STRATEGIE 2022-2025

voorbij de horizon

‘Better Ships, Blue Oceans’. Met dit motto hebben we als MARIN in onze strategie voor 2018-2021 een nieuwe koers gekozen met een heldere missie: schepen schoner, slimmer en veiliger maken, bijdragen aan duurzaam gebruik van de zee. Want het oppervlak van onze blauwe planeet bestaat voor ruim 70 procent uit water. Nederland is gelegen in een rivierdelta en is onlosmakelijk verbonden met de zee. Over het water hebben we de wereld ontdekt en nog steeds is Rotterdam de mainport van Europa. 90 procent van alle goederen wordt over het water vervoerd. Nederlandse innovaties varen en werken op en in de wereldzeeën. Water biedt ook nieuwe bronnen voor energie, grondstoffen en voedsel. Drijvende oplossingen bieden ruimte in tijden van zeespiegelstijging en overbevolkte steden. Daarvoor moeten we de zee beter begrijpen, benutten en beschermen en willen we economie en ecologie combineren.

Daarom is ons motto: ‘Better Ships, Blue Oceans’. ‘Better Ships’: onze kennis is pas echt relevant als schepen er beter van worden. Schoner, slimmer, veiliger. Onze voorspellingen moeten niet zozeer precies zijn, maar vooral accuraat. Doelgericht. Een oplossing voor het probleem. ‘Blue Oceans’: we willen bijdragen aan duurzaamheid, de toekomst van onze blauwe planeet. We willen maatschappelijke en economische uitdagingen combineren en relevant zijn voor de maritieme sector, overheid en maatschappij. We richten ons op nieuwe duurzame ontwikkelingen, zoals ‘Renewables’ en ‘Life at Sea’. Maatschappelijke uitdagingen en economische mogelijkheden komen daar samen en zorgen voor ‘Blue Growth’.

EEN AANGESCHERPTE MISSIE

We hebben onze missie aangescherpt, korter gemaakt, de maritieme operatie centraal gezet en de essentiële rol van onze collega’s benadrukt:

MARIN staat voor schone, slimme en veilige scheepvaart en duurzaam gebruik van de zee. We doen dat als onafhankelijke kennispartner voor de maritieme sector, overheid en maatschappij. We bieden integrale oplossingen, van conceptontwikkeling en ontwerp tot operatie. In het ontwikkelen, toepassen en delen van onze kennis stimuleren we innovatie en wereldwijde samenwerking. De kennis en betrokkenheid van onze mensen zijn onze kracht.

Onze visie blijft daarom ook: de vrije, veilige en schone zee van de toekomst. Met emissieloze schepen, duurzame energie en voeding op zee, veilige schepen voor
bemanning, lading en het milieu, slimme digitale schepen MARIN staat voor schone, slimme en een innovatieve infrastructuur.

NEGEN PERSPECTIEVEN ACHTER DE HORIZON

In deze strategie gaan we voor negen uitdagende perspectieven voor de toekomst van de maritieme sector en MARIN: