderzoeksprogramma ' Safe Operations and Human Factors' is het ontwikkelen en optimaliseren van complexe maritieme operaties op zee en het opzetten van trainingsprogramma's om de benodigde vaardigheden te ontwikkelen voor het uitvoeren van deze operaties.

Als uitgangspunt nemen we de gebruiker, de nautische professional: de kapitein van een containerschip, een loods, afmeermeester of binnenvaartschipper. We creëren een realistische omgeving op onze full-mission brugsimulator waarmee we de prestaties van een team in specifieke scenario's kunnen bestuderen. Dit kan een toekomstige situatie zijn met nieuwe automatiseringsconcepten, de huidige operatie met een nieuw schip of de studie van een nieuwe havenindeling. Ook het onderzoeken van ongevallen maken deel uit van ons portfolio.

Contact

Contact person photo

Dimitri van Heel

Senior Project Manager/Teamleider

sub programma's

HUMAN FACTORS INTEGRATION IN DESIGN OF OPERATIONS

Om efficiënte en veilige operaties te ontwikkelen, is het belangrijk om de eindgebruikers en belanghebbenden al vroeg in het proces te betrekken. Met deze gebruikersgerichte aanpak nemen we de mens, als uitgangspunt voor alle technische en procedurele vernieuwingen, en dus ook voor het ontwerpproces. Het is belangrijk dat het team als het ware ondergedompeld wordt in een omgeving waarin ze eenvoudig kunnen experimenteren met verschillende benaderingen en procedures om een bepaalde taak uit te voeren.

MARIN past verschillende simulatieomgevingen toe, zoals brugsimulatoren en simulatoren voor verkeersdienstcentrales. De opzet is flexibel en systemen voor decision-making kunnen eenvoudig worden toegevoegd. Met als doel situaties te definiëren waarin de operator op een veilige en efficiënte manier kan handelen. Dus ook bij het ontwerpen van operaties nemen we de menselijke capaciteiten en beperkingen, de human factor, als uitgangspunt.

HUMAN FACTORS INTEGRATION IN DESIGN OF OPERATIONS

Om efficiënte en veilige operaties te ontwikkelen, is het belangrijk om de eindgebruikers en belanghebbenden al vroeg in het proces te betrekken. Met deze gebruikersgerichte aanpak nemen we de mens, als uitgangspunt voor alle technische en procedurele vernieuwingen, en dus ook voor het ontwerpproces. Het is belangrijk dat het team als het ware ondergedompeld wordt in een omgeving waarin ze eenvoudig kunnen experimenteren met verschillende benaderingen en procedures om een bepaalde taak uit te voeren.

MARIN past verschillende simulatieomgevingen toe, zoals brugsimulatoren en simulatoren voor verkeersdienstcentrales. De opzet is flexibel en systemen voor decision-making kunnen eenvoudig worden toegevoegd. Met als doel situaties te definiëren waarin de operator op een veilige en efficiënte manier kan handelen. Dus ook bij het ontwerpen van operaties nemen we de menselijke capaciteiten en beperkingen, de human factor, als uitgangspunt.

OPERATOR PERFORMANCE

Hoe presteert een operator tijdens een complexe operatie? Om te bepalen of een oplossing bruikbaar is (effectief, efficiënt en naar tevredenheid) wordt een professional geïnterviewd, Deze persoonlijke ervaring van de professional is natuurlijk subjectief. Het toevoegen van meer objectieve metingen verhoogt de kwaliteit en waarde gebruikersevaluaties.

MARIN gebruikt bijvoorbeeld eye-tracking apparatuur om visueel scangedrag te bestuderen en ECG's (hartslag) voor het beoordelen van de werklast. Ontwikkelingen op het gebied van nieuwe sensoren wordt op de voet gevolgd. Door deze metingen toe te voegen aan de feedback van de eindgebruikers krijgt u een goed inzicht in de combinatie van de prestaties van de mens, het technische systeem en de toegepaste procedures binnen uw operatie.

OPERATOR PERFORMANCE

Hoe presteert een operator tijdens een complexe operatie? Om te bepalen of een oplossing bruikbaar is (effectief, efficiënt en naar tevredenheid) wordt een professional geïnterviewd, Deze persoonlijke ervaring van de professional is natuurlijk subjectief. Het toevoegen van meer objectieve metingen verhoogt de kwaliteit en waarde gebruikersevaluaties.

MARIN gebruikt bijvoorbeeld eye-tracking apparatuur om visueel scangedrag te bestuderen en ECG's (hartslag) voor het beoordelen van de werklast. Ontwikkelingen op het gebied van nieuwe sensoren wordt op de voet gevolgd. Door deze metingen toe te voegen aan de feedback van de eindgebruikers krijgt u een goed inzicht in de combinatie van de prestaties van de mens, het technische systeem en de toegepaste procedures binnen uw operatie.

training development

Training is van essentieel belang om maritieme professionals voor te bereiden op maritieme operaties waarbij veiligheid een grote rol speelt. Daarom biedt MARIN diverse trainingsprogramma's aan in een realistische omgeving. We analyseren de individuele trainingsbehoeften, en stellen vervolgens persoonlijke trainingsmodules samen waarbij kennis, vaardigheden en ook managementaspecten een belangrijke rol spelen.

Een op maat gemaakt trainingsprogramma wordt doorlopen in kleine groepen, en door ervaren en kundige instructeurs begeleid op onze brugsimulatoren. Binnen onze onderzoeksprogramma's werken we continu aan de verbetering van onze trainings- en beoordelingsmethoden.

training development

Training is van essentieel belang om maritieme professionals voor te bereiden op maritieme operaties waarbij veiligheid een grote rol speelt. Daarom biedt MARIN diverse trainingsprogramma's aan in een realistische omgeving. We analyseren de individuele trainingsbehoeften, en stellen vervolgens persoonlijke trainingsmodules samen waarbij kennis, vaardigheden en ook managementaspecten een belangrijke rol spelen.

Een op maat gemaakt trainingsprogramma wordt doorlopen in kleine groepen, en door ervaren en kundige instructeurs begeleid op onze brugsimulatoren. Binnen onze onderzoeksprogramma's werken we continu aan de verbetering van onze trainings- en beoordelingsmethoden.

human factors in safety

Menselijke prestaties en gedrag zijn van cruciaal belang voor operationele veiligheid. Uit veel studies blijkt dat 80% van de ongevallen wordt veroorzaakt door menselijke fouten. Er wordt echter niet vermeld hoe vaak dezelfde mens de situatie juist redde en een ongeval kon vermijden. MARIN combineert de kennis over menselijke prestaties en maritieme operaties om zo de menselijke bijdrage aan veilige en efficiënte operaties te onderzoeken. We bieden bow-tie analyses, officiële safety assessments en kunnen specifieke ongevallen zelfs reconstrueren en simuleren op onze full-mission brugsimulatoren om van ongevallen te leren en de veiligheid van uw operatie te verbeteren.

human factors in safety

Menselijke prestaties en gedrag zijn van cruciaal belang voor operationele veiligheid. Uit veel studies blijkt dat 80% van de ongevallen wordt veroorzaakt door menselijke fouten. Er wordt echter niet vermeld hoe vaak dezelfde mens de situatie juist redde en een ongeval kon vermijden. MARIN combineert de kennis over menselijke prestaties en maritieme operaties om zo de menselijke bijdrage aan veilige en efficiënte operaties te onderzoeken. We bieden bow-tie analyses, officiële safety assessments en kunnen specifieke ongevallen zelfs reconstrueren en simuleren op onze full-mission brugsimulatoren om van ongevallen te leren en de veiligheid van uw operatie te verbeteren.