Show all news

EU geeft bijna € 25 miljoen subsidie aan ‘green port project’ Rotterdam

Date
mei 11 2021
Reading time
3minutes
Consortium van 45 partijen onderzoekt hoe haventransport slimmer en emissieloos kan worden

Een internationaal samenwerkingsverband van 45 bedrijven, kennisinstellingen en havens onder leiding van Havenbedrijf Rotterdam heeft bijna € 25 miljoen Europese subsidie gekregen voor het uitvoeren van tien pilots en demonstratieprojecten waarin duurzame en slimme logistiek in havens centraal staat. De transportsector zal in de toekomst schone energie gebruiken, maar het is op dit moment nog ongewis welke soorten en voor welke transportmiddelen.

Er zijn nu verschillende duurzame brandstoffen en energiedragers in ontwikkeling. Denk aan groene waterstof, grote elektrische batterijen, ammoniak en bio-LNG. Ze hebben allemaal hun pluspunten en uitdagingen. De een lijkt meer geschikt voor de scheepvaart, de ander voor toepassing in de haven zelf of voor het transport naar bestemmingen landinwaarts. Sommige onderdelen van de keten van productie tot gebruik zijn al wel getest, andere nog niet. Het breed samengestelde, internationale onderzoeksprogramma richt zich vooral op die aspecten van het gebruik van de nieuwe brandstoffen en energiedragers die nog niet in de praktijk beproefd zijn. Het kan gaan om productie, transport, opslag, distributie (brandstoffen) en opladen (elektriciteit).

In het onderzoeksproject werken de havenbedrijven van Rotterdam, DeltaPort (Duitsland), HAROPA PORT (Frankrijk: Le Havre, Rouen, Parijs) en Sines (Portugal) samen met 10 onderzoeksinstellingen en ruim 30 bedrijven uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, Portugal, Denemarken en Zweden. Het onderzoeksproject heeft de naam MAGPIE gekregen: sMArt Green Ports as Integrated Efficient multimodal hubs. Het onderzoeksproject heeft een looptijd van 5 jaar.

De Europese Commissie heeft vanuit het Horizon 2020 green deal programma subsidie beschikbaar gesteld voor het onderzoek naar verduurzaming van de logistiek van zee- en luchthavens. Bijna € 25 miljoen daarvan is nu toegekend aan dit samenwerkingsverband. De resultaten van de verschillende pilotprojecten en onderzoeken zullen gedeeld worden met andere Europese havens, kennisinstellingen en bedrijven.

MARIN draagt in het project bij aan de ontwikkeling, evaluatie en offshore pilot van een meerboei met walstroomconnectie. Deze meerboeien zullen stroom leveren aan schepen in het ankergebied. Dit maakt het gebruik van boordgeneratoren onnodig en maakt het mogelijk om boordaccu's op te laden.

Disclaimer: Er moet de komende maanden nog een formele ‘grant agreement’ gesloten worden met de Europese Unie (CINEA) voordat deze subsidie definitief wordt.

Lees het volledige persbericht op www.portofrotterdam.com/nl/nieuws-en-persberichten/eu-geeft-bijna-eu-25-miljoen-subsidie-aan-green-port-project-rotterdam