Resistance & Propulsion

MARITIME RESEARCH PROGRAMMA

Het doel is om de voorspelling en evaluatie te verbeteren van weerstand, voorstuwing, en cavitatiehinder zodat betere schepen ontworpen kunnen worden met verlaagde emissies.
Het verlagen van het brandstofverbruik en het verlagen van de hinder veroorzaakt door cavitatie vereist nauwkeurige methoden voor ontwerp, voorspelling en evaluatie van de hydrodynamische prestaties van het schip.

Het R&P onderzoeksprogramma heeft als doel dit te bereiken door continue verbetering van de modelproeven, ware grootte metingen, en rekenmethodieken.

Contact

Contact person photo

Johan Bosschers

Senior Researcher

sub programmA'S

VOORTSTUWINGSVOORSPELLING

Dit subprogramma focust op het verbeteren van specifieke aspecten van de modelproeven, zoals vermogensvoorspelling in ondiep water en bij lage Reynolds getallen. Er worden continu validatiestudies uitgevoerd van voorspellingen met verbeterde CFD modellen, bijvoorbeeld op het gebied van het modelleren van ruwheid van de scheepshuid. Het begrip van hoe goed de voortstuwer presteert, wordt verbeterd door het ontwikkelen van een analysemethodiek voor de bepaling van de energieverliezen op basis van CFD berekeningen .

VOORTSTUWINGSVOORSPELLING

Dit subprogramma focust op het verbeteren van specifieke aspecten van de modelproeven, zoals vermogensvoorspelling in ondiep water en bij lage Reynolds getallen. Er worden continu validatiestudies uitgevoerd van voorspellingen met verbeterde CFD modellen, bijvoorbeeld op het gebied van het modelleren van ruwheid van de scheepshuid. Het begrip van hoe goed de voortstuwer presteert, wordt verbeterd door het ontwikkelen van een analysemethodiek voor de bepaling van de energieverliezen op basis van CFD berekeningen .

CAVITATIEHINDER

Dit subprogramma focust op het verbeteren van specifieke aspecten van het voorspellen van cavitatiehinder zoals cavitatie-inceptie in modelproeven, de voorspelling en het meten van druk-fluctuaties en onderwater uitgestraald geluid, en het voorspellen van cavitatie-erosie. Aspecten die specifiek te maken hebben met twee-fase stromingen, zoals schroefventilatie en toepassing van luchtsmering om de weerstand van de romp te verlagen worden ook onderzocht.

CAVITATIEHINDER

Dit subprogramma focust op het verbeteren van specifieke aspecten van het voorspellen van cavitatiehinder zoals cavitatie-inceptie in modelproeven, de voorspelling en het meten van druk-fluctuaties en onderwater uitgestraald geluid, en het voorspellen van cavitatie-erosie. Aspecten die specifiek te maken hebben met twee-fase stromingen, zoals schroefventilatie en toepassing van luchtsmering om de weerstand van de romp te verlagen worden ook onderzocht.