Show all news

Emissiereductie duwboten, een verkenning

Date
mrt. 15 2021
Reading time
2minutes
Voor Rijkswaterstaat en het Ministerie van IenW is een onderzoek afgerond naar de beschikbare opties voor significante emissiereducties voor duwboten. Daarbij zijn drie invalshoeken gehanteerd:

  1. Met welke energiedrager (welke alternatieve 'brandstoffen') kan de beoogde emissiereductie bereikt worden?
  2. Is de techniek voor de energie-omzetters, de motoren, en voor de opslag van groene energie aan boord zo ver gevorderd dat je deze binnen enkele jaren kan toepassen bij de bouw van zo’n duwboot? En wordt daarbij ook rekening gehouden met de Stage V-emissienorm?
  3. Wat is de beschikbaarheid van die alternatieve brandstof langs de vaarroute?

Dual fuel

Voor het ontwerp en de bouw van een zoveel mogelijk klimaatneutrale duwboot, die omstreeks 2024 in bedrijf wordt genomen, lijkt een 'dual fuel' verbrandingsmotor met methanol en diesel een technisch haalbare optie. Daarbij zijn twee bottlenecks benoemd: ten eerste is voor de verkrijgbaarheid van methanol langs de vaarweg vooralsnog geen duidelijke roadmap voorhanden, ten tweede zijn de vereiste motoren in ontwikkeling en vooralsnog niet commercieel verkrijgbaar. Gezien de urgentie van de klimaatdoelstelling is snel duidelijkheid nodig over de verkrijgbaarheid van groene brandstoffen langs de binnenvaarwegen.

Voor meer informatie lees het rapport Emissiereductie Duwboten of neem contact op met Wytze de Boer.