Show all events

Seminar 'Energietransitie in de zeevaart'

Tijdens dit seminar dat de Nederlandse maritieme sector samen organiseert zullen verschillende mogelijke oplossingen voor emissiereductie de revue passeren.

Op dinsdag 3 december 2019 organiseert het Platform Schone Scheepvaart een seminar met als titel 'Energietransitie in de zeevaart'. Mede gelet op de veranderende regelgeving op het gebied van luchtemissies van de zeevaart (zwavel, stikstofoxiden en CO2) staat onze sector voor een grote uitdaging. In de maritieme sector bestaat er veel onduidelijkheid over welke brandstof of energiedrager toekomst zal hebben.

Tijdens dit seminar dat de Nederlandse maritieme sector samen organiseert zullen verschillende mogelijke oplossingen voor emissiereductie de revue passeren. Daarnaast wordt ook ingegaan op lopende en komende projecten. Tot slot zal er ook uitgebreid stil worden gestaan bij het financiële (groene) plaatje. Wat zijn de (on)mogelijkheden hiervan voor de reders en financiële partijen?

Namens MARIN zal Moritz Krijgsman een presentatie geven over het Zero emission lab.

Date

3 Dec 2019

Registration

Voor het volledige programma en registratie klik hier.