Show all news

Pepijn de Jong leidt MARIN’s nieuwe afdeling Defence

Date
jun. 30 2022
Reading time
2minutes
Wageningen, 30 juni 2022 – Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN) bundelt zijn defensie gerelateerde expertise per 1 juli in een nieuwe afdeling Defence. Het doel is de defensieactiviteiten MARIN-breed goed te coördineren met Nederlandse, NAVO en EU Defensiepartners, zodat MARIN’s kennis bijdraagt aan een effectieve marine van de toekomst. Pepijn de Jong, nu nog teamlead Navy bij de afdeling Ships, gaat de nieuwe en groeiende afdeling leiden.

Bas Buchner, algemeen directeur MARIN: ‘Een goede organisatie van het defensiewerk past bij onze missie en strategie. De Koninklijke Marine was een van de oprichters van MARIN en vanaf de oprichting zijn we dus betrokken geweest bij defensieonderzoek. Nog steeds is een vrije, veilige en schone zee van de toekomst onze visie. Binnen deze visie vallen niet alleen emissieloze schepen, duurzame energie en voeding op zee, slimme digitale schepen en innovatieve infrastructuur, maar juist ook schepen voor een veilige en vrije zee. De wereld is afhankelijk van vrije en open zeeroutes, terwijl de ontwikkeling van duurzame energie op zee een belangrijke component vormt in de energietransitie en die is kwetsbaar voor agressie. Een vrij en duurzaam gebruik van de zee vraagt bescherming en verdediging als dat nodig is. Daar staan de Koninklijke Marine en Kustwacht voor en daar willen wij aan bijdragen met onze kennis.’

Pepijn de Jong, manager afdeling Defence: ‘Wij willen bijdragen aan de maximaal maritiem-operationele inzet van de marine van de toekomst. Dat is breder dan hydrodynamica, het gaat erom hoe schepen effectief en veilig kunnen worden ingezet in operaties op, in en vanuit de zee. Dit doen we door onze hydrodynamische kennisbasis te combineren met onze kennisontwikkeling op het gebied van emissieloos varen, Human Factors, nieuwe numerieke en digitale methoden, data science en nieuwe concepten, zoals autonome onder- en bovenwater systemen. Met nieuwe faciliteiten zoals het Zero Emission Lab en het Seven Ocean Simulator Centre ontstaan er nieuwe mogelijkheden om de Koninklijke Marine, bevriende defensieorganisaties en de bredere defensiemarkt te ondersteunen met toegepast onderzoek gericht op deze optimale operationele inzet. Met de nieuwe afdeling Defence vormen we een eenduidige aanspreekpartner die goed voorbereid is op de specifieke uitdagingen voor de Koninklijke Marine en binnen de bredere defensiesector.’
Neem voor meer informatie contact op met Pepijn de Jong
manager afdeling Defence | +31 6 25 07 50 28 | p.d.jong@marin.nl
Pepijn de Jong