Show all news

Visserij-innovatiecentrum en MARIN onderzoeken duurzame visserijmethoden

Date
okt. 16 2020
Reading time
3minutes
MARIN heeft sleepproeven uitgevoerd met visnetten op ware grootte. Samen met het Visserij-innovatiecentrum, TU Delft en Wageningen Marine Research heeft MARIN met deze proeven het inzicht in de trekkrachten en waterdoorstroom van visnetten vergroot. Het combineren van hydrodynamische kennis en praktische visserijkennis moet leiden tot verdere verduurzaming van de visserijsector en selectievere visserijmethoden.

Het Visserij-innovatiecentrum brengt de praktische visserijkennis en benodigde materialen in. Manager Johan Baaij geeft aan: “De technische uitdagingen in de visserij vragen om het combineren van kennis uit verschillende sectoren. Het Visserij-innovatiecentrum zoekt actief naar kennis en mogelijkheden bij technologische instituten, hogescholen en universiteiten buiten de visserijsector om stappen vooruit te zetten. Samenwerking met partijen buiten de eigen sector geeft een impuls aan het innovatieproces binnen de visserijsector. De faciliteiten van MARIN zijn een mooie aanvulling op de mogelijkheden van het Visserij-innovatiecentrum. Daarnaast beschikt MARIN over uitgebreide kennis en een technische afdeling voor schaalmodellen.”

Blue Growth
MARIN voert hydrodynamisch onderzoek uit voor de gehele maritieme sector, van scheepsvaart tot flexibele drijvende constructies op zee. Voor onderzoek beschikt MARIN over diverse testfaciliteiten en berekeningsmethoden. Proeven zijn een efficiënte methode om ontwerpen te optimaliseren. Onder de noemer ‘Blue Growth’ zet MARIN zich actief in voor maatschappelijke innovaties op zee, waaronder innovaties in de visserij. Deze sleepproeven leren MARIN veel over de mogelijkheden en beperkingen van haar testfaciliteiten voor visserij-gerelateerd onderzoek.

Wageningen Marine Research (visserijonderzoek) en TU Delft (hydrodynamische kennis) completeren de unieke samenwerking. Jorrit-Jan Serraris, projectleider MARIN: “De samenwerking met Wageningen Marine Research, TU Delft en het Visserij-innovatiecentrum is een unieke gelegenheid om praktische kennis vanuit de visserij te combineren met onze hydrodynamische kennis van stromingsgedrag. Met het verkregen praktisch inzicht van deze testen kunnen we visnetten verbeteren in gezamenlijk onderzoek.”

Inzicht in doorstroom van visnetten verhogen
De sleepproeven worden uitgevoerd met een boomkortuig op ware grootte van zo’n 4,5 meter breed, 20 meter lang en met een gewicht van zo’n 2,5 ton. Het vistuig wordt gesleept in MARIN’s Seakeeping & Manoeuvring Basin (SMB) met diverse snelheden en maaswijdtes om effecten hiervan op de doorstroom van het net vast te leggen. Doel van deze proeven is het verhogen van inzicht in de doorstroom van visnetten. Wageningen Marine Research heeft met haar visserij-technische kennis over proeven met visnetten onder andere de doorstroommetingen en de onderwatervideobeelden om en in het visnet verzorgd. Dit inzicht wordt in het project ‘Numeriek Modelleren van visnetten’ gebruikt om visnetten verder te optimaliseren voor meer efficiënte en selectieve visserij. Het project maakt deel uit van het onderzoeksprogramma ‘Onderzoek voor Duurzame Visserij’ van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Op zee is waarneming van het gedrag van het net beperkt mogelijk als gevolg van de afstand, waterdiepte en beperkt zicht onder water. MARIN’s Seakeeping & Manoeuvring Basin biedt de unieke mogelijkheid om dit gedrag van dichtbij waar te nemen. Voor het samenwerkingsverband biedt het een kans om in een gecontroleerde omgeving de mogelijkheden van (dure) meetapparatuur te onderzoeken, en de verschillen met schaalmodellen te onderzoeken.