Show all news

Technisch Weekblad: Multifunctional Offshore Platforms

Date
jun. 21 2019
Reading time
6minutes
De zee gebruiken voor constructies die duurzame energie opwekken is een prachtig idee, maar ook hier dreigt er op termijn ruimtegebrek. Daarom moet er nu al gekeken worden naar efficiënt ruimtegebruik op zee. Lees het interview met Floor Spaargaren en William Otto in het Technisch Weekblad van 7 juni 2019

Vorig jaar was in een van de testfaciliteiten van MARIN in Wageningen een minder gebruikelijke opstelling te zien: een keurig grid van windturbines met daartussen netten vol zeewier en drijvende zonnepanelen. Gewoon om eens te kijken hoe dat samen gaat. Hoe gedragen zonnepanelen zich bij golfslag? Zijn ze goed te verankeren? Wat is de invloed van zeewiervelden op de golven? Wat betekent de combinatie voor de bereikbaarheid van de turbines voor onderhoud?