ZERO EMISSION

Missie-gedreven research programma

We streven naar schepen die zowel duurzaam zijn als geschikt voor operationele uitdagingen. Met duurzame aandrijvingen verlagen we het energieverbruik, de uitstoot van schepen en de gevolgen voor het milieu.

sub programma's

PERFORMANCE PREDICTION

Het voorspellen van de voortstuwingsprestaties van schepen is een van de basiskennisgebieden van het Sustainable Propulsion-programma. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het vermogen en de snelheid van de schroef, maar wordt ook rekening gehouden met het benodigde vermogen en de emissies voor een reeks operationele omstandigheden, zoals ondiep water.

PERFORMANCE PREDICTION

Het voorspellen van de voortstuwingsprestaties van schepen is een van de basiskennisgebieden van het Sustainable Propulsion-programma. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het vermogen en de snelheid van de schroef, maar wordt ook rekening gehouden met het benodigde vermogen en de emissies voor een reeks operationele omstandigheden, zoals ondiep water.

CFD VERIFICATION & VALIDATION

De kern CFD-ontwikkeling vindt plaats binnen het CFD-onderzoeksprogramma. De verificatie en validatie van specifieke toepassingen, zoals vermogensvoorspelling, cavitatie en geluid, vallen echter onder dit specifieke subprogramma.

CFD VERIFICATION & VALIDATION

De kern CFD-ontwikkeling vindt plaats binnen het CFD-onderzoeksprogramma. De verificatie en validatie van specifieke toepassingen, zoals vermogensvoorspelling, cavitatie en geluid, vallen echter onder dit specifieke subprogramma.

MULTI-PHASE FLOWS

Dit subprogramma is gericht op de eigenschappen van meerfasenstromingen. Hier ligt de nadruk op het effect van de waterkwaliteit op de belemmering van cavitatie, het effect van luchtsmering op de weerstandsvermindering en het effect van ventilatie op de aandrijfprestaties.

MULTI-PHASE FLOWS

Dit subprogramma is gericht op de eigenschappen van meerfasenstromingen. Hier ligt de nadruk op het effect van de waterkwaliteit op de belemmering van cavitatie, het effect van luchtsmering op de weerstandsvermindering en het effect van ventilatie op de aandrijfprestaties.

NOISE & VIBRATIONS

Trillingen en geluid zijn een van de voornaamste bronnen van comfort afname aan boord van schepen. Ze kunnen gehoorbeschadiging en zelfs schade aan het schip veroorzaken. Ze genereren afgestraald geluid en signatuur en hebben daardoor invloed op de werkbaarheid en detecteerbaarheid van het schip. Men maakt zich steeds meer zorgen over het toenemende achtergrondgeluid in de oceanen veroorzaakt door de scheepvaart en de invloed op het onderwaterleven. Hierbij gelden, caviterende scheepsschroeven als een van de grootste geluidsbronnen.

NOISE & VIBRATIONS

Trillingen en geluid zijn een van de voornaamste bronnen van comfort afname aan boord van schepen. Ze kunnen gehoorbeschadiging en zelfs schade aan het schip veroorzaken. Ze genereren afgestraald geluid en signatuur en hebben daardoor invloed op de werkbaarheid en detecteerbaarheid van het schip. Men maakt zich steeds meer zorgen over het toenemende achtergrondgeluid in de oceanen veroorzaakt door de scheepvaart en de invloed op het onderwaterleven. Hierbij gelden, caviterende scheepsschroeven als een van de grootste geluidsbronnen.

DESIGN & OPERATION

In dit subprogramma wordt het gedetailleerde scheepsontwerp gekoppeld aan de exploitatie van het schip en de opzet van de operatie zelf. We gaan dieper in op het gedetailleerde ontwerp van het voortstuwingssysteem van het schip voor meerdere operationele omstandigheden en we onderzoeken methoden en instrumenten om de optimale combinatie van brandstofbesparing en comfort te vinden. Door het simuleren van vaarscenario's van schepen testen we de doeltreffendheid van deze ontwerpen in hun praktijkomgeving en kunnen we de daadwerkelijke operatie verder verbeteren.

DESIGN & OPERATION

In dit subprogramma wordt het gedetailleerde scheepsontwerp gekoppeld aan de exploitatie van het schip en de opzet van de operatie zelf. We gaan dieper in op het gedetailleerde ontwerp van het voortstuwingssysteem van het schip voor meerdere operationele omstandigheden en we onderzoeken methoden en instrumenten om de optimale combinatie van brandstofbesparing en comfort te vinden. Door het simuleren van vaarscenario's van schepen testen we de doeltreffendheid van deze ontwerpen in hun praktijkomgeving en kunnen we de daadwerkelijke operatie verder verbeteren.

INNOVATIVE PROPULSION & RESISTANCE REDUCTION

De impact van de gasvormige emissies van de maritieme industrie op het milieu krijgt wereldwijd steeds meer aandacht. In de zoektocht naar verdere terugdringing van emissies hebben de bestaande technologieën hun grenzen bijna bereikt en zijn drastische innovaties nodig. MARIN doet momenteel onderzoek naar twee veelbelovende oplossingen: de toepassing van windhulpvoortstuwing en de hydrodynamische integratie van systemen. Voor de laatstgenoemde systemen bouwen we het Zero Emission Lab (ZEL), waarin toekomstige vermogensvoorziening wordt opgenomen in de hydrodynamica van het schip, als opmars naar de machinekamer van de toekomst.

INNOVATIVE PROPULSION & RESISTANCE REDUCTION

De impact van de gasvormige emissies van de maritieme industrie op het milieu krijgt wereldwijd steeds meer aandacht. In de zoektocht naar verdere terugdringing van emissies hebben de bestaande technologieën hun grenzen bijna bereikt en zijn drastische innovaties nodig. MARIN doet momenteel onderzoek naar twee veelbelovende oplossingen: de toepassing van windhulpvoortstuwing en de hydrodynamische integratie van systemen. Voor de laatstgenoemde systemen bouwen we het Zero Emission Lab (ZEL), waarin toekomstige vermogensvoorziening wordt opgenomen in de hydrodynamica van het schip, als opmars naar de machinekamer van de toekomst.
ZERO EMISSION LAB
Het Zero Emission Lab integreert energievoorziening en hydrodynamica van het voortstuwingssysteem en faciliteert een representatieve koppeling hiertussen. ZEL is een wereldwijd unieke test faciliteit voor onderzoek aan en het testen van toekomstige maritieme voorstuwings- en vermogenssystemen onder realistische, dynamische operationele profielen.
VLEUGEL VOORTSTUWING
De natuur toont een grote varietiet aan efficiente voorstuwingsmethoden. MARIN streeft er naar om nieuw op de natuur geinspireerde voorstuwingsmethoden te onderzoeken.