CFD DEVELOPMENT

sleutelTECHNOLOGie

CFD is een belangrijke tool waarmee we beter inzicht krijgen in de stroming rond schepen en offshore-constructies. In dit programma richten we ons op de achtergrondontwikkeling van CFD-tools en -technieken voor viskeuze stroming.

Nauwkeurige en snelle CFD technologie mogelijk maken

Dit onderzoeksprogramma gaat over de ontwikkeling van Computational Fluid Dynamics (CFD) software ten behoeve van andere onderzoeksprogramma’s en dienstverlening om de stroming rond schepen en offshore construvties te kunnen simuleren. Het programma omvat drie onderwerpen: het modelleren van alle relevante vloeistof fysica, de kern functionaliteit die nodig is om de modellen door te rekenen en de mogelijkheid om meerdere objecten te laten bewegen in de vloeistof. De ontwikkeling is gericht hydrodynamica in het algemeen, specifieke toepassingen vinden plaats in andere programma’s.

Contact

Contact person photo

Henk Prins

Manager

sub-progamma's

Vloeistof fysica

Alle maritieme hydrodynamische problemen hebben te maken met een of meerdere vloeistoffen, zoals lucht en water natuurlijk, maar ook andere vloeistoffen en gassen en zelfs niet-newtoniaanse vloeistoffen zoals waterige modder. In dit sub-programma ontwikkelen we modellen voor alle relevante fysica, met name (in)compressibiliteits effecten, vrij oppervlak, turbulentie, cavitatie, deeltjes, belletjes en akoustiek.

Vloeistof fysica

Alle maritieme hydrodynamische problemen hebben te maken met een of meerdere vloeistoffen, zoals lucht en water natuurlijk, maar ook andere vloeistoffen en gassen en zelfs niet-newtoniaanse vloeistoffen zoals waterige modder. In dit sub-programma ontwikkelen we modellen voor alle relevante fysica, met name (in)compressibiliteits effecten, vrij oppervlak, turbulentie, cavitatie, deeltjes, belletjes en akoustiek.

Bewegende objecten

Behalve vloeistoffen bevatten alle maritieme hydrodynamische problemen een of meerdere objecten die blootgesteld staan aan de stroming en onderling interacteren. In dit sub-programma behandelen we de geometrie en het gedrag van die objecten, met opgelegde bewegingen, gedeeltelijk vrij of helemaal vrije bewegingen, al dan niet met vervorming.

Bewegende objecten

Behalve vloeistoffen bevatten alle maritieme hydrodynamische problemen een of meerdere objecten die blootgesteld staan aan de stroming en onderling interacteren. In dit sub-programma behandelen we de geometrie en het gedrag van die objecten, met opgelegde bewegingen, gedeeltelijk vrij of helemaal vrije bewegingen, al dan niet met vervorming.

Kern functionaliteit

Alle modellen uit het vloeistof fysica sub-programma bestaan uit systemen van partiele differentiaal vergelijkingen die alleen numeriek oplosbaar zijn. Dit sub-programma heeft als doel om technieken te ontwikkelen voor discretizatie in ruimte en tijd, iteratieve technieken voor het oplossen van (niet)lineaire stelsels, technieken voor het koppelen met andere codes, parallelizatie en andere high-performance computing aspecten.

Kern functionaliteit

Alle modellen uit het vloeistof fysica sub-programma bestaan uit systemen van partiele differentiaal vergelijkingen die alleen numeriek oplosbaar zijn. Dit sub-programma heeft als doel om technieken te ontwikkelen voor discretizatie in ruimte en tijd, iteratieve technieken voor het oplossen van (niet)lineaire stelsels, technieken voor het koppelen met andere codes, parallelizatie en andere high-performance computing aspecten.
REFRESCO EXAMPLE – VIV ELASTIC CABLE
ReFRESCO Simulation for Vortex Induced Vibrations of Electric Cable
REFRESCO VOORBEELD- SCHIP IN GOLVEn
Bezoek ReFRESCO website of YouTube playlist
REFRESCO VOORBEELD - SCHERM IN GOLVEN
Bezoek ReFRESCO website of YouTube playlist