MANOEUVRING

MARITIEME RESEARCH PROGRAMMA

Via dit onderzoeksprogramma helpen we de maritieme sector om de veiligheid en efficiëntie van nautische activiteiten, verkeersstromen en afzonderlijke schepen te evalueren en verbeteren.

VEILIG VAREN

Dit programma is gericht op het ontwikkelen van betrouwbare en nauwkeurige hydrodynamische en wiskundige manoeuvreermodellen, op basis van nieuwe of bestaande modeltesten, experimenten of CFD-onderzoeken. De resultaten passen we toe op ons simulatie-framework (eXtensible Modelling Framework ofwel ‘XMF’). XMF wordt gebruikt in simulaties en simulatorprojecten binnen alle werkgebieden van MARIN, variërend van ontwikkeling van concepten tot dagelijkse operationele activiteiten. Dit programma levert een belangrijke bijdrage aan slimme en veilige scheepvaart, effectieve infrastructuur en lagere impact van de scheepvaart op het milieu.

Contact

Contact person photo

Roberto Tonelli

Senior Project Manager

sub programma's

NAUTICAL SAFETY

In dit subprogramma worden beoordelingsmethoden ontwikkeld voor het kwantificeren en evalueren van de nautische veiligheid en de manoeuvreerprestaties van schepen. Er wordt aandacht besteed aan het veilig manoeuvreren van afzonderlijke vaartuigen en de veiligheid van het verkeer op rivieren en open zee.

NAUTICAL SAFETY

In dit subprogramma worden beoordelingsmethoden ontwikkeld voor het kwantificeren en evalueren van de nautische veiligheid en de manoeuvreerprestaties van schepen. Er wordt aandacht besteed aan het veilig manoeuvreren van afzonderlijke vaartuigen en de veiligheid van het verkeer op rivieren en open zee.

VISCOUS BLUFF-BODY HYDRO- AND AERODYNAMICS

Dit subprogramma gaat over hydrodynamisch en aerodynamisch onderzoek naar de stroming rond stompe lichamen, ook wel bluff-bodies genoemd, met als doel de op schepen en constructies uitgeoefende krachten en momenten in willekeurige kalm water omstandigheden nauwkeurig te voorspellen. Ook door stroming opgewekte bewegingen van vaste lichamen, zoals vortex induced motions en vortex-inducedvibrations, zijn in dit subprogramma opgenomen.

VISCOUS BLUFF-BODY HYDRO- AND AERODYNAMICS

Dit subprogramma gaat over hydrodynamisch en aerodynamisch onderzoek naar de stroming rond stompe lichamen, ook wel bluff-bodies genoemd, met als doel de op schepen en constructies uitgeoefende krachten en momenten in willekeurige kalm water omstandigheden nauwkeurig te voorspellen. Ook door stroming opgewekte bewegingen van vaste lichamen, zoals vortex induced motions en vortex-inducedvibrations, zijn in dit subprogramma opgenomen.

CONTROL DEVICES

Dit subprogramma is gericht op het begrijpen, ontwerpen en modelleren van aanhangsels voor de besturing van het vaartuig, zoals roeren, schroeven en de wisselwerking daartussen.

CONTROL DEVICES

Dit subprogramma is gericht op het begrijpen, ontwerpen en modelleren van aanhangsels voor de besturing van het vaartuig, zoals roeren, schroeven en de wisselwerking daartussen.

CONFINED WATERs

In dit subprogramma gaan we dieper in op de verkregen kennis over bluff-bodies en controleapparatuur, waarbij rekening wordt gehouden met de effecten van ondiep water, rivieroevers, en passerende of inhalende vaartuigen.

CONFINED WATERs

In dit subprogramma gaan we dieper in op de verkregen kennis over bluff-bodies en controleapparatuur, waarbij rekening wordt gehouden met de effecten van ondiep water, rivieroevers, en passerende of inhalende vaartuigen.

MANOEUVRING IN WAVES

Dit subprogramma is bedoeld om het gat te dichten tussen manoeuvreren in kalm water en zeegang. De krachten tijdens het manoeuvreren worden voornamelijk gestuurd door viskeuze effecten, terwijl aspecten met betrekking tot zeegang traditiegetrouw gemodelleerd worden door middel van potentiaalstroming. Er moeten betrouwbare methoden worden ontwikkeld om de fysica die zich voordoen bij het varen in kalm water te combineren met de fysica van bewegingen die veroorzaakt worden door golven.

MANOEUVRING IN WAVES

Dit subprogramma is bedoeld om het gat te dichten tussen manoeuvreren in kalm water en zeegang. De krachten tijdens het manoeuvreren worden voornamelijk gestuurd door viskeuze effecten, terwijl aspecten met betrekking tot zeegang traditiegetrouw gemodelleerd worden door middel van potentiaalstroming. Er moeten betrouwbare methoden worden ontwikkeld om de fysica die zich voordoen bij het varen in kalm water te combineren met de fysica van bewegingen die veroorzaakt worden door golven.
REFRESCO OVERTAKING INLAND SHIP
Complicated interactions with the environment and the other ships happens when overtaking happens in confined and shallow waters. An overtaking manoeuvre with two 110m inlands ships was successfully explored with REFRESCO in 2021, giving exceptional insight in the trim and sinkage of the ships.
REFRESCO-XMF VERTICAL ZIG-ZAG
Submarine free sailing manoeuvres can also be simulated in fast time and with high accuracy thanks to the coupling between MARIN CFD code ReFRESCO and time domain simulation framework XMF.
REFRESCO SLUIS BINNENVAREN
REFRESCO OSCILATIE TEST