sTABILITY, SEAKEEPING

and OCEAN ENGINEERING- Maritieme research programma

Het doel van dit onderzoeksprogramma is de maritieme industrie te helpen bij het bepalen van de reactie en operationele limieten van schepen, platforms en installaties in golven en het ondersteunen bij de ontwikkeling van innovatief concepten voor duurzaam gebruik van de zee.

sub programma's

SHIP AND PLATFORM RESPONSE

Dit subprogramma gaat over de kwantificering van de respons van schepen en platforms op hun kenmerkende operationele omstandigheden. We richten ons hierbij op niet-lineaire effecten, zoals tweede-orde golfkrachten, inwendige sloshing en rolstabilisatiesystemen. De in dit subprogramma ontwikkelde modellen worden gebruikt om de prestaties van schepen en platforms in het subprogramma Risk & Performance te verbeteren.

SHIP AND PLATFORM RESPONSE

Dit subprogramma gaat over de kwantificering van de respons van schepen en platforms op hun kenmerkende operationele omstandigheden. We richten ons hierbij op niet-lineaire effecten, zoals tweede-orde golfkrachten, inwendige sloshing en rolstabilisatiesystemen. De in dit subprogramma ontwikkelde modellen worden gebruikt om de prestaties van schepen en platforms in het subprogramma Risk & Performance te verbeteren.

STABILITY AND SAFETY AT SEA

In dit subprogramma komen de risico's en prestaties van schepen en platforms in golven aan bod. De in het subprogramma Ship & Platform Response ontwikkelde modellen worden gebruikt om risico's te kwantificeren en haalbaarheidsonderzoeken uit te voeren om de prestaties in cijfers uit te drukken.

STABILITY AND SAFETY AT SEA

In dit subprogramma komen de risico's en prestaties van schepen en platforms in golven aan bod. De in het subprogramma Ship & Platform Response ontwikkelde modellen worden gebruikt om risico's te kwantificeren en haalbaarheidsonderzoeken uit te voeren om de prestaties in cijfers uit te drukken.

COMPLEX (MULTI-BODY) OPERATIONS

Dit subprogramma gaat over operaties op zee waarbij meerdere, met elkaar interacterende objecten zijn betrokken. Het programma bevat tevens de respons van flexibele objecten. Dit subprogramma is gekoppeld aan het programma Manoeuvring & Nautical Studies over de multi-body interactie in kalm water, en aan het programma Autonomy & Control voor de controleapparatuur die bij multi-body operaties wordt gebruikt.

COMPLEX (MULTI-BODY) OPERATIONS

Dit subprogramma gaat over operaties op zee waarbij meerdere, met elkaar interacterende objecten zijn betrokken. Het programma bevat tevens de respons van flexibele objecten. Dit subprogramma is gekoppeld aan het programma Manoeuvring & Nautical Studies over de multi-body interactie in kalm water, en aan het programma Autonomy & Control voor de controleapparatuur die bij multi-body operaties wordt gebruikt.
de toekomst
EEN TOEKOMST VAN DUURZAME ENERGIE OP ZEE & SCHONE SCHEEPVAART
Better Ships, Blue Oceans - schepen en operaties op zee schoner, slimmer en veiliger maken en bijdragen aan een duurzaam gebruik van de zee. Zo linken we renewable energy aan missieloos varende schepen en drijvende eilanden.
WIFI WAVE IMPACTS ON OFFSHORE WIND TURBINES
Verbeterde ontwerpmethoden voor golf impact op offshore wind turbines.

onderzoek

Ons onderzoek is gericht op nieuwe trends en uitdagingen, door kennis te ontwikkelen in ‘enabling technologies’ en deze toe te passen in ‘applied research’.