Nieuws

Global

Webinar 'Met Stoom en Kokend Water?'

Datum
5 feb. 2021
Leestijd
1minuut
Waar staat IMO, EU en Nederland met de vergroening van de zeescheepvaart? Op 10 februari, 14.00-16.15 uur, organiseert Platform Schone Scheepvaart het webinar 'MET STOOM EN KOKEND WATER?'. Hier wordt je bijgepraat over de stand van zaken van regelgeving voor de vergroening van de sector. Vier sprekers geven een toelichting op hoe de sector op dit moment werkt aan het terugdringen van de CO2 uitstoot en de regelgeving die in ontwikkeling is om aan de klimaatambities te voldoen.

Deelname is gratis, aanmelden is verplicht. Voor het volledige programma en registratie lees verder op www.marin.nl/nl-nl/events/platform-schone-scheepvaart-webinar-met-stoom-en-kokend-water.