measurement & control

SLEUTELTECHNOLOGIE

Metingen en analyse zijn essentieel om meer kennis te halen uit numerieke en experimentele onderzoeken. Dit programma biedt de vereiste tools en technieken om inzicht te krijgen in de fysica op schaal en op ware grootte.

VAN DATA NAAR KENNIS

De huidige trends in technologie voor metingen en analyse (M&A) bewegen in de richting van nieuwe sensortechnologieën, het combineren van sensoren, geavanceerde interfaces en metingen aan de hand van camera's. Via geavanceerde wiskundige analyses en datamining gebruiken we neurale netwerken om informatie te verwerven uit grote hoeveelheden gemeten data (Big Data). Met deze informatie kunnen onderzoeksprogramma's hun kennis over theoretische modellen, numerieke tools en maritieme ontwerpen verbeteren.

Contact

Contact person photo

Haite van der Schaaf

Senior Project Manager

SUB PROGRAMMa'S

waves & flows

Metingen van golven en stromingen worden uitgevoerd ten behoeve van de verschillende doelstellingen binnen andere onderzoeksprogramma's. Metingen van ruimtelijke golvenvelden in combinatie met krachten en druk op de romp (golven en golfklappen). Metingen van de kinematische eigenschappen van golven (golven en golfklappen). Betrouwbare stromingsgegevens en overeenkomstige gegevens over drukverdeling verzamelen voor CFD-validatie. Bovendien is het meten en controleren van de waterkwaliteit cruciaal voor het bestuderen van het effect van de waterkwaliteit (vrij en opgelost gas) op cavitatie, en de gevolgen van golven.

waves & flows

Metingen van golven en stromingen worden uitgevoerd ten behoeve van de verschillende doelstellingen binnen andere onderzoeksprogramma's. Metingen van ruimtelijke golvenvelden in combinatie met krachten en druk op de romp (golven en golfklappen). Metingen van de kinematische eigenschappen van golven (golven en golfklappen). Betrouwbare stromingsgegevens en overeenkomstige gegevens over drukverdeling verzamelen voor CFD-validatie. Bovendien is het meten en controleren van de waterkwaliteit cruciaal voor het bestuderen van het effect van de waterkwaliteit (vrij en opgelost gas) op cavitatie, en de gevolgen van golven.

LOADS & BEHAVIOUR

Het gedrag van constructies wordt gemeten in termen van bewegingen, trillingen, deformaties, cavitatie en geluid. De belasting op constructies in termen van krachten, momenten en drukken zijn het gevolg van omgevingsfactoren en het gedrag van de constructiedelen. Dit subprogramma is gericht op de verbetering van meetinstrumenten en –technieken om dit te meten en observeren.

LOADS & BEHAVIOUR

Het gedrag van constructies wordt gemeten in termen van bewegingen, trillingen, deformaties, cavitatie en geluid. De belasting op constructies in termen van krachten, momenten en drukken zijn het gevolg van omgevingsfactoren en het gedrag van de constructiedelen. Dit subprogramma is gericht op de verbetering van meetinstrumenten en –technieken om dit te meten en observeren.

HYBRID SOLUTIONS

Hybride meetsystemen, waarbij verschillende technieken worden gecombineerd, kunnen van toegevoegde waarde zijn dankzij synergie tussen de verschillende onderdelen ervan. Een bekende toepassing is de combinatie van GPS en de gegevens van inertiële sensoren voor navigatiedoeleinden. Hierin spelen sensorfusie en realtime analyse een doorslaggevende rol.

HYBRID SOLUTIONS

Hybride meetsystemen, waarbij verschillende technieken worden gecombineerd, kunnen van toegevoegde waarde zijn dankzij synergie tussen de verschillende onderdelen ervan. Een bekende toepassing is de combinatie van GPS en de gegevens van inertiële sensoren voor navigatiedoeleinden. Hierin spelen sensorfusie en realtime analyse een doorslaggevende rol.

BIG DATA (DATA SCIENCE)

De voortdurende verbetering van de rekenkracht en toename van sensor- en meettechnologie zorgt voor steeds grotere, betere en beter gevulde datasets (of big data) bij MARIN en haar klanten. Big data ontwikkelt zich momenteel snel tot een zowel wetenschappelijk als operationeel werkgebied, met eigen instrumenten, methoden en toepassingen voor wetenschappelijke en industriële uitdagingen. Daardoor worden data science (gegevenswetenschap, ofwel de wetenschappelijke methoden voor het afleiden van kennis uit deze datasets) en eScience (de IT-infrastructuur voor gegevenswetenschap) steeds belangrijker voor MARIN.

BIG DATA (DATA SCIENCE)

De voortdurende verbetering van de rekenkracht en toename van sensor- en meettechnologie zorgt voor steeds grotere, betere en beter gevulde datasets (of big data) bij MARIN en haar klanten. Big data ontwikkelt zich momenteel snel tot een zowel wetenschappelijk als operationeel werkgebied, met eigen instrumenten, methoden en toepassingen voor wetenschappelijke en industriële uitdagingen. Daardoor worden data science (gegevenswetenschap, ofwel de wetenschappelijke methoden voor het afleiden van kennis uit deze datasets) en eScience (de IT-infrastructuur voor gegevenswetenschap) steeds belangrijker voor MARIN.

MEASUREMENT QUALITY

Dit subprogramma richt zich op het kwantificeren van de kwaliteit van het meet- en analyseproces. Onzekerheden van kalibraties, kenmerken van meetsignalen en omgevingsomstandigheden worden vastgesteld en een kwaliteitscontrole zorgt ervoor dat deze waarden worden gerealiseerd.

MEASUREMENT QUALITY

Dit subprogramma richt zich op het kwantificeren van de kwaliteit van het meet- en analyseproces. Onzekerheden van kalibraties, kenmerken van meetsignalen en omgevingsomstandigheden worden vastgesteld en een kwaliteitscontrole zorgt ervoor dat deze waarden worden gerealiseerd.
STEREO PARTICLE IMAGE VELOCIMETRY
PIV is een geavanceerde optische meettechniek om 3D snelheidsinformatie in een vlak te verkrijgen. De omstromingsmetingen met PIV zijn gebaseerd op het meten van de verplaatsing van deeltjes in een doelvlak tussen twee lichtpulsen. Het water is voorzien van vervuiling die in een vlak wordt opgelicht door een laser. De deeltjes worden gemeten met twee digitale cameras.
GOLF BOEI METINGEN OP EEN HEXAPOD