Show all news

Nederlands Maritiem Consortium ontwikkelt brandstofcel-elektrisch energiesysteem voor binnenvaart- en kustvaartschepen

Date
jul. 30 2018
Reading time
5minutes
Op volle kracht naar emissieloze binnenvaart! Het Nederlandse FELMAR-consortium bestaande uit Nedstack, MARIN, Damen Shipyards Group, Future Proof Shipping, Marine Service Noord en Holland Ship Electric heeft een ontwikkelsubsidie toegekend gekregen voor het realiseren van een nieuwe generatie brandstofcel energiesysteem voor zogenaamde nul-emissie schepen.

De maritieme industrie zoekt continu naar mogelijkheden om te verduurzamen door luchtvervuiling en klimaatimpact te verkleinen. Schepen die varen zonder luchtvervuilende uitstoot en klimaat belastende emissies worden nul-emissie schepen genoemd. Voor veel nul-emissie schepen is een combinatie van brandstofcellen, batterijen en elektrische voortstuwing nodig om een acceptabele belading, range en omdraaitijd te kunnen waarborgen.

Roel van de Pas – projectcoördinator – geeft inzicht in de doelstellingen van het project: “Binnen het ‘FELMAR’ (First ELement MARine) Project werken de Nederlandse consortiumpartners samen aan het optimaliseren van een brandstofcelsysteem binnen het grotere geheel van elektrisch voortgestuwde schepen met als uitkomst een commercieel gereed en opschaalbaar systeem per eind 2019”.

Ook past dit project precies in de behoeftes van het nieuwe klimaatakkoord. “Nul-emissie schepen zijn niet alleen nodig om de luchtkwaliteit te verbeteren, maar leveren in potentie een enorme bijdrage aan het halen van onze klimaatdoelen. Nul-emissie schepen vragen om volwassen en betaalbare voortstuwingssystemen en vermogensbronnen die op slimme, betrouwbare en veilige manieren met elkaar worden gecombineerd. Daarvoor is afstemming en samenwerking binnen een productieketen noodzakelijk.” aldus Khalid Tachi; directeur van het Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart (EICB).

Nederland accommodeert een maritieme industrie met een groot aantal wereldwijd toonaangevende spelers van uitzonderlijke technische bekwaamheid en een zeer hoog kennisniveau. Dit maakt Nederland een ideale proeftuin voor het ontwikkelen, beproeven en commercialiseren van nieuwe nulemissie scheepsconcepten.

Het FELMAR-project wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie toegekend door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Neem voor meer informatie van MARIN contact op met Moritz Krijgsman.