Show all news

Save the Date: Webinar Platform Schone Scheepvaart

Date
jan. 8 2021
Reading time
3minutes
Waar staat IMO, EU en Nederland met de vergroening van de zeescheepvaart?
Woensdagmiddag 10 februari (14.00- 16.00 uur) organiseert het Platform Schone Scheepvaart een webinar over de stand van zaken van regelgeving voor de vergroening van de sector. Vier sprekers geven een toelichting op hoe de sector op dit moment werkt aan het terugdringen van de CO2 uitstoot en de regelgeving die in ontwikkeling is om aan de klimaatambities te voldoen.

Jan- Willem Verhoeff van de KVNR zal uitleg geven over de uitwerking van de korte termijn klimaatmaatregelen van de IMO (o.a. EEDI, EEXI, CII, SEEMP.) De voorbereidingen op de IMO klimaatmaatregelen worden deels gedaan binnen het European Sustainable Shipping Forum (alternative fuels & propulsion), hierover zal Guilhem Gaillarde van het MARIN meer vertellen.

Nick Lurkin van de KVNR deelt de voortgang op IMO- en EU-niveau van marktgerichte maatregelen (o.a. EU ETS). Een toelichting op de Nederlandse klimaatambities voor de sector zoals die zijn afgesproken in de 'Green Deal zeevaart, binnenvaart en havens' zal worden verzorgd door Jan Schreuder van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Uiteraard is er ook gelegenheid tot interactie. Deelname aan het webinar is gratis, maar registratie is wel verplicht. Het definitieve programma wordt met de uitnodiging toegezonden.

AANMELDEN


Platform Schone Scheepvaart
Het platform is een samenwerking tussen KVNR, Netherlands Maritime Technology, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, MARIN, TNO en Stichting de Noordzee. Het doel is het reduceren van emissies van schepen op een wijze die de concurrentiepositie en de bedrijfsvoering van de Nederlandse maritieme sector ten goede komt of niet schaadt. Lees meer op de website van Platform Schone Scheepvaart.