Datum
24 mei 2019
Leestijd
3minuten
Smart Maritime Technology, 13 juni 2019, Rotterdam

Disruptieve technologie in de maritieme sector
Welke technologie brengt de komende jaren revoluties teweeg in de maritieme sector? Maritiem Nederland organiseert op donderdag 13 juni (11.00 - 18.00 uur) voor de tweede maal het congres Smart Maritime Technology, een netwerkdag met een overzicht van baanbrekende technologieën in de maritieme sector.

Uitdagingen voor autonome beslissingsprocessen en besturing
Namens MARIN spreekt Egbert Ypma (Researcher Autonomy & Control) over de 'Uitdagingen voor autonome beslissingsprocessen en besturing'. Scheepvaartroutes, een drukke haven, offshore windturbines nabij en wellicht nog een ongeborgen scheepswrak in een ondiepe scheepvaartroute. Hoe zorgen we dat een algoritme gevoed wordt met alle noodzakelijke informatie? En hoe zorgen we ervoor dat de beslissingen inherent veilig zijn? Egbert Ypma deelt de waardevolle inzichten die MARIN opdeed tijdens een recente pilot.

Ga voor meer informatie en registratie naar https://smt.maritiemnederland.com/