onderzoek

ontwikkeling van onze kennisbasis

Wij helpen onze klanten bij het schoner, veiliger en slimmer maken van hun schepen, en dragen tegelijkertijd bij aan een duurzaam gebruik van onze oceanen. Hiervoor ontwikkelen we sleuteltechnologieën: tools, methoden en competenties (ondersteunend onderzoek). Deze sleuteltechnologieën passen we toe in onze R&D-thema's om kennis te ontwikkeling voor dagelijks gebruik in onze projecten.
research thema's en sleuteltechnologieën

SLEUTEL TECHNOLOGIEËN

COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS (CFD)

CFD is een belangrijke tool waarmee we beter inzicht krijgen in de stroming rond schepen en offshore-constructies. In dit programma richten we ons op de achtergrondontwikkeling van CFD-tools en -technieken voor viskeuze stroming.

COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS (CFD)

CFD is een belangrijke tool waarmee we beter inzicht krijgen in de stroming rond schepen en offshore-constructies. In dit programma richten we ons op de achtergrondontwikkeling van CFD-tools en -technieken voor viskeuze stroming.

TIME-DOMAIN SIMULATIONS

Met time-domain simulations onderzoeken we de bewegingen van een schip of constructie op zee, waarbij de balans tussen kracht en momentum gedurende een lange periode de basis vormt. Deze simulaties gebruiken we voor toepassingen binnen engineering, experimenten, simulatoren en aan boord.

TIME-DOMAIN SIMULATIONS

Met time-domain simulations onderzoeken we de bewegingen van een schip of constructie op zee, waarbij de balans tussen kracht en momentum gedurende een lange periode de basis vormt. Deze simulaties gebruiken we voor toepassingen binnen engineering, experimenten, simulatoren en aan boord.

MEASUREMENTS AND BIG DATA ANALYSIS

Metingen en analyse zijn essentieel om meer kennis te halen uit numerieke en experimentele onderzoeken. Dit programma biedt de vereiste tools en technieken om inzicht te krijgen in de fysica op schaal en op ware grootte.

MEASUREMENTS AND BIG DATA ANALYSIS

Metingen en analyse zijn essentieel om meer kennis te halen uit numerieke en experimentele onderzoeken. Dit programma biedt de vereiste tools en technieken om inzicht te krijgen in de fysica op schaal en op ware grootte.

OPERATIONAL ANALYSIS AND HUMAN FACTORS

Dit programma combineert complexe maritieme operaties met de capaciteiten van menselijke operators uiteindelijk ondersteunt door adviessystemen. Het brengt de eindgebruiker in het onwerp van operaties en verbetert de operatie door bestudering van de presetaties van de (ondersteunde) operator en doorontwikkeling van trainingen.

OPERATIONAL ANALYSIS AND HUMAN FACTORS

Dit programma combineert complexe maritieme operaties met de capaciteiten van menselijke operators uiteindelijk ondersteunt door adviessystemen. Het brengt de eindgebruiker in het onwerp van operaties en verbetert de operatie door bestudering van de presetaties van de (ondersteunde) operator en doorontwikkeling van trainingen.

onderzoeksthema's

SUSTAINABLE PROPULSION

We streven naar schepen die zowel duurzaam zijn als geschikt voor operationele uitdagingen. Met duurzame aandrijvingen verlagen we het energieverbruik, de uitstoot van schepen en de gevolgen voor het milieu.

SUSTAINABLE PROPULSION

We streven naar schepen die zowel duurzaam zijn als geschikt voor operationele uitdagingen. Met duurzame aandrijvingen verlagen we het energieverbruik, de uitstoot van schepen en de gevolgen voor het milieu.

WAVES, IMPACTS AND HYDRO-STRUCTURAL

Golven hebben een groot effect op constructies op zee. Voor een veilig ontwerp en veilige toepassing ontwikkelen we specialistische tools en competenties waarmee we vermoeiings- en breukbelastingen evalueren.

WAVES, IMPACTS AND HYDRO-STRUCTURAL

Golven hebben een groot effect op constructies op zee. Voor een veilig ontwerp en veilige toepassing ontwikkelen we specialistische tools en competenties waarmee we vermoeiings- en breukbelastingen evalueren.

MANOEUVRING AND NAUTICAL STUDIES

Via dit onderzoeksprogramma helpen we de maritieme sector om de veiligheid en efficiëntie van nautische activiteiten, verkeersstromen en afzonderlijke schepen te evalueren en verbeteren.

MANOEUVRING AND NAUTICAL STUDIES

Via dit onderzoeksprogramma helpen we de maritieme sector om de veiligheid en efficiëntie van nautische activiteiten, verkeersstromen en afzonderlijke schepen te evalueren en verbeteren.

SEAKEEPING, OCEAN ENGINEERING AND RENEWABLES

Het doel van dit onderzoeksprogramma is de maritieme industrie te helpen bij het bepalen van de reactie en operationele limieten van schepen, platforms en installaties in golven en het ondersteunen bij de ontwikkeling van innovatief concepten voor duurzaam gebruik van de zee.

SEAKEEPING, OCEAN ENGINEERING AND RENEWABLES

Het doel van dit onderzoeksprogramma is de maritieme industrie te helpen bij het bepalen van de reactie en operationele limieten van schepen, platforms en installaties in golven en het ondersteunen bij de ontwikkeling van innovatief concepten voor duurzaam gebruik van de zee.

AUTONOMY AND CONTROL

De volgende stap in de evolutie van de scheepvaart is de ontwikkeling van autonome schepen. MARIN heeft een belangrijke rol bij het onderzoek en de operationele tests die nodig zijn om autonome schepen te ontwikkelen.

AUTONOMY AND CONTROL

De volgende stap in de evolutie van de scheepvaart is de ontwikkeling van autonome schepen. MARIN heeft een belangrijke rol bij het onderzoek en de operationele tests die nodig zijn om autonome schepen te ontwikkelen.

RESEARCH-PROGRAMMA

Om onze kennisbasis zoals hierboven beschreven te kunnen ontwikkelen, ontvangt MARIN subsidie van de Nederlandse overheid. Het jaarlijkse R&D-plan laat zien waar we deze subsidie voor inzetten.