measurement & control

SLEUTELTECHNOLOGIE

Metingen en analyse zijn essentieel om meer kennis te halen uit numerieke en experimentele onderzoeken. Dit programma biedt de vereiste tools en technieken om inzicht te krijgen in de fysica op schaal en op ware grootte.

VAN DATA NAAR KENNIS

De huidige trends in technologie voor metingen en analyse (M&A) bewegen in de richting van nieuwe sensortechnologieën, het combineren van sensoren, geavanceerde interfaces en metingen aan de hand van camera's. Via geavanceerde wiskundige analyses en datamining gebruiken we neurale netwerken om informatie te verwerven uit grote hoeveelheden gemeten data (Big Data). Met deze informatie kunnen onderzoeksprogramma's hun kennis over theoretische modellen, numerieke tools en maritieme ontwerpen verbeteren.

Contact

Contact person photo

Haite van der Schaaf

Senior Project Manager

SUB PROGRAMMa'S

Meettechnieken

Meettechnieken worden ingezet om kwantitatieve informatie te verzamelen uit zowel fysieke processen als processen die door middel van Model In the Loop technologie worden gesimuleerd. Toegepaste technologieën variëren van data acquisitie systemen met transducers die fysieke grootheden omzetten in elektrische signalen tot optische of cameragebaseerde meetsystemen. Goed gecoördineerde verzameling van data uit meerdere bronnen, adequate nabewerking, hardware-engineering en software-engineering spelen bij dit alles een cruciale rol om over betrouwbare en goed inzetbare instrumentatie en registraties te kunnen beschikken.

Meettechnieken

Meettechnieken worden ingezet om kwantitatieve informatie te verzamelen uit zowel fysieke processen als processen die door middel van Model In the Loop technologie worden gesimuleerd. Toegepaste technologieën variëren van data acquisitie systemen met transducers die fysieke grootheden omzetten in elektrische signalen tot optische of cameragebaseerde meetsystemen. Goed gecoördineerde verzameling van data uit meerdere bronnen, adequate nabewerking, hardware-engineering en software-engineering spelen bij dit alles een cruciale rol om over betrouwbare en goed inzetbare instrumentatie en registraties te kunnen beschikken.

Regeltechniek

Regeltechniek wordt gebruikt om een systeem een gewenst gedrag op te leggen of om een stabiele omgeving voor experimenten te creëren. Het doel van dit deelprogramma is om systematisch, begrijpelijk en transparant, regelingen voor systemen te ontwerpen inclusief de benodigde strategie voor afregeling.

Regeltechniek

Regeltechniek wordt gebruikt om een systeem een gewenst gedrag op te leggen of om een stabiele omgeving voor experimenten te creëren. Het doel van dit deelprogramma is om systematisch, begrijpelijk en transparant, regelingen voor systemen te ontwerpen inclusief de benodigde strategie voor afregeling.

KWALITEIT

Kwaliteit is gericht op het kwantificeren van de onzekerheid in meetresultaten en het verbeteren van de kwaliteit van meetketens door het verbeteren van het inzicht in:
- de bijdragen aan meetonzekerheid van individuele systeemcomponenten en van omgevingscondities.
- de methoden om deze bijdragen te combineren tot een betrouwbaarheidsinterval voor de uiteindelijke resultaten van experimenten.

KWALITEIT

Kwaliteit is gericht op het kwantificeren van de onzekerheid in meetresultaten en het verbeteren van de kwaliteit van meetketens door het verbeteren van het inzicht in:
- de bijdragen aan meetonzekerheid van individuele systeemcomponenten en van omgevingscondities.
- de methoden om deze bijdragen te combineren tot een betrouwbaarheidsinterval voor de uiteindelijke resultaten van experimenten.
STEREO PARTICLE IMAGE VELOCIMETRY
PIV is een geavanceerde optische meettechniek om 3D snelheidsinformatie in een vlak te verkrijgen. De omstromingsmetingen met PIV zijn gebaseerd op het meten van de verplaatsing van deeltjes in een doelvlak tussen twee lichtpulsen. Het water is voorzien van vervuiling die in een vlak wordt opgelicht door een laser. De deeltjes worden gemeten met twee digitale cameras.
GOLF BOEI METINGEN OP EEN HEXAPOD