Show all events

TO2 Expeditie Klimaat & Ruimte

Het beperken van verdere klimaatverandering én het aanpassen aan de veranderingen die al onomkeerbaar zijn stellen ons voor complexe ruimtelijke keuzes in een klein en vol land… Klimaat en ruimte houden ons bezig. Het zijn cruciale thema’s voor een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst. Voor stedelijke en landelijke gebieden én op zee. Welke technologieën zijn beschikbaar en kunnen op korte termijn al worden ingezet? Welke kennis en technologie wordt ontwikkeld om kennislacunes op te vullen? Hoe kan kennis helpen om complexe afwegingen te maken rond ruimtegebruik? Als TO2 zijn we dagelijks met deze vraagstukken bezig. Onze unieke faciliteiten helpen daarbij.

Tijdens de Expeditie Klimaat & Ruimte kunt u ervaren wat de TO2-instituten al doen en verkennen welke behoeften en vragen er zijn.

Location

Beeld en Geluid Den Haag

Date

7 Nov 2022