Show all news

Olaf Waals en Hannes Bogaert benoemd tot nieuwe directie MARIN

Date
jun. 27 2024
Reading time
1minute
Wageningen, 27 juni 2024 – De Raad van Toezicht van Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN) heeft Olaf Waals en Hannes Bogaert benoemd tot nieuwe directie van het instituut per 1 januari 2025. Olaf Waals, momenteel manager van de afdeling Offshore, treedt die datum aan als algemeen directeur. Hannes Bogaert, nu nog manager van de afdeling Performance at Sea, treedt dan aan als adjunct-directeur. Zij nemen samen het stokje over van Bas Buchner, de huidige algemeen directeur van MARIN.

Begin dit jaar heeft Bas Buchner aangegeven te willen terugtreden als directeur en dat het na 14 jaar tijd is dat anderen de leiding van het maritiem onderzoeksinstituut overnemen. Voor de opvolging ging de Raad van Toezicht uit van interne kandidaten om de centrale rol van MARIN’s maritieme kennis en de continuïteit optimaal te kunnen waarborgen. Een ander uitgangspunt was dat de nieuwe directie uit twee personen zal bestaan vanwege de groei van de organisatie en de toegenomen complexiteit.

Olaf Waals en Hannes Bogaert: ‘We zijn trots dat we samen met al onze MARIN-collega's, de internationale maritieme sector en de overheid kunnen werken aan een duurzame, innovatieve en veilige toekomst op zee!’

Bas Buchner: ‘Ik ben erg blij dat Olaf en Hannes het stokje van mij gaan overnemen. Ze hebben er alle kennis en kwaliteiten voor. Samen met de MARIN-collega’s staan ze voor de missie van MARIN: een schone, slimme en veilige maritieme sector in de toekomst. Ik kijk ernaar uit om het komende halfjaar samen met hen op te trekken en alles over te dragen.’

De Raad van Toezicht heeft het volste vertrouwen in de nieuwe directie. Rob Verkerk, voorzitter: ‘Zij zullen de positie van MARIN als onafhankelijk wereldwijd topinstituut voor de maritieme sector bewaken en hun eigen koers uitzetten om MARIN verder te ontwikkelen.’

Meer informatie: André van der Lugt, manager Communicatie, +31 6 39 27 85 98
Olaf Waals and Hannes Bogaert appointed as new directors of MARIN
Olaf Waals, Hannes Bogaert en Bas Buchner