Corporate ID

MARIN is een wereldwijd erkend topinstituut voor maritiem onderzoek. Onze missie is ‘Better Ships, Blue Oceans’: we staan voor schone, slimme en veilige scheepvaart en duurzaam gebruik van de zee

schonere, veiligere en slimmere schepen

MARIN is een wereldwijd erkend topinstituut voor maritiem onderzoek. Onze missie is ‘Better Ships, Blue Oceans’: we staan voor schone, slimme en veilige scheepvaart en duurzaam gebruik van de zee. We doen dat als onafhankelijke kennispartner voor de maritieme sector, overheid en maatschappij. We bieden integrale oplossingen, van conceptontwikkeling en ontwerp tot operatie, en maken daarbij optimaal gebruik van onze testfaciliteiten, computersimulaties, simulatoren en waregroottemetingen. In het ontwikkelen, toepassen en delen van onze kennis stimuleren we innovatie en wereldwijde samenwerking. De kennis en betrokkenheid van onze mensen zijn onze kracht.

better ships, blue oceans

Contact

Contact person photo

Ellen te Winkel

Communications Advisor