Show all news

SWZ | Maritime: een leven lang (simu)leren

Date
mrt. 23 2021
Reading time
2minutes
De Nederlandse Maritieme Strategie 2015-2025 noemt de hoge kwaliteit van het nautische onderwijs en het belang van een optimale afstemming van scholen op de behoeften van het maritieme cluster. Dat afstemmen gebeurt in een continu veranderend speelveld. In de maritieme wereld volgen technische innovaties elkaar snel op. Binnen het onderwijs is de rol van simulatoren in de afgelopen 25 jaar enorm toegenomen en veranderen bestaande leermethoden door nieuwe onderwijskundige inzichten.

Lees het artikel in SWZ | Maritime dat een overzicht geeft van trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor maritieme opleidingen en trainingen in de toekomst. Het zijn resultaten uit een onderzoek dat MARIN uitvoerde voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In nauwe samenwerking met het Maritiem Simulatie en Training Centrum (MSTC) werkten we in twee parallelle opdrachten aan hetzelfde onderwerp: de inzet van simulatoren in maritiem onderwijs en de daaraan gekoppelde discussie rond de onderbouwing van de vaartijdreductie.

Voor meer informatie: Wendie Uitterhoeve.