CFD DEVELOPMENT

sleutelTECHNOLOGie

CFD is een belangrijke tool waarmee we beter inzicht krijgen in de stroming rond schepen en offshore-constructies. In dit programma richten we ons op de achtergrondontwikkeling van CFD-tools en -technieken voor viskeuze stroming.

OMSTROMINGSSIMULATIE

In ons CFD-programma kijken we naar de meer algemene ontwikkelingen van numerieke discretisatie, algoritmen, modellering, rekensnelheid, geometrie en CFD-workflow. De specifieke CFD-toepassingen en uitgebreide Verificatie en Validatie (V&V) die daarbij horen, komen vooral aan bod binnen de onderzoeksprogramma's voor de verschillende toepassingsgebieden. De drie CFD-tools die we hebben ontwikkeld voor CFD-onderzoek zijn PARNASSOS, COMFLOW en ReFRESCO.

Contact

Contact person photo

Henk Prins

Manager

sub-progamma's

MULTI-PHASE MODELS

Vrijwel alle maritieme hydrodynamische problemen hebben te maken met meerfasenstromingen. De duidelijkste voorbeelden daarvan, zoals vrije oppervlaktestromingen, golven en cavitatie, zijn de afgelopen jaren aangepakt. Tegenwoordig zijn echter ook de effecten van modder, bellen, vloeibare gassen, bijbehorende faseverandering en compressibiliteit van belang. Dit subprogramma is bedoeld voor de ontwikkeling van CFD op dit gebied.

MULTI-PHASE MODELS

Vrijwel alle maritieme hydrodynamische problemen hebben te maken met meerfasenstromingen. De duidelijkste voorbeelden daarvan, zoals vrije oppervlaktestromingen, golven en cavitatie, zijn de afgelopen jaren aangepakt. Tegenwoordig zijn echter ook de effecten van modder, bellen, vloeibare gassen, bijbehorende faseverandering en compressibiliteit van belang. Dit subprogramma is bedoeld voor de ontwikkeling van CFD op dit gebied.

MULTI-BODY DYNAMICS

Bij operaties met maritieme constructies onder realistische omstandigheden, kan de interactie tussen meerdere onafhankelijke objecten niet worden verwaarloosd. Bovendien zijn er vaak delen van de constructies die flexibel zijn, met deformaties die beïnvloed worden door en van invloed zijn op het omringende stromingsveld. In dit subprogramma ontwikkelen we tools voor het simuleren van deze situaties.

MULTI-BODY DYNAMICS

Bij operaties met maritieme constructies onder realistische omstandigheden, kan de interactie tussen meerdere onafhankelijke objecten niet worden verwaarloosd. Bovendien zijn er vaak delen van de constructies die flexibel zijn, met deformaties die beïnvloed worden door en van invloed zijn op het omringende stromingsveld. In dit subprogramma ontwikkelen we tools voor het simuleren van deze situaties.

TURBULENCE & ACOUSTICS

Turbulentiemodellen zijn één van de pijlers van elke CFD-berekening voor viskeuze stroming. De belasting, stromingsvelden en het akoestische gedrag van maritieme constructies zijn sterk afhankelijk van de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de gebruikte turbulentiemodellen. In dit subprogramma worden verschillende onderwerpen op het gebied van turbulentiemodellen (RANS-, SRS-, LES-, PANS-benaderingen) en akoestische modellen (FW-H, gecombineerde benaderingen) onderzocht, gecontroleerd en gevalideerd.

TURBULENCE & ACOUSTICS

Turbulentiemodellen zijn één van de pijlers van elke CFD-berekening voor viskeuze stroming. De belasting, stromingsvelden en het akoestische gedrag van maritieme constructies zijn sterk afhankelijk van de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de gebruikte turbulentiemodellen. In dit subprogramma worden verschillende onderwerpen op het gebied van turbulentiemodellen (RANS-, SRS-, LES-, PANS-benaderingen) en akoestische modellen (FW-H, gecombineerde benaderingen) onderzocht, gecontroleerd en gevalideerd.

CORE DEVELOPMENTS

In dit subprogramma komen alle ontwikkelingen aan bod die op de achtergrond plaatsvinden met betrekking tot de kern van de CFD-codes. Dit behelst onder meer discretisatie van ruimte en tijd, algoritmen, iteratieve oplossingen, parallelisatietechnieken en het verband daarvan met high throughput computing (HPC)-hardwareplatformen, zowel de huidige (voornamelijk CPU) als de komende (CPU, GPU's, heterogeen). Bijgevolg is dit subprogramma bedoeld om de tools krachtiger, nauwkeuriger en efficiënter (sneller) te maken.

CORE DEVELOPMENTS

In dit subprogramma komen alle ontwikkelingen aan bod die op de achtergrond plaatsvinden met betrekking tot de kern van de CFD-codes. Dit behelst onder meer discretisatie van ruimte en tijd, algoritmen, iteratieve oplossingen, parallelisatietechnieken en het verband daarvan met high throughput computing (HPC)-hardwareplatformen, zowel de huidige (voornamelijk CPU) als de komende (CPU, GPU's, heterogeen). Bijgevolg is dit subprogramma bedoeld om de tools krachtiger, nauwkeuriger en efficiënter (sneller) te maken.

GEOMETRY & CFD PROCESS

In dit subprogramma gaan we in op ontwikkelingen in de gehele CFD-procesketen om analyses efficiënter en nauwkeuriger (minder menselijke en numerieke fouten) te maken. Dit omvat: voorbereiding van de geometrie en automatische aanpassing (ook voor optimalisering); automatische roostergenerering (gestructureerde en ongestructureerde roosters); voorbereiding en monitoring van berekeningen; visualisatie van stromingen (tijdens de berekening en als nabewerking); schatting van daarmee verband houdende numerieke onzekerheden.

GEOMETRY & CFD PROCESS

In dit subprogramma gaan we in op ontwikkelingen in de gehele CFD-procesketen om analyses efficiënter en nauwkeuriger (minder menselijke en numerieke fouten) te maken. Dit omvat: voorbereiding van de geometrie en automatische aanpassing (ook voor optimalisering); automatische roostergenerering (gestructureerde en ongestructureerde roosters); voorbereiding en monitoring van berekeningen; visualisatie van stromingen (tijdens de berekening en als nabewerking); schatting van daarmee verband houdende numerieke onzekerheden.
REFRESCO EXAMPLE – VIV ELASTIC CABLE
ReFRESCO Simulation for Vortex Induced Vibrations of Electric Cable
REFRESCO VOORBEELD- SCHIP IN GOLVEn
Bezoek ReFRESCO website of YouTube playlist
REFRESCO VOORBEELD - SCHERM IN GOLVEN
Bezoek ReFRESCO website of YouTube playlist